top of page

Antique Mesem keris, kris - Pajajaran era (12th century) - Wilah with ngulit semangka pamor and Mesem dapur (shape) - Mangkuratan hilt - Finely crafted medak.

 

The wilah (blade) of this keris dates from the Pajajaran era (12th century). It is forged to Mesem dapur (shape). The philosophy of a keris with Mesem dapur is the message that the water you drink must be of the best quality. In other words, life is short and one must strive for the best quality during this short life, be it in a materialistic or relationship perspective. This Mesem keris has powers that help its owner to set and achieve his goals in life.

 

In addition, the wilah is forged with pamor Ngulit Semangka. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, increasing his assets and achieving his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It reinforces the owner's belief to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to keep going without being discouraged, to keep struggling and never to give up.

 

The top of the keris is adorned with a detailed Mangkuratan hilt from Yogyakarta, which is trimmed with a decorated copper cup.

 

The keris is housed in a Gayaman Yogyakarta warangka made of Trembalo wood. A deeply driven bunton pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Mesem

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Pajajaran

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Keris length: 43.5 cm.

Length of the Wilah: 34cm.

 

Antieke Mesem keris, kris – Pajajaran era (12de eeuw) – Wilah met ngulit semangka pamor en Mesem dapur (vorm) – Mangkuratan greep – Fijn bewerkte medak.

 

De wilah (kling) van deze keris stamt van de Pajajaran era (12de eeuw). Het is gesmeed naar Mesem dapur (vorm). De filosofie van een keris met Mesem dapur is de boodschap dat het water dat je drinkt van de beste kwaliteit moet zijn. Met andere woorden, het leven is kort en men moet streven naar de beste kwaliteit tijdens dit korte leven, of dat nu in materialistisch of relatieperspectief is. Deze Mesem keris heeft krachten die de eigenaar helpen zijn doelen tijdens het leven te bepalen en te bereiken.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met pamor Ngulit Semangka. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een gedetailleerde Mangkuratan greep van Yogyakarta dat is afgezet met en gedecoreerde, koperen cup.

 

De keris huist in een Gayaman Yogyakarta warangka van Trembalo hout. Een diep gedreven bunton pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Mesem          

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Pajajaran

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 43,5cm.

Lengte van de Wilah: 34cm.

 

 

Antique Mesem keris, kris - Pajajaran era (12th century)

€ 195,00Price
    bottom of page