top of page

Spiritually powerful, antique Naga Siluman keris, kris – Madura XIX-era (19th century) – Wilah with the rare Naga Siluman dapur and equally rare Lar Gangsir pamor – Uncommon Ladrang Daunan Sumenep warangka – Antique pandito primitif kakek hilt.

(Article number: 2081)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This spiritually powerful, antique Naga Siluman keris dates from the Madura XIX-era (19th century).

 

All aspects of this keris are equally rare. To begin, the wilah is forged with a stunning version of the rare and difficult to forge pamor Lar Gangsir. The Lar Gangsir pamor motif is classified as an exclusive pamor because it is very difficult to forge and is rarely found, making the value of this pamor high. In keeping with the name Lar = wing and Gangsir = a type of large cricket, the pamor motif is similar to that on the wings of a cricket. Pamor lar gangsir has mythical powers that bring the owner good luck and prevent the owner from being attacked by sickness, witchcraft and disturbance by spirits and malevolent persons. Lar Gangsir = The title of Ageman Siro, it is said to be a teaching of makrifat Sunan kalijaga, meaning the title or position of rank, fame, wealth, beauty and good looks and so on in this world is just an 'ageman' or clothing that can be worn and taken off. It is not eternal for the owner; it is all a deposit from the Almighty that he will surely ask for again one day. Like a pamphlet in our lives, we should not be captured by the brilliance of the sparkling world life. Not even because of the advantages we have, which make us arrogant, forgetful and act arbitrarily towards others and undermine their dignity. Don't let the strengths we have boomerang for ourselves. Let us bring these teachings into our lives so that we can be more introspective and grateful, more able to respect other people and it will of course make us wiser in responding to our strengths and weaknesses. (ojo dumeh, ojo gumelar).

 

Furthermore, the wilah is forged to the equally rare Naga Siluman dapur (shape). Naga Siluman. Seluman or stealth in Sanskrit means imagination (sight), which is the shadow generated by magical powers. The definition of the Naga Siluman (stealth dragon) can be interpreted literally as an invisible dragon or a dragon that exists in the imaginary (mystical and mystical) world, but it awakens magical powers that are fascinating and charismatic. Keris with dapur Naga Siluman were worn by religious figures or people eager to explore the spiritual world.

 

The top of the keris is adorned by a rare, antique pandito primitif kakek hilt. The keris is houses in an uncommon Ladrang Daunan Sumenep warangka.

 

The isi of this keris is powerful and eager to communicate.

CLICK HERE TO READ AND DOWNLOAD MY FULL PRESENTATION, WITH THE MAGICAL AND SPIRITUAL POWERS, AND ALL THE PICTURES OF THIS KERIS.

 

Characteristics:

Dapur: Naga Siluman – 13 luk

Pamor: Lar Gangsir

Tangguh: Madura XIX (19th century)

Warangka: Ladrang Daunan Sumenep

Kayu: Jati

 

Dimensions:

Total length including Gandar: 50cm.

Length of the Keris: 48,5cm.

Length of the Wilah: 37,5cm.

 

Spiritueel krachtige, antieke Naga Siluman keris, kris – Madura XIX-tijdperk (19e eeuw) – Wilah met de zeldzame Naga Siluman dapur en even zeldzame Lar Gangsir pamor – Ongewone Ladrang Daunan Sumenep warangka – Antieke pandito primitif kakek greep.

 

Deze spiritueel krachtige, antieke Naga Siluman keris dateert uit het Madura XIX-tijdperk (19e eeuw).

 

Alle aspecten van deze keris zijn even zeldzaam. Om te beginnen is de wilah gesmeed met een verbluffende versie van de zeldzame en moeilijk te smeden pamor Lar Gangsir. Ik heb de wilah in Indonesië ritueel en professioneel laten behanmdelen met warangan waardoor het pamor prachtig afsteekt tegen de zwarte achtergrond van de wilah. Het Lar Gangsir pamor-motief wordt geclassificeerd als een exclusieve pamor omdat het zeer moeilijk te smeden is en zelden wordt gevonden, waardoor de waarde van deze pamor hoog is. In overeenstemming met de naam Lar = vleugel en Gangsir = een soort grote krekel, is het pamormotief vergelijkbaar met dat op de vleugels van een krekel. Pamor lar gangsir beschikt over mythische krachten die de eigenaar geluk brengen en voorkomen dat de eigenaar wordt aangevallen door ziekte, hekserij en verstoring door geesten en kwaadaardige personen. Lar Gangsir = De titel van Ageman Siro, er wordt gezegd dat het een leer is van makrifat Sunan kalijaga, wat betekent dat de titel of positie van rang, roem, rijkdom, schoonheid en knappe uiterlijk enzovoort in deze wereld slechts een 'ageman' is of kleding die gedragen en uitgetrokken kan worden. Het is niet eeuwig voor de eigenaar; het is allemaal een aanbetaling van de Almachtige waar hij op een dag zeker weer om zal vragen. Als een pamflet in ons leven mogen we ons niet laten vangen door de schittering van het sprankelende wereldleven. Zelfs niet vanwege de voordelen die we hebben, die ons arrogant en vergeetachtig maken, ons willekeurig tegenover anderen gedragen en hun waardigheid ondermijnen. Laat de sterke punten die we hebben geen boemerang voor onszelf zijn. Laten we deze leringen in ons leven brengen, zodat we introspectiever en dankbaarder kunnen zijn, en beter in staat om andere mensen te respecteren. Het zal ons uiteraard wijzer maken in het reageren op onze sterke en zwakke punten. (ojo dumeh, ojo gumelar).

 

Verder is de wilah gesmeed naar de even zeldzame Naga Siluman dapur (vorm). Naga Siluman. Seluman of stealth betekent in het Sanskriet verbeelding (zicht), de schaduw die wordt gegenereerd door magische krachten. De definitie van de Naga Siluman (stealth-draak) kan letterlijk worden geïnterpreteerd als een onzichtbare draak of een draak die bestaat in de denkbeeldige (mystieke en spirituele) wereld, maar hij wekt magische krachten op die fascinerend en charismatisch zijn. Keris met dapur Naga Siluman werden gedragen door religieuze figuren of mensen die graag de spirituele wereld wilden verkennen.

 

Aan de bovenzijde prijkt een zeldzaam, antieke pandito primitif kakek greep. De keris huist in een ongewone Ladrang Daunan Sumenep warangka.

 

De isi van deze keris is krachtig en communiceert graag.

KLIK HIER OM MIJN VOLLEDIGE PRESENTATIE, MET DE MAGISCHE EN SPIRITUELE KRACHTEN, EN ALLE FOTO’S VAN DEZE KERIS TE LEZEN EN TE DOWNLOADEN.

 

Kenmerken:

Dapur: Naga Siluman – 13 luk

Pamor: Lar Gangsir

Tangguh: Madura XIX (19e eeuw)

Warangka: Ladrang Daunan Sumenep

Kayu: Jati

 

Dimensies:

Totale lengte inclusief Gandar: 50cm.

Lengte van de Keris: 48,5cm.

Lengte van de Wilah: 37,5cm.

antique Naga Siluman keris, kris – Naga Siluman dapur - Lar Gangsir pamor

€ 295,00Price
    bottom of page