top of page

Antique Panimbal keris, kris – Madiun era (16th century) – Panimbal wilah with Pulo Tirto pamor and 9 luk (waves) – Beautifully carved antique Nunggak semi handle of Timoho Pelet wood – Antique Bejen mendak – 2-piece slorok pendok.

(Article number: 1077)


This antique keris dates from the Madiun era (16th century).

 

The ancient wilah is forged to Panimbal dapur (shape) with 9 luk (waves). In historical times, keris with dapur Panimbal were reserved exclusively for courtiers of the royal palaces. It was believed that this dapur would be able to help the owner become a person who was elected or gained the trust of his superiors or even the king and thus he was trusted to perform important duties of the kingdom. This dapur has magical powers that give its owner charisma and allure in the eyes of other people. His words will always be heard and he will be trusted and obeyed. This made the Panimbal keris one of the keris with its own class. The Panimbal keris gives wisdom and power. It reminds us that people are always responsible for their duties and obligations as human beings, towards others. It is believed that a Panimbal keris draws the powers of other keris to help its owner.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with a clear Pulo Tirto pamor motif. Pulo Tirto literally means island (in the middle) of water (sea). It is one of the pamor motifs whose fleeting shape resembles a cluster of islands in a sea of ​​water. Considered a pamor that has magical powers that bring good luck and contribute to peace within families, generate fortune for its owner and bring flexibility to relationships.

 

At the top of the keris is a beautifully carved Nunggak semi grip from Surakarta. Note the stylized silhouette of the crouching ancestor and the demonic Patra-Patra masks. Nunggak Semi means the tribe that sprouts again, it shows a combination of a guard, an ancestor and a plant. Looking at the side of the handle, it has the shape of an ancestor in a crouching position. The demonic protective aspect is illustrated by the two demonic Patra-Patra masks, which are carved on the front of the handle. The handle is finished with an antique Bejen mendak.

 

The gandar is covered with a 2-piece slorok pendok with silver insert, decorated with deeply embossed decorations.

 

Characteristics:

Dapur: Panimbal, 9 luk (waves)

Pamor: Pulo Tirto

Tangguh: Madiun, 16th century

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Sonokeling

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 44.5 cm.

Length of the Wilah: 34.5 cm.

 

Antieke Panimbal keris, kris – Madiun era (16de eeuw) – Panimbal wilah met Pulo Tirto pamor en 9 luk (bochten) – Mooi gestoken antieke Nunggak semi greep van Timoho Pelet hout – Antieke Bejen mendak – 2 delige slorok pendok.

 

Deze antieke keris dateert van de Madiun era (16de eeuw).

 

De oeroude wilah is gesmeed naar Panimbal dapur (vorm) met 9 luk (bochten). In historische tijden waren kerissen met dapur Panimbal exclusief voorbehouden aan hovelingen van de koninklijke paleizen. Men geloofde dat deze dapur in staat zou zijn om de eigenaar te helpen een persoon te worden die werd gekozen of die het vertrouwen van zijn meerderen of zelfs van de koning won en dat hij aldus werd vertrouwd om belangrijke taken van het koninkrijk uit te voeren. Deze dapur heeft magische krachten die de eigenaar charisma en allure geeft in de ogen van andere mensen. Zijn woorden zullen altijd worden gehoord en hij zal worden vertrouwd en gehoorzaamd. Hierdoor werd de Panimbal keris een van de kerissen met een eigen klasse. De Panimbal keris geeft wijsheid en macht. Het herinnert ons eraan dat mensen altijd verantwoordelijk zijn voor hun plichten en verplichtingen als mens, jegens anderen. Aangenomen wordt dat een Panimbal keris de krachten van andere kerissen trekt om de eigenaar ervan te helpen.

 

Naast het bijzondere dapur is de wilah gesmeed met een heldere Pulo Tirto pamormotief. Pulo Tirto betekent letterlijk eiland (in het midden) van water (zee). Het is een van de pamor motieven waarvan de vluchtige vorm lijkt op een cluster van eilanden in een zee van water. Beschouwd als een pamor dat magische krachten heeft die geluk brengt en dat bijdraagt aan de vrede binnen families, fortuin genereert voor de eigenaar en flexibiliteit brengt in relaties.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een mooi gesneden Nunggak semi greep van Surakarta. Let op het gestileerde silhouet van de hurkende voorouder en de demonische Patra-Patra-maskers. Nunggak Semi betekent de stam die opnieuw ontspruit, het toont een combinatie van een bewaker, een voorouder en een plant. Als men naar het zijvlak van de greep kijkt, heeft het de vorm van een voorouder in hurkende positie. Het demonische beschermend aspect wordt geïllustreerd door de twee demonische Patra-Patra-maskers, die op de voorkant van de greep zijn gesneden. De greep is afgezet met een antieke Bejen mendak.

 

De gandar is bedekt met een 2-delige slorok pendok met zilvereninzet, versierd met diep gedreven decoraties.

 

Kenmerken:

Dapur: Panimbal, 9 luk (bochten)

Pamor: Pulo Tirto

Tangguh: Madiun, 16de eeuw

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Sonokeling

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 44,5cm.

Lengte van de Wilah: 34,5cm.

 

 

Antique Panimbal keris, kris – Madiun era (16th century) – Pulo Tirto pamor

€ 195,00Price
    bottom of page