top of page

Antique Madura Brojol keris, kris - Madura Abad XVI era (16th century) - Brojol wilah (blade) with Ngulit Semangka pamor - Scabbard carved from beautiful Nagasari asli wood - Detailed Madura Donoriko horn hilt.

(Article number: 1243)

 

This antique Madura keris dates from the Madura Abad XVI era (16th century).

 

The keris is housed in a Madura Ladrang sarong of beautiful Nagasari asli wood. Both the warangka and the gandar are carved from this wood.

 

The old wilah is forged with a clear and old Ngulit Semangka pamor motif with a clear old washing. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, which will increase his wealth as well as achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

In addition to the pamor, the wilah is forged to Brojol dapur (shape). Although Brojol is a fairly simple form, its power is complex. It empowers the owner to live his life in a pure, peaceful and quiet way. By living this way, the owner will be protected and he will be impervious to stress and distractions making him more focused on achieving his goals in life.

 

The top of the keris is adorned with a detailed Donoriko horn hilt, trimmed with an antique copper selut.

 

Characteristics:

Dapur: Brojoli

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Madura Abad XVI (16th century)

Warangka: Madura Ladrang

Kayu: Nagasari asli

 

Dimensions:

Total length: 48.5 cm.

Length of the Keris: 44cm.

Length of the Wilah: 34.5 cm.

 

Antieke Madura Brojol keris, kris - Madura Abad XVI-era (16de eeuw) – Brojol wilah (kling) met Ngulit Semangka pamor – Schede gesneden uit prachtig Nagasari asli hout – Gedetailleerde Madura Donoriko greep van hoorn.

 

Deze antieke Madura keris dateert van de Madura Abad XVI-era (16de eeuw).

 

De keris huist in een Madura Ladrang sarong van prachtig Nagasari asli hout. Zowel de warangka als de gandar zijn van dit hout gesneden.

 

De oude wilah is gesmeed met een duidelijk en oud Ngulit Semangka pamormotief met een heldere oude wassing. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Naast het pamor is de wilah gesmeed naar Brojol dapur (vorm). Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is zijn kracht complex. Het geeft de eigenaar kracht om zijn leven op een zuivere, vredige en rustige manier te leven. Door op deze manier te leven, zal de eigenaar worden beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding waardoor hij beter gericht zijn doelen in het leven bereikt.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een gedetailleerde Donoriko greep van hoorn dat is afgezet met een antieke, koperen selut.  

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Madura Abad XVI (16de eeuw)

Warangka: Madura Ladrang

Kayu: Nagasari asli

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48,5cm.

Lengte van de Keris: 44cm.

Lengte van de Wilah: 34,5cm.

 

Antique Madura Brojol keris, kris - 16th century - Ngulit Semangka pamor

€ 195,00Price
    bottom of page