top of page

Rare, antique Palembang Sempana keris, kris – Palembang abad XVI-era (16th century) – Wilah with Sempana dapur with 9 luk and Adeg Rambut pamor – Jawa Demam hilt on a silver cup – Palembang Bidar warangka.

(Article number: 1886)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This rare, antique Palembang Sempana keris dates from the Palembang abad XVI-era (16th century).

 

The ancient wilah if forged with a clear and striking pamor Adeg Rambut which covers the complete wilah. I had the wilah ritually and professionally treated with warangan in Indonesia. The pamor sparkles again. Pamor Adeg Rambut is a type of pamor that has a characteristic motif like hair. The pamor motif resembles a row of lines stretching from the base to the tip of the keris, like loose straight hair. Pamor with thicker lines running along the length of the blade is called pamor adeg, if the lines are not interrupted it is called adeg Rambut, but if the lines are intermittent, it is usually called pamor mrambut.

 

When Indonesia was still a kingdom, its people were not familiar with guns or high-powered explosives. At that time, as a means of self-defense, there was nothing but a keris and a Tombak. Keris and Tombaks were also used by royal soldiers to defend their kingdom from enemy attacks. As a result, at that time blacksmiths appeared in almost every village, like mushrooms in the rainy season. Along with the emergence of blacksmiths as producers of sharp weapons for war equipment, at the same time masters who were capable of making pusaka’s started being active. Pamor Adeg Rambut possesses spiritual and magical powers that protect the owner of the keris and his family against sickness, evil spirits, disturbances of spirits, natural disasters and people with bad intentions. Because its powers, there are also some who call it pamor Singkir Bay, the embodiment of good luck and to get rid of danger and all that is unwanted.

 

Furthermore, the wilah is forged to Sempana dapur with 9 luk (waves). Sempana literally means ‘true dreams’ or dreams that come true. Sempana in deeper meaning is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when based on a true understanding they become reality. The Kembang Kacang under the Ganja symbolizes the trunk of an elephant. In ancient Indonesian folklore the God Ganesha, the elephant God, who stood symbol for knowledge, always inhaling knowledge with her trunk. Kerisses with Sempana dapur will help the owner of the keris to realize his dreams, ideals and desires by constantly gaining knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

The top of the keris is adorned with an antique Jawa Demam hilt, set on a silver cup. The keris is housed in a typical Palembang Bidar warangka . The sarong resembles a bidar boat which was influenced by the Sriwijaya era, which was known as a maritime kingdom.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana – 9 luk (golven)

Pamor: Adeg Rambut

Tangguh: Palembang abad XVI-era (16th century)

Warangka: Palembang

Kayu: Asem

 

Dimensions:

Total lenth: 49,5cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the wilah: 37cm.

 

Zeldzame, antieke Palembang Sempana keris, kris – Palembang abad XVI-tijdperk (16e eeuw) – Wilah met Sempana dapur met 9 luk en Adeg Rambut pamor – Jawa Demam greep op een zilveren cup – Palembang Bidar warangka.

 

Deze zeldzame, antieke Palembang Sempana keris dateert uit het Palembang abad XVI-tijdperk (16e eeuw).

 

De oude wilah is gesmeed met een duidelijk en opvallend pamor Adeg Rambut dat de volledige wilah bedekt. Ik heb de wilah ritueel en professioneel laten behandelen met warangan in Indonesië waardoor de pamor weer schittert. Pamor Adeg Rambut is een soort pamor met een karakteristiek motief zoals haar. Het pamormotief lijkt op een rij lijnen die zich uitstrekt van de basis tot de punt van de keris, als los, steil haar. Pamor met dikkere lijnen die langs de lengte van de wilah lopen, wordt pamor adeg genoemd, als de lijnen niet worden onderbroken wordt het adeg Rambut genoemd, maar als de lijnen onderbroken zijn, wordt het meestal pamor mrambut genoemd.

 

Toen Indonesië nog een koninkrijk was, waren de inwoners niet bekend met wapens of krachtige explosieven. Destijds bestonden er als zelfverdedigingsmiddel niets anders dan een keris en een tombak. Keris en Tombaks werden ook gebruikt door koninklijke soldaten om hun koninkrijk te verdedigen tegen vijandelijke aanvallen. Als gevolg hiervan verschenen in die tijd smeden in bijna elk dorp, als paddenstoelen in het regenseizoen. Met de opkomst van smeden als producenten van scherpe wapens voor oorlogsuitrusting, begonnen tegelijkertijd meesters actief te worden die in staat waren pusaka’s te maken. Pamor Adeg Rambut bezit spirituele en magische krachten die de eigenaar van de keris en zijn familie beschermen tegen ziekten, boze geesten, verstoringen van geesten, natuurrampen en mensen met slechte bedoelingen. Vanwege zijn krachten zijn er ook mensen die het pamor Singkir Bay noemen, de belichaming van geluk en het wegnemen van gevaar en alles wat ongewenst is.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Sempana dapur met 9 luk (golven). Sempana betekent letterlijk ‘ware dromen’ of dromen die uitkomen. In de diepere betekenis is Sempana een boodschap, wensdenken, hoop, idealen en verlangens, wanneer ze op basis van een waar begrip werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore ademde de God Ganesha, de olifantengod, symbool voor kennis, altijd kennis in met haar slurf. Kerissen met Sempana dapur helpen de eigenaar van de keris zijn dromen, idealen en verlangens te verwezenlijken door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te verwezenlijken.

 

Aan de bovenzijde prijkt een antieke Jawa Demam greep, geplaatst op een zilveren cup. De keris huist in een typische Palembang Bidar warangka. De sarong lijkt op een bidarboot die werd beïnvloed door het Sriwijaya-tijdperk, dat bekend stond als een maritiem koninkrijk.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana – 9 luk (golven)

Pamor: Adeg Rambut

Tangguh: Palembang abad XVI-tijdperk (16e eeuw)

Warangka: Palembang

Kayu: Asem

 

Dimensies:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de wilah: 37cm.

antique Palembang keris, kris – 16th century – Sempana dapur - Adeg Rambut

€ 325,00Price
    bottom of page