top of page

Antique and powerful Naga Siluman keris, kris - Nom noman era (late 19th century) - Wilah with the much sought-after and rare Naga Siluman dapur and equally rare Ganggeng kanyut pamor - Solo Gayaman warangka of Sono Keling wood - Openwork slorok pendok.

(Article number: 2237)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.
 

This antique and powerful Naga Siluman keris, kris dates from the Nom noman era (late 19th century).

 

When pulling the keris from the warangka, the wilah immediately catches the eye. It is forged with the difficult and expensive to forge Ganggeng kanyut pamor. I had the wilah professionally and ritually treated with warangan in Indonesia, so that the bright white pamor contrasts beautifully with the jet black wilah.

 

Ganggeng = Algae that twist and turn against the current, while Kanyut is a Javanese word meaning to drift away. Ganggeng roots remain firmly planted as the stems and tips sway in the rapid currents of the river is a symbolic expression of the hope that the owner will become a character who is always firm in his decisions he can be a role model and always gives relief to his subordinates (authoritative), and the rotating ends that follow the direction of the flow illustrate the need to be a flexible person so that it is easy to establish social relationships with anyone anywhere and can be done by anyone are accepted groups. The pamor motif Ganggeng Kanyut will bring good luck to those who are self-employed entrepreneurs or managers. The owner of a keris with this pamor will easily get many relations, and is usually also approached by fortune.

 

In addition, the wilah is forged with the much sought after Naga Siluman dapur (shape) with 7 luk. Naga Siluman. Seluman or stealth in Sanskrit means imagination (sight), which is the shadow generated by magical forces. Another meaning is masculine, which means magical and fascinating. So the definition of the Naga Siluman (stealth dragon) can be literally interpreted as an invisible dragon or a dragon that exists in the imaginary (mystical and mystical) world, but it awakens magical powers that are fascinating and charismatic. Kerissas with dapur Naga Siluman were worn by religious figures or people who wanted to explore the spiritual world. The demon that exists in the big world is actually in the small universe, within yourself. That "veil within" is the most dangerous. The "six-faced" self-stealth or sad ripu which is the enemy of the self is painted in the shape of a tongue sticking out like the number 6, namely lust (kama), greed (lobha), anger (krodha) , confusion in thinking (moha) drunkenness (mada) and envy (matsarya). The way to overcome or avoid it is to control the elements of Sad Ripu himself and direct it to positive actions so that his life is safe.
 
The keris is housed in a Solo Gayaman warangka made of the noble Sono Keling wood. A special, openwork Slorok pendok covers the gandar.

 

CLICK HERE TO VIEW OR DOWNLOAD MY PRESENTATION WITH THE SPIRITUAL POWERS OF THIS KERIS. 

 

Characteristics:
Dapur: Naga Siluman – 7 luk
Pamor: Ganggeng kanyut
Tangguh: Nom noman (late 19th century)
Warangka: Solo Gayaman
Kayu: Sono Keling

 

Dimensions:
Total length: 52cm.
Length of the Keris: 48cm.
Length of the Wilah: 37cm.

 

Antieke en krachtige Naga Siluman keris, kris - Nom noman era (eind 19e eeuw) – Wilah met het veelgezochte en zeldzame Naga Siluman dapur en even zeldzame Ganggeng kanyut pamor – Solo Gayaman warangka van Sono Keling hout – Opengwerkte slorok pendok. 

Deze antieke en krachtige Naga Siluman keris, kris dateert van de Nom noman era (eind 19e eeuw). 

 

Bij het trekken van de keris springt de wilah meteen in het oog. Het is namelijk gesmeed met het moeilijk en kostbaar te smeden Ganggeng kanyut pamor. Ik heb de wilah in Indonesie prefessioneel en ritueel laten behandelen met warangan waardoor het spierwitte pamor weer prachtig contrasteert tegen de gitzwarte wilah. 

Ganggeng = Algen die tegen de stroming in draaien en draaien, terwijl Kanyut een Javaans woord is dat wegdrijven betekent. Ganggeng-wortels blijven stevig geplant terwijl de stengels en uiteinden wuiven in de snelle stromingen van de rivier is een symbolische uitdrukking van de hoop dat de eigenaar een personage zal worden die altijd standvastig is in zijn beslissingen (stevig), een rolmodel kan zijn en geeft altijd verlichting aan zijn ondergeschikten (gezaghebbend), en de draaiende uiteinden die de richting van de stroom volgen, illustreren de noodzaak om een flexibel persoon te zijn, zodat het gemakkelijk is om sociale relaties aan te gaan met iedereen waar dan ook en door iedereen kan worden geaccepteerd groepen. Veel geluk zal het pamormotief Ganggeng Kanyut brengen voor degenen eigen ondernemer of leidinggevende zijn. De eigenaar van een keris met dit pamor zal gemakkelijk veel relaties krijgen, en wordt meestal ook benaderd door fortuin. 

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met het vee gezochte Naga Siluman dapur (vorm) met 7 luk. Naga Siluman. Seluman of stealth in het Sanskriet betekent verbeelding (zicht), dat is de schaduw die door magische krachten wordt opgewekt. Een andere betekenis is mannelijk, wat betekend magisch en fascinerend is. Dus de definitie van de Naga Siluman (stealth-draak) kan letterlijk worden geïnterpreteerd als een onzichtbare draak of een draak die bestaat in de denkbeeldige (mystieke en mystieke) wereld, maar het wekt magische krachten aan die fascinerend en charismatisch zijn. Kerissen met dapur Naga Siluman werden gedragen door religieuze figuren of mensen die graag de spirituele wereld wilden verkennen. De demon die in de grote wereld bestaat, bevindt zich eigenlijk in het kleine universum, in jezelf. Die "sluier van binnen" is het gevaarlijkst. De "zes-faced" self-stealth of trieste ripu die de vijand van het zelf is, is geschilderd in de vorm van een tong die uitsteekt als het cijfer 6, namelijk lust (kama), hebzucht (lobha), woede (krodha), verwarring in denken (moha) dronkenschap (mada) en afgunst (matsarya). De manier om het te overwinnen of te vermijden, is door de elementen van Sad Ripu zelf te beheersen en het te richten op positieve acties, zodat zijn leven veilig is.

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van het edele Sono Keling hout. Een bijzondere, opengewerkte Slorok pendok bedekt de gandar. 

 

KLIK HIER OM DE PRESENTATIE MET DE SPIRITUELE KRACHTEN VAN DEZE KERIS TE BEKIJKEN EN TE DOWNLOADEN. 

Antique Naga Siluman keris, kris - Naga Siluman dapur - Ganggeng kanyut dapur

€ 325,00Price
    bottom of page