top of page

Antique Lombok Panjang kris, keris – Isi with dark, very positive forces – Lombok abad XIX era (late 20th century) – Wilah with the rare Panjang dapur and striking Wusing Wutah motif Ngulit Semangka pamor – Kekonjongan warangka – Copper pendok with 3 rubies and deeply chased floral motifs - Copper Grantim hilt – Angop mounted with 8 colored stones.

(Article number: 2356)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Lombok Panjang keris dates from the Lombok abad XIX era (late 20th century).

 

The keris is housed in a beautiful Kekonjongan warangka and gandar. The warangka is carved from Timoho wood and the gandar from the rare Timoho pelet wood. The gandar is covered with a copper pendok with deeply carved floral motifs and set with 3 rubies.

 

The top of the keris features a copper Grantim hilt placed on a copper Aangop with 8 colored stones.

 

The spectacle continues when the keris is pulled from the warangka. The wilah is forged with the rare Kebo Teki dapur (shape). Dapur Kebo Teki, also called Mahesa Teki, is one of the dapurs (shape) of straight kerisses. The length of this keris is normal; the wilah (blade) is flat and wider than other kerisses. The gandik which is about 2 to 2.5 times the length of a normal keris, the pejetan is shallow. In ancient times, the keris with the Kebo Teki dhapur was widely owned by farmers and agricultural traders, because they believed Kebo Teki brought good luck, ward off negative spirits and persons and other evils. In addition, these magical properties fuel the owner's imagination, entrepreneurial spirit and motivation so that his business or career will flourish. This power also radiates to the owner's family, making his family excel in studies as well as successful in life.

 

Furthermore, the wilah is forged with two pamors, namely Wusing Wutah motif Ngulit Semangka. Pamor Wusing Wutah means spilled rice that is spilled due to abundance. This keris has magical properties that will always enable its owner to more than adequately meet his/her needs. Wusing Wutah possesses magical powers that give serenity, prosperity and an abundance of natural resources to its owner. By owning this keris the owner will be promoted faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

The Isi of this special keris possesses dark but very positive powers that will optimally serve the owner and his family. I would be happy to tell you all about this upon request.

 

Characteristics:

Dapur: Kebo Teki

Pamor: Wusing Wutah motif Ngulit Semanka

Tangguh: Lombok abad XIX era (late 20th century)

Warangka: Kekonjongan

Kayu: Timoho and Timoho pelet

 

Dimensions:

Total length: 72cm.

Length of the Keris: 64.5cm.

Length of the Wilah: 47cm.

 

Antieke Lombok Panjang kris, keris – Isi met donkere, zeer positieve krachten – Lombok abad XIX-era (laat 20ste eeuw) – Wilah met het zeldzame Panjang dapur en opvallende Wusing Wutah motif Ngulit Semangka pamor – Kekonjongan warangka – Koperen pendok met 3 robijnen en diep gedreven florale  motieven – Koperen Grantim greep – Aangop met 8 gekleurde stenen.

 

Deze antieke Lombok Panjang keris dateert van de Lombok abad XIX-era (laat 20ste eeuw).

 

De keris huist in een prachtige Kekonjongan warangka en gandar. De warangka is gesneden uit Timoho hout en de gandar van het zeldzame Timoho pelet hout. De gandar is bedekt met een koperen pendok met diep gedreven florale motieven en bezet met 3 robijnen.

 

Op de bovenzijde van de keris prijkt een koperen Grantim greep geplaatst op een koperen Aangop met 8 gekleurde stenen.

 

Het schouwspel gaat verder wanneer de keris uit de warangka wordt getrokken. De wilah is gesmeed met het zeldzame Kebo Teki dapur (vorm). Dapur Kebo Teki, ook wel Mahesa Teki genoemd, is een van de dapurs (vorm) van rechte kerissen. De lengte van deze keris is normaal; de wilah (kling) is vlak en breder dan andere kerissen. De gandik die ongeveer 2 tot 2,5 keer de lengte is van een normale keris, de pejetan is ondiep.  In de oudheid was de keris met de Kebo Teki dhapur op grote schaal eigendom van boeren en handelaren in landbouwproducten, omdat ze geloofden Kebo Teki geluk bracht, negatieve geesten en personen en andere onheil afweerden. Daarnaast voeden deze magische eigenschappen de fantasie, ondernemingsgeest en motivatie van de eigenaar waardoor zijn onderneming of carrière zal floreren.  Deze kracht straalt ook door naar het gezin van de eigenaar waardoor zijn familie zal excelleren in studies evenals succesvol zal zijn in het leven.  

 

Verder is de wilah gesmeed met twee pamors, namelijk Wusing Wutah motif Ngulit Semangka. Pamor Wusing Wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien. Wusing Wutah bezit magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

De Isi van deze bijzondere keris bezit donkere maar zeer positieve krachten die de eigenaar en diens gezin optimaal van dienst zal zijn. Op verzoek vertel ik u graag alles hierover.

 

Kenmerken:

Dapur: Kebo Teki

Pamor: Wusing Wutah motif Ngulit Semanka

Tangguh: Lombok abad XIX-era (laat 20ste eeuw)

Warangka: Kekonjongan

Kayu: Timoho en Timoho pelet

 

Afmetingen:

Totale lengte: 72cm.

Lengte van de Keris: 64,5cm.

Lengte van de Wilah: 47cm.

 

 

Antique Lombok Panjang kris, keris Panjang dapur Wusing Wutah Ngulit Semangka

€ 375,00Price
    bottom of page