top of page

Antique Brojol Madura kris. Keris - Madura abad XVIII-era (18th century) – Brojol wilah (blade) with clear Wengkon pamor motif – Donoriko hilt – Copper selut.

(Article number: 1064)

 

This antique Brojol Madura keris dates from the Madura abad XVIII-era (18th century).

 

The wilah (blade) is forged with a clear Wengkon pamor. Pamor wengkon is sometimes also called ‘Tepen’ or pamor Lis-lisan, which is a ‘rekan’ type of pamor, meaning that it was created intentionally by the empu. Though this particular pamor motif may seem rather ordinary, yet it is considered an extremely difficult pattern to forge; only an experienced and highly skilled empu will be capable of making a keris that has the pamor Wengkon on it. It is, however, not a ‘chosen’ type of pamor, and thus can be owned by any person. A keris with Wengkon pamor has mystical powers that protect the owner and his family against disasters, slander and nuisance from wild animals, evil spirits and negative persons.

 

As mentioned before, pamor Wengkon is classified in the earthly elemements ‘rekan’ (fire). The element fire is the most powerful element of the 5 elements. Fire provides heat, energy and has a transformative effect. A devastating fire can emerge from a first small flame. It keeps changing and "eats up" all the fuel it encounters along the way. However, it also has a purifying and creative effect. New living spaces are created after forest fires. The subtler meaning of the element of fire is found in the proverb "on fire". Which means something like being very enthusiastic. Our "inner fire" consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When the element of fire is in balance, you feel energy and motivation to undertake, to do things. To create.

 

In addition the wilah is forged to Brojol dapur. Although Brojol is a fairly simple form, its power is complex. It gives the owner strength to live his life in a pure, peaceful and tranquil way. By living in this way, the owner will be protected and he will be insensitive to stress and distraction which will help him achieve his goals in life.

 

The top of the keris is adorned with a complexly carved Donoriko hilt.

 

The keris is housed in a Daunan Madura warangka which is carved from luscious Trembalo wood.

 

Characteristics:

Dapur: Brojol

Pamor: Wengkon

Tangguh: Madura abad XVIII (18th century)

Warangka: Daunan Madura

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 55cm.

Length of the Keris: 49cm.

Length of the Wilah: 37,5cm.

 

Antieke Brojol Madura kris. Keris - Madura abad XVIII-tijdperk (18e eeuw) - Brojol wilah (kling) met duidelijk Wengkon pamor-motief – Donoriko greep - Koperen selut.

 

Deze antieke Brojol Madura keris dateert van het Madura abad XVIII-tijdperk (18e eeuw).

 

De wilah (kling) is gesmeed met een heldere Wengkon pamor. Pamor wengkon wordt soms ook 'Tepen' of pamor Lis-lisan genoemd, wat een 'rekan' type pamor is, wat betekent dat het opzettelijk door de empu is gemaakt. Hoewel dit specifieke pamor-motief misschien nogal gewoon lijkt, wordt het toch als een buitengewoon moeilijk te smeden patroon beschouwd; alleen een ervaren en zeer bekwame empu zal in staat zijn om een ​​keris te smeden met de pamor Wengkon . Het is echter geen 'gekozen' type pamor en kan dus door iedereen worden bezeten. Een keris met Wengkon pamor heeft mystieke krachten die de eigenaar en zijn gezin beschermen tegen rampen, laster en overlast van wilde dieren, boze geesten en negatieve personen.

 

Zoals eerder vermeld wordt pamor Wengkon ingedeeld in de element ‘rekan’ (vuur). Het element vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Een verwoestend vuur kan ontstaan ​​uit een eerste kleine vlam. Het blijft veranderen en "vreet" alle brandstof op die het onderweg tegenkomt. Het heeft echter ook een zuiverende en creatieve werking. Na bosbranden ontstaan ​​nieuwe woonruimtes. De subtielere betekenis van het element vuur is te vinden in het spreekwoord "in vuur en vlam". Dat betekent zoiets als heel enthousiast zijn. Ons "innerlijke vuur" bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Wanneer het element vuur in balans is, voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Maken.

 

Daarnaast wordt de wilah gesmeed tot Brojol dapur. Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is de kracht ervan complex. Het geeft de eigenaar kracht om zijn leven puur, vredig en rustig te leven. Door op deze manier te leven, wordt de eigenaar beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding die hem zullen helpen zijn doelen in het leven te bereiken.

 

De bovenkant van de keris is versierd met een ingewikkeld gesneden Donoriko-greep.

 

De keris huist in een Daunan Madura warangka die is gesneden uit weelderig Trembalo-hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojoli

Pamor: Wengkon

Tangguh: Madura abad XVIII (18e eeuw)

Warangka: Daunan Madura

Kayu: Trembalo

 

Dimensies:

Totale lengte: 55cm.

Lengte van de Keris: 49cm.

Lengte van de Wilah: 37,5cm.

 

 

Antique Madura Brojol keris, kris - Wengkon pamor - Donoriko hilt

€ 185,00Price
    bottom of page