top of page

Spectacular, antique Naga Sasra keris, kris - Nom noman Kartasuro era (Early 20th century) - Wilah with gold plated Naga and Beras Wutah pamor motif - Old Nunggak semi hilt with silver selut set with intens (rough diamonds).

 

The wilah of this spectacular keris dates from the Nom noman Kartasuro era (early 20th century). It is forged to Naga Sasra dapur with as many as 11 luk (bends). A gold-plated dragon's head adorns the ganja, surrounded by detailed, also gilded floral motifs. Naga Sasra, is one of the most sought-after forms of keris with eleven luk (curves) in Indonesia, especially in Java. The gandik portion of this keris is forged in the shape of a dragon's head, with the dragon's body extending to the tip of the blade and following the curvature of the blade.

 

Superior keris often come equipped with dragon stylization, as this creature is considered a protector and provides security for its owner from calamities. It is believed that a Naga sasra keris gives good luck and protects property and wealth and wards off evil elements that will afflict the owner and his family. Almost all wealthy people in Kotagede before 1945 owned this kind of keris.

 

Keris Naga is considered in Javanese cultural as synonymous with the teachings of spiritualism, teachings of leadership and representation of power and government.

 

The dragon motif is also considered a symbol of longevity because of its ability to change skin (mlungsungi), in addition to being able to live in all places: on earth (earth dragon), in the sky (air dragon) or on the seabed (antaboga dragon). It is therefore not surprising that the Dragon is considered to be the ruler of the earth, the ruler of the sea or the ruler of the sky. In the concept of Jawa Ratu, it is believed to be the incarnation of a god in the world. If the eyes of a leader's heart and mind are sharp, they can guide him in seeing everything, so he is not easily provoked by the visible sight alone, but is also able to see even the invisible. A leader must be able to carefully delve into all matters and problems from all sides so that he does not make mistakes in policy making.

 

An old Nunggak semi grip set on a silver selut set with intense (rough diamonds) adorns the top of the keris.

 

The keris is housed in a Solo Ladrang warangka of the noble Trembalo wood.

 

Characteristics:

Dapur: Naga Sasra. 11 Luke

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Nom noman Kartasuro era (Early 20th century)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 51cm.

Length of the Keris: 50cm.

Length of the Wilah: 39cm.

 

Spectaculaire, antieke Naga Sasra keris, kris - Nom noman Kartasuro era (Vroeg 20ste eeuw) – Wilah met goud vergulde Naga en Beras Wutah pamormotief – Oude Nunggak semi greep met zilveren selut bezet met intens (ruwe diamantjes). 

 

De wilah van deze spectaculaire keris stamt van de Nom noman Kartasuro era (Vroeg 20ste eeuw). Het is gesmeed naar Naga Sasra dapur met maar liefst 11 luk (bochten). Een goud vergulde drakenkop versiert de ganja ommringd door gedetailleerde eveneens vergulde florale motieven.  Naga Sasra, is een van de meest gewildste vormen van kerissen met elf luk (bochten) in Indonesië, vooral op Java. Het gandik gedeelte van deze keris is gesmeed in de vorm van een drakenkop, waarbij het drakenlichaam zich uitstrekt naar de punt van het blad en de kromming van het blad volgt.

 

Superieure kerissen zijn vaak uitgerust met drakenstilering, omdat dit wezen wordt beschouwd als een beschermer en veiligheid biedt voor de eigenaar tegen calamiteiten. Er wordt geloofd dat een Naga sasra keris geluk geeft en eigendom en rijkdom beschermt en kwade elementen afweert die de eigenaar en zijn gezin zullen treffen. Bijna alle rijke mensen in Kotagede vóór 1945 bezaten dit soort keris.

 

Keris Naga wordt in Javaanse culturele beschouwd als synoniem met de leringen van spiritualisme, leringen van leiderschap en representatie van macht en regering.

 

Het drakenmotief wordt ook beschouwd als een symbool van een lang leven vanwege zijn vermogen om van huid te veranderen (mlungsungi), naast het feit dat het op alle plaatsen kan leven: op aarde (aardedraak), in de lucht (luchtdraak) of op de zeebodem (antaboga-draak). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Draak wordt beschouwd als de heerser van de aarde, de heerser van de zee of de heerser van de lucht. In het concept van Jawa Ratu wordt aangenomen dat het de incarnatie is van een god in de wereld. Als de ogen van het hart en de geest van een leider scherp zijn, kunnen ze hem leiden bij het zien van alles, dus hij wordt niet gemakkelijk geprovoceerd door het zichtbare zicht alleen, maar is ook in staat om zelfs het onzichtbare te zien. Een leider moet in staat zijn om van alle kanten zorgvuldig in alle zaken en problemen te duiken, zodat hij geen fouten maakt bij het maken van beleid.

 

Een oude Nunggak semi greep die gezet is op een zilveren selut bezet met intens (ruwe diamantjes) prijkt aan de bovenzijde van de keris.

 

De keris huist in een Solo Ladrang warangka van het edele Trembalo hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Naga Sasra. 11 Luk

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Nom noman Kartasuro era (Vroeg 20ste eeuw)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 51cm.

Lengte van de Keris: 50cm.

Lengte van de Wilah: 39cm.

 

Antique Naga Sasra keris, kris - Wilah with gold plated Naga

€ 895,00Price
    bottom of page