top of page

Antique Lombok Sempana Panjul spiritual keris, kris - Lombok abad XVII era (17th century) - Beautiful, solid silver pendok set with 8 rubies - Sempana Panjul wilah with 3 different pamors.

(Article number: 1670)

 

This rare, antique Lombok Sempana Panjul keris dates from the Lombok abad XVII era (17th century).

 

In all aspects this keris is a rarity from the rich Lombok past. For starters, the gandar is covered with a solid silver pendok set with 8 rubies. Three-dimensional driven floral motifs adorn the entire pendok. I had the pendok cleaned in Bali making the silver sparkle like never before.

 

The spectacle continues as the ancient wilah (blade) is unsheathed. The wilah is forged with no less than three pamors (Slewah) namely Ngulit Semangka, Pulo Tirto and Wengkon. The wilah was ritually and professionally washed in warangan for me in Bali.  

 

The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

Pulo Tirto literally means island (in the middle) of water (sea). It is one of the pamor motifs whose fleeting shape resembles a cluster of islands in a sea of ​​water. Considered a pamor that has magical powers that bring good luck and contribute to peace within families, generate fortune for the owner and bring flexibility to relationships.

 

Pamor wengkon is also sometimes referred to as 'Tepen' or pamor Lis-lisan, which is a 'rekan' type of pamor, meaning it was made intentionally by the empu. While this particular pamor motif may seem rather common, it is considered an extremely difficult pattern to forge; only an experienced and highly skilled empu will be able to make a keris with the pamor wengkon on it. However, it is not a 'chosen' type of pamor and thus can be owned by anyone. A keris with Wengkon pamor has mystical powers that protect the owner and his family from disaster, slander and nuisance from wild animals, evil spirits and negative persons.

 

At the top of the keris is an antique Bobondolan handle with a silver ornamented plate on the bottom.

 

The ancient isi is particularly lively and strong. It reveals itself quickly and is willing to put in the best effort for its owner. Upon request, I am happy to share my experiences with this spiritually powerful isi.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana Panjul 7 luk

Pamor: Slewah: Ngulit Semangka, Pulo Tirto, Wengkon

Tangguh: Lombok abad XVII (17th century)

Warangka: Beblatungan

Kayu: Timoho

 

Dimensions:

Total length: 53.5cm.

Length of the Keris: 44cm.

Length of the Wilah: 32.5 cm.

 

Antieke Lombok Sempana Panjul spirituele keris, kris - Lombok abad XVII-era (17de eeuw) – Prachtige, massief zilveren pendok bezet met 8 robijnen – Sempana Panjul wilah met 3 verschillende pamors.

 

Deze zeldzame, antieke Lombok Sempana Panjul keris dateert van de Lombok abad XVII-era (17de eeuw).

 

In alle aspecten is deze keris een zeldzaamheid uit het rijke Lombok verleden. Om te beginnen is de gandar bedekt met een massief zilveren pendok bezet met 8 robijnen. Driedimensionaal gedreven florale motieven sieren de gehele pendok. Ik heb de pendok op Bali laten schoonmaken waardoor het zilver schittert als nooit tevoren.

 

Het schouwspel zet zich voort wanneer de oeroude wilah (kling) uit de schede wordt getrokken. De wilah is gesmeed met maar liefst drie pamors (Slewah) namelijk Ngulit Semangka, Pulo Tirto en Wengkon. De wilah is ritueel en spiritueel voor mij gewassen op Bali.

De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

Pulo Tirto betekent letterlijk eiland (in het midden) van water (zee). Het is een van de pamor motieven waarvan de vluchtige vorm lijkt op een cluster van eilanden in een zee van water. Beschouwd als een pamor dat magische krachten heeft die geluk brengt en dat bijdraagt aan de vrede binnen families, fortuin genereert voor de eigenaar en flexibiliteit brengt in relaties.

 

Pamor wengkon wordt soms ook 'Tepen' of pamor Lis-lisan genoemd, wat een 'rekan' type pamor is, wat betekent dat het opzettelijk door de empu is gemaakt. Hoewel dit specifieke pamor-motief misschien nogal gewoon lijkt, wordt het toch als een buitengewoon moeilijk te smeden patroon beschouwd; alleen een ervaren en zeer bekwame empu zal in staat zijn om een ​​keris te maken met de pamor Wengkon erop. Het is echter geen 'gekozen' type pamor en kan dus door iedereen worden bezeten. Een keris met Wengkon pamor heeft mystieke krachten die de eigenaar en zijn gezin beschermen tegen rampen, laster en overlast van wilde dieren, boze geesten en negatieve personen.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een eveneens antieke Bobondolan greep met een de onderzijde een zilveren geornamenteerde plaat.

 

De eeuwenoude isi is bijzonder levendig en sterk. Het openbaart zich snel en is graag bereid zich optimaal voor zijn eigenaar in te zetten. Op verzoek deel ik graag mijn ervaringen met deze spiritueel krachtige isi.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana Panjul 7 luk

Pamor: Slewah: Ngulit Semangka, Pulo Tirto, Wengkon

Tangguh: Lombok abad XVII (17de eeuw)

Warangka: Beblatungan

Kayu: Timoho

 

Afmetingen:

Totale lengte: 53,5cm.

Lengte van de Keris: 44cm.

Lengte van de Wilah: 32,5cm.

 

Antique Lombok Sempana Panjul spiritual keris, kris - Wilah with 3 pamors

€ 650,00Price
    bottom of page