top of page

Unique and royal, antique Naga Banda keris, kris - Amangkurat IV – Sunan Prabu-era (18th century) – Wilah with the rare Naga Banda dapur with 9 luk and Biji Timun pamor – Yogyakarta Nunggak-semi hilt – Yogyakarta Gayaman warangka and gandar of striking Cendana Wangi wood.

(Article number: 2205)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This unique and royal Naga Banda keris dates from the Amangkurat IV – Sunan Prabu-era (18th century).

 

The wilah resembles a Pengging wilah but in fact it is forged to the very rare dapur Naga Banda with 9 luk (waves).

 

Naga Banda (derived from Sanskrit which means snake rope) is a snake used as an attribute in the hands of a giant statue armed with a mace. This statue functions as a guardian of a Hindu shrine or temple. Apart from that, based on the etymology of the word which means snake rope, Naga Banda is also interpreted as a symbol of binding or shackles. This understanding makes Naga Banda a symbol for people who have close ties to society and have an intimate relationship with worldly and spiritual matter. In Bali, Naga Banda is usually made from several cloths and is used only in cremation ceremonies for people who are descendants of the Great God and people who have strong ties to the community. Some groups who are considered descendants of Dewa Agung are a priest, a king or several people who have a status equivalent to a king, and families who have received special titles and gifts from the King of Klungkung. A Naga Banda keris will help its owner to come to a higher and better understanding of the spiritual world. It helps its owner to discover the hidden spiritual powers in himself, making him a stronger and more powerful spiritual person.

 

The Naga has a red, natural stone in its mouth.

 

Furthermore, the wilah is forged with a striking version of pamor Biji Timun - Wiji Timun. Pamor Biji Timun resembles pamor Uler Lulut, but the motifs are much smaller and more oval. The image resembles a row of cucumber seeds in the middle of the blade. The magical power of pamor Biji Timun has a positive influence on the possessor. There are elements of authority. The owner gets along well with everyone. In addition, the owner is suitable for all kinds of work. This pamor motif is particularly good for businessmen and entrepreneurs. Pamor Biji Timun is a form of pamor Mlumah and Rekan.

 

The top of the keris is adorned with a detailed Yogyakarta Nunggak-semi hilt with detailed patra-patra’s (masks). The keris is housed in a Yogyakarta Gayaman warangka of rare Cendana Wangi wood.

 

The spiritual and magical powers of the isi is as regal as the keris. Upon request I will gladly tell you all about its powers.

 

Characteristics:

Dapur: Naga Banda – 9 luk

Pamor: Biji Timun - Wiji Timun

Tangguh: Amangkurat IV – Sunan Prabu (18th century)

Warangka: Yogyakart Gayaman

Kayu: Cendana Wangi

 

Dimensions:

Total length: 46,5cm.

Length of the Keris: 46,5cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Unieke en koninklijke, antieke Naga Banda keris, kris - Amangkurat IV – Sunan Prabu-tijdperk (18e eeuw) – Wilah met de zeldzame Naga Banda dapur met 9 luk en Biji Timun pamor – Yogyakarta Nunggak-semi greep – Yogyakarta Gayaman warangka en gandar van opvallende Cendana Wangi-hout.

 

Deze unieke en koninklijke Naga Banda keris dateert uit het Amangkurat IV – Sunan Prabu-tijdperk (18e eeuw).

 

De wilah lijkt op een Pengging wilah maar is in feite gesmeed naar de zeer zeldzame dapur Naga Banda met 9 luk (golven).

 

Naga Banda (afgeleid uit het Sanskriet wat slangentouw betekent) is een slang die als attribuut wordt gebruikt in de handen van een gigantisch standbeeld gewapend met een knots. Dit beeld fungeert als bewaker van een hindoeïstisch heiligdom of tempel. Afgezien daarvan wordt Naga Banda, gebaseerd op de etymologie van het woord dat slangentouw betekent, ook geïnterpreteerd als een symbool van binding of ketenen. Dit begrip maakt Naga Banda tot een symbool voor mensen die nauwe banden hebben met de samenleving en een intieme relatie hebben met wereldse en spirituele zaken. Op Bali wordt Naga Banda meestal gemaakt van verschillende stoffen en wordt het alleen gebruikt bij crematieceremonies voor mensen die afstammelingen zijn van de Grote God en mensen die sterke banden hebben met de gemeenschap. Sommige groepen die als afstammelingen van Dewa Agung worden beschouwd, zijn een priester, een koning of meerdere mensen die een status hebben die gelijkwaardig is aan die van een koning, en families die speciale titels en geschenken hebben ontvangen van de koning van Klungkung. Een Naga Banda keris zal de eigenaar helpen om tot een hoger en beter begrip van de spirituele wereld te komen. Het helpt de eigenaar de verborgen spirituele krachten in zichzelf te ontdekken, waardoor hij een sterker en krachtiger spiritueel persoon wordt.

De Naga draagt een rode, natuurlijke steen in zijn bek.

 

Verder is de wilah gesmeed met een opvallende versie van pamor Biji Timun - Wiji Timun. Pamor Biji Timun lijkt op pamor Uler Lulut, maar de motieven zijn veel kleiner en ovaler. De afbeelding lijkt op een rij komkommerzaadjes in het midden van het blad. De magische kracht van pamor Biji Timun heeft een positieve invloed op de bezitter. Er zijn elementen van autoriteit. De eigenaar kan met iedereen goed overweg. Daarnaast is de eigenaar geschikt voor allerlei werkzaamheden. Dit pamormotief is vooral goed voor zakenmensen en ondernemers. Pamor Biji Timun is een vorm van pamor Mlumah en Rekan.

 

Aan de bovenzijde prijkt een gedetailleerd Yogyakarta Nunggak-semi greep met gedetailleerde patra-patra’s (maskers). De keris huist in een Yogyakarta Gayaman warangka van zeldzaam Cendana Wangi-hout.

 

De spirituele en magische krachten van de isi zijn net zo koninklijk als de keris. Op verzoek vertel ik u graag alles over de krachten ervan.

 

Kenmerken:

Dapur: Naga Banda – 9 luk

Pamor: Biji Timun - Wiji Timun

Tangguh: Amangkurat IV – Sunan Prabu (18e eeuw)

Warangka: Yogyakart Gayaman

Kayu: Cendana Wangi

 

Dimensies:

Totale lengte: 46,5cm.

Lengte van de Keris: 46,5cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

 

Antique Naga Banda keris, kris - Naga Banda dapur with 9 luk - Biji Timun pamor

€ 295,00Price
    bottom of page