top of page

Antique Naga Sasra keris, kris - Mataram Amangkurat IV-era (18th century) – Wilah with Kinatah (gold plated) Naga Sasra dapur (shape) and Kelengan pamor – Bunton Banyumas pendok of Suasa (gold alloy) – Nunggak semi Salembaran hilt – Antique Surakarta Kendhit Mendak
(Article number: 1499)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Naga Sasra keris dates from the Mataram Amangkurat IV era (18th century).

 

The old wilah is forged to Naga Sasra dapur (shape) with 5 luk. The ganja and the Naga are decorated with old Kinatah (gold gilded).

 

Naga Sasra, is one of the most sought-after forms of keris in Indonesia, especially in Java. The gandik portion of this keris is forged in the shape of a dragon's head, with the dragon's body extending to the tip of the blade and following the curvature of the blade. Superior keris often come equipped with dragon stylization, as this creature is considered a protector and provides security for its owner from calamities. A Nagasasra keris brings good luck and protects property and wealth and wards off evil elements that will afflict the owner and his family. Almost all wealthy people in Kotagede before 1945 owned this kind of keris. Keris Naga is considered in Javanese cultural as synonymous with the teachings of spiritualism, teachings of leadership and representation of power and government. The dragon motif is also considered a symbol of longevity because of its ability to change skin (mlungsungi), in addition to being able to live in all places: on earth (earth dragon), in the sky (air dragon) or on the seabed (antaboga dragon). It is therefore not surprising that the Dragon is considered to be the ruler of the earth, the ruler of the sea or the ruler of the sky. In the concept of Jawa Ratu, it is believed to be the incarnation of a god in the world.

 

In addition to the superior dapur, the keris is forged with pamor Kelengan. Keleng keris belong to the element of earth. The element of earth is produced by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfected by the spherical shape we can see from space. The Guardians of the Earth are its creators: fire within, water on the surface, and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements becomes visible outwardly through the earth: the wonderful nature of 'mother earth'. Slow but persistent is the 'earth element', like time which, unlike us humans, is thoughtful and patient when it comes to harmonizing irregularities again. These keris absorb negative energy and above all give protection against all negative influences be it persons, spirits, diseases or disasters. They also stand for destruction of the existing so that something new can arise from it. In addition, these keris possess magical powers that will increase the owner's self-confidence, prudence and self-confidence.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of dark Sonokeling wood. A beautiful, antique Suasa (gold alloy) Bunton Banyumas pendok covers the gandar.

 

This keris has an ancient and powerful isi. I will be happy to tell you more about this upon request.

 

Characteristics:

Dapur: Naga Sasra, 5 luku

Pamor: Kelengan

Tangguh: Mataram Amangkurat IV (18th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Sonokeling

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 46.5 cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Antieke Naga Sasra keris, kris - Mataram Amangkurat IV-era (18de eeuw) – Wilah met Kinatah (goud verguld) Naga Sasra dapur (vorm) en Kelengan pamor – Bunton Banyumas pendok van Suasa (goudlegering) – Nunggak semi Salembaran greep – Antieke Surakarta Kendhit mendak.

 

Deze antieke Naga Sasra keris dateert van de Mataram Amangkurat IV-era (18de eeuw).

 

De oude wilah is gesmeed naar Naga Sasra dapur (vorm) met 5 luk. De ganja en de Naga zijn gedecoreerd met oud Kinatah (goud verguld).

 

Naga Sasra, is een van de meest gewildste vormen van kerissen in Indonesië, vooral op Java. Het gandik gedeelte van deze keris is gesmeed in de vorm van een drakenkop, waarbij het drakenlichaam zich uitstrekt naar de punt van het blad en de kromming van het blad volgt. Superieure kerissen zijn vaak uitgerust met drakenstilering, omdat dit wezen wordt beschouwd als een beschermer en veiligheid biedt voor de eigenaar tegen calamiteiten. Een Nagasasra keris brengt geluk geeft en eigendom en rijkdom beschermt en kwade elementen afweert die de eigenaar en zijn gezin zullen treffen. Bijna alle rijke mensen in Kotagede vóór 1945 bezaten dit soort keris. Keris Naga wordt in Javaanse culturele beschouwd als synoniem met de leringen van spiritualisme, leringen van leiderschap en representatie van macht en regering. Het drakenmotief wordt ook beschouwd als een symbool van een lang leven vanwege zijn vermogen om van huid te veranderen (mlungsungi), naast het feit dat het op alle plaatsen kan leven: op aarde (aardedraak), in de lucht (luchtdraak) of op de zeebodem (antaboga-draak). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Draak wordt beschouwd als de heerser van de aarde, de heerser van de zee of de heerser van de lucht. In het concept van Jawa Ratu wordt aangenomen dat het de incarnatie is van een god in de wereld.

 

Naast het superieure dapur is de keris gesmeed met pamor Kelengan. Keleng kerissen behoren aan het element aarde. Het element aarde wordt door vuur, water en lucht voortgebracht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, volmaakt door de bolvorm die wij vanuit de ruimte kunnen zien. De wachters van de aarde zijn de scheppers daarvan: vuur vanbinnen, water aan de oppervlakte en de dampkring (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt door de aarde zichtbaar naar buiten toe: de wonderbaarlijke natuur van ‘moeder aarde’. Langzaam, maar volhardend is het ‘aarde-element’, net als de tijd die, in tegenstelling tot ons mensen, bedachtzaam en geduldig is als het erom gaat onregelmatigheden weer te harmoniseren. Deze kerissen absorberen negatieve energie en geven vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden zei het personen, geesten, ziektes of rampen. Ze staan ook voor vernietiging van het bestaande zodat er iets nieuws uit kan ontstaan. Daarnaast bezitten deze kerissen magische krachten die de zelfbewustheid, voorzichtigheid en zelfvertrouwen van de eigenaar zullen vergroten.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van het donkerkleurige Sonokeling hout. Een prachtige, antieke Bunton Banyumas pendok van Suasa (goudlegering) bedekt de gandar.

 

Deze bijzondere keris heeft een oude en krachtige isi. Op verzoek vertel ik hier graag meer over.

 

Kenmerken:

Dapur: Naga Sasra, 5 luk

Pamor: Kelengan

Tangguh: Mataram Amangkurat IV (18de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Sonokeling

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 46,5cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

 

Antique Naga Sasra keris, kris - Mataram Amangkurat IV-era -Kinatah Naga Sasra

€ 295,00Price
    bottom of page