top of page

Antique Lombok Pedang keris, kris - Lombok abad XVIII-era (18th century) - Wilah with the rare Pedang dapur and 2 pamors - Cenangan handle of bedded kendthi wood with copper upper and lower parts - Kojongan warangka.

(Article number:  2123)

 

This rare and antique Lombok Pedang keris dates from the Lombok abad XVIII era (18th century).

 

The keris has a length of no less than 62.5 cm. The wilah is forged with the rare dapur pedang. Pedang means sword in Indonesian. The shape of the wilah resembles a pedang. The pedang dapur is a symbol of heritage that should be honored. A keris with dapur pedang was worn by leaders who held the mandate of the people. This dapur possesses spiritual powers that enable its owner to make appropriate precepts so that all systems can work in harmony, upright and fair. A keris with Pedang dapur is therefore very suitable for independent entrepreneurs, directors, managers and executives.

 

In addition to the rare dapur, the wilah is forged with two pamors, namely Biji Mentimun (Biji Timun) and Wengkon.

 

Pamor Biji Mentimum (Biji Timun in Java) resembles pamor Uler Lulut, but the motifs are much smaller and more oval. The image looks like a row of cucumber seeds in the middle of the blade. The magical, spiritual power of pamor Biji Timun has a positive influence on the owner. There are elements of authority present. The owner gets along well with everyone. Moreover, the owner is suitable for all kinds of work. This pamor motif is particularly good for businessmen and entrepreneurs. Pamor Biji Timun is a form of Pamor Mlumah and Rekan. This pamor motif is framed by two pamor Wengkons. Pamor wengkon is also sometimes referred to as 'Tepen' or pamor Lis-lisan, which is a 'rekan' type of pamor, meaning it was made intentionally by the empu. While this particular pamor motif may seem rather common, it is considered an extremely difficult pattern to forge; only an experienced and highly skilled empu will be able to make a keris with the pamor wengkon on it. However, it is not a 'chosen' type of pamor and thus can be owned by anyone. A keris with Wengkon pamor has mystical powers that protect the owner and his family from disaster, slander and nuisance from wild animals, evil spirits and negative persons.

 

At the top of the keris is a Cenangan handle of bedded kendthi wood with copper top and bottom. The lid-like knob has a recessed bottom, which houses the pakoe liking (also called gelung Panji).

 

The keris is housed in a Lombok Walikat sheath of cream-colored Kojongan wood. Dark flames crisscross the cream background.

 

On request I would be happy to tell you more about the spiritual powers of this special keris.

 

Characteristics:

Dapur: Pedang Lombok

Pamor: Biji Mentimun (Biji Timun) and Wengkon

Tangguh: Lombok abad XVIII (18th century)

Warangka: Konjongan (Lombok Walikat)

Kayu: Kojongan

 

Dimensions:

Total length: 70.5 cm.

Length of the Keris: 62.5 cm.

Length of the Wilah: 46cm.

 

Antieke Lombok Pedang keris, kris - Lombok abad XVIII-era (18de eeuw) – Wilah met het zeldzame Pedang dapur en 2 pamors – Cenangan greep van bebed kendthi hout met koperen boven- en onderstukken – Kojongan warangka.

 

Deze bijzondere en antieke Lombok Pedang keris stamt van de Lombok abad XVIII-era (18de eeuw).

 

De keris heeft een lengte van maar liefst 62,5cm. De wilah is gesmeed met het zeldzame dapur Pedang. Pedang betekent zwaard in het Indonesisch. De vorm van de wilah toont gelijkenis met een pedang. De pedang dapur is een symbool van erfgoed dat in ere gehouden moet worden. Een keris met dapur Pedang werd gedragen door leiders die het mandaat van het volk droegen. Dit dapur bezit spirituele krachten die de eigenaar instaat stellen passende voorschriften te maken, zodat alle systemen in harmonie, rechtop en eerlijk kunnen werken. Een keris met Pedang dapur is dan ook zeer geschikt voor zelfstandige ondernemers, directeuren, managers en leidinggevenden.

Naast het zeldzame dapur is de wilah gesmeed met twee pamors, namelijk Biji Mentimun (Biji Timun) en Wengkon.

 

Pamor Biji Mentimum (Biji Timun op Java) lijkt op pamor Uler Lulut, maar de motieven zijn veel kleiner en ovaler. De afbeelding lijkt op een rij komkommerpitten in het midden van de kling gelgen. De magische, spirituele kracht van pamor Biji Timun heeft een positieve invloed op de bezitter. Er zijn elementen voor gezag aanwezig. De bezitter kan goed met iedereen opschieten. Bovendien is de bezitter voor allerlei soorten werkzaamheden geschikt. Dit pamormotief is in het bijzonder goed voor zakenlieden en ondernehmers. Pamor Biji Timun is een vorm van pamor Mlumah en Rekan. Dit pamor-motief wordt ingelijst door twee pamor Wengkons. Pamor wengkon wordt soms ook 'Tepen' of pamor Lis-lisan genoemd, wat een 'rekan' type pamor is, wat betekent dat het opzettelijk door de empu is gemaakt. Hoewel dit specifieke pamor-motief misschien nogal gewoon lijkt, wordt het toch als een buitengewoon moeilijk te smeden patroon beschouwd; alleen een ervaren en zeer bekwame empu zal in staat zijn om een ​​keris te maken met de pamor Wengkon erop. Het is echter geen 'gekozen' type pamor en kan dus door iedereen worden bezeten. Een keris met Wengkon pamor heeft mystieke krachten die de eigenaar en zijn gezin beschermen tegen rampen, laster en overlast van wilde dieren, boze geesten en negatieve personen.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Cenangan greep van bebed kendthi hout met koperen boven- en onderstukken. De dekselachtige knop heeft een verzonken bodem, waarin zich de pakoe liking (ook wel gelung Panji genoemd) bevindt.

 

De keris huist in een Lombok Walikat schede van het crèmekleurige Kojongan hout. Donkere vlammen doorkruisen de crèmekleurige achtergrond.

 

Op verzoek vertel ik u graag meer over de spirituele krachten van deze bijzondere keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Pedang Lombok

Pamor: Biji Mentimun (Biji Timun) en Wengkon

Tangguh: Lombok abad XVIII (18de eeuw)

Warangka: Konjongan (Lombok Walikat)

Kayu: Kojongan

 

Afmetingen:

Totale lengte:  70,5cm.

Lengte van de Keris: 62,5cm.

Lengte van de Wilah: 46cm.

 

Antique Lombok Pedang keris, kris - Biji Mentimun (Biji Timun) and Wengkon

€ 550,00Price
    bottom of page