top of page

SPECIAL OFFER: Normally €1100,=
NOW FOR ONLY: €895,=


Antique Lombok Temanggung keris, kris – Lombok Abad VIII era (early 18th century) – Tumenggung wilah with the rare Melati Tumpuk pamor – Batun Poh warangka of Pelet Sembur wood – Solid silver, finely driven pendok set with 3 large rubies – Bondolan hilt with silver bottom.

(Article number:  1703)


Scroll naar beneden voor Nederlands

 

This antique Lombok Temanggung keris dates from the Lombok Abad VIII era (early 18th century).

 

I had the old wilah ritually and professionally washed in Bali, making the rare Melati Tumpuk contrast beautifully against the jet-black background of the wilah.

 

The image of the Melati Tumpuk pamor motif is like a row of grouped Melati flowers. Melati (jasmine) is a flower that is small in size but has a fragrant aroma. White jasmine symbolizes self-purity, that a leader must keep himself well in his actions and behavior. If a leader is good, his services will automatically scent his name, to be remembered forever. Melati Tumpuk possesses spiritual powers that bring great compassion and respect to its owner. As a result, he will be able to count on a lot of appreciation and respect from his personal and business network. The owner is experienced as a natural leader who has a management style that makes people happy to work under his leadership. This increases their commitment and productivity, which benefits the company's result. These kerissen are ideally suited for managers, directors and owners of companies. This pamor motif is rare because few empus have the mastery and resources to forge it.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged from Tumenggung dapur. Because an heirloom keris is considered "alive" not only because of its magical power, but also because of the existence of philosophical or moral values ​​that serve as both inspiration and role models or life guidance for its bearers (formulation of noble souls). Dapur Temanggung, a name full of meaning, is chosen not only to be pleasant to hear, but to gain strength to regain inspiration and strength to fight in daily life. A Temanggung keris assists the owner to make his life go in a straight line without straying through the worries that life can sometimes bring. In the concept of Balinese leadership culture, power is not reserved for a leader alone, but more emphasis is placed on the good impact and attitude for the people in his immediate environment.

 

Not only is the pamor and dapur of this old keris special, the decoration is also of a high and superior level. The warangka is carved from the noble Pelet Sembur wood to Batun Poh model. A solid silver pendok with deeply driven motifs that is set with three large rubies adorns the gandar. At the top of the keris is a Bondolan hilt with silver bottom.

 

The isi of this keris is at least as superior as the keris itself. It is lively and very powerful. I will be happy to tell you more about this upon request.

 

Characteristics:

Dapur: Temanggung

Pamor: Melati Tumpuk

Tangguh: Mataram

Warangka: Batun Poh

Kayu: Pelet Sembur

 

Dimensions:

Total length: 64cm.

Length of the Keris: 54cm.

Length of the Wilah: 40.5 cm.

 

Antieke Lombok Temanggung keris, kris – Lombok Abad VIII-era (vroeg 18de eeuw) – Tumenggung wilah met het zeldzame Melati Tumpuk pamor – Batun Poh warangka van Pelet Sembur hout – Massief zilveren, fijn gedreven pendok bezet met 3 forse robijnen – Bondolan greep met zilveren onderstuk.

 

Deze antieke Lombok Temanggung keris dateert van de Lombok Abad VIII-era (vroeg 18de eeuw).

 

Ik heb de oude wilah op Bali ritueel en professioneel laten wassen waardoor het zeldzame Melati Tumpuk schittert tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah.

 

De afbeedling van het pamor-motief Melati Tumpuk is als een rij gegroepeerde Melati bloemen. Melati (jasmijn) is een bloem die klein van formaat is maar een geurig aroma heeft. Witte jasmijn symboliseert zelfzuiverheid, dat een leider zichzelf goed moet houden in zijn acties en gedrag. Als een leider goed is, zullen zijn diensten automatisch zijn naam geurig maken, om voor altijd te onthouden. Melati Tumpuk bezit spirituele krachten die de eigenaar veel mededogen en respect toebrengt. Hierdoor zal hij op veel waardering en respect kunnen rekenen van zijn persoonlijke en zakelijk netwerk. Men ervaart de eigenaar als een natuurlijke leider die een managementstijl heeft waardoor mensen graag onder zijn leiding werken. Hierdoor neemt hun inzet en productiviteit toe dat ten goede komt aan de het resultaat van de onderneming. Deze kerissen zijn bij uitstek geschikt voor managers, directeuren en eigenaars van ondernemingen. Dit pamor-motief is zeldzaam omdat maar weinig empu’s over de meesterschap en middelen beschikken om het te smeden.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Tumenggung dapur. Omdat een keris als erfstuk niet alleen als 'levend' wordt beschouwd vanwege zijn magische kracht, maar ook vanwege het bestaan ​​van filosofische of morele waarden die zowel als inspiratie dienen als rolmodellen of levensbegeleiding voor zijn dragers (formulering van nobele zielen). Dapur Temanggung, een naam die vol van betekenis is, wordt niet alleen gekozen om aangenaam te zijn om te horen, maar om kracht te krijgen om in het dagelijks leven weer inspiratie en kracht te krijgen om te vechten. Een Temanggung keris assisteert de eigenaar om zijn leven  volgens een rechte lijn te laten verlopen zonder af te dwalen door beslommeringen die het leven soms met zich mee kan brengen. In het concept van de Balinese leiderschapscultuur is macht niet voorbehouden aan een leider alleen, maar wordt meer benadrukt wat de goede impact en houding is voor de mensen in zijn directe omgeving.

 

Niet alleen het pamor en de dapur van deze oude keris is bijzonder, ook de aankleding is van een hoog en superieur niveau. De warangka is gesneden van het edele Pelet Sembur hout naar Batun Poh model. Een massief zilveren pendok met diep gedreven motieven dat is bezet met drie forse robijnen siert de gandar. Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Bondolan greep met zilveren onderstuk.

 

De isi van deze keris is minstens zo superieur als de keris zelf. Het is levendig en zeer krachtig. Op verzoek vertel ik u graag hier meer over.

 

Kenmerken:

Dapur: Temanggung

Pamor: Melati Tumpuk

Tangguh: Mataram

Warangka: Batun Poh

Kayu: Pelet Sembur

 

Afmetingen:

Totale lengte: 64cm.

Lengte van de Keris: 54cm.

Lengte van de Wilah: 40,5cm.

 

 

Antique Lombok Temanggung keris, kris – Melati Tumpuk pamor -Pendok with rubies

€ 1.100,00 Regular Price
€ 895,00Sale Price
    bottom of page