top of page

Antique Lombok Kudup Gambir Tombak - Lombok, Abad XVIII (18th century) - Complete with matching warangka and landeyan - Wilah with pamors Semar Rojo Gundolo and Wenkon and Kudup Gambir dapur.

(Article number: 1852)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Tombak dates from the Lombok, Abad XVIII (18th century).

 

The Tombak is forged to Kudup Gambir dapur. Kudhup = bud, Gambir = Gambir flower. Indeed, as the name implies, the shape of this spear resembles the Gambir flower bud. In Indonesia, gambier is generally used for betel nut (nginang, Jw), which has been known to the people of the archipelago from Sumatra to Papua for hundreds of years. Gambir has a slightly bitter taste, which symbolizes the stability of the heart. This meaning is obtained from the yellowish color of the gambier leaves and requires a certain processing to obtain the juice before it can be enjoyed. It is explained that if we strive for something, we must have patience to carry out the process with determination to achieve it.

 

While it can be used physically as a weapon of war, Kudhup Gambir's spear is usually stored as a sipat candelabra. In Indonesian culture, heirlooms in the form of spears are actually consecrated in a very special caste. In fact, if the kris is often associated with succession or succession to the throne, some legendary tombaks are used as symbols of the struggle for power to the establishment of a palace (dynasty transfer). Kiai Pare Anom is the meaning and prayers chanted are the spirit of youth and fertility (blessing) for everyone or illustrate that people should always help others.  It is said that the spiritual power of a Tombak is stronger than that of a keris because a Tombak gets its power from the universe while a keris does it from the earth.

 

Furthermore the wilah is forged with two pamors, Semar Rojo Gundolo and Wengkon. On one side, at the base, the rare pamor Semar Rojo Gundolo can be admired. Pamor Semar Rojo Gundolo is a pamor depicting the figure of Semar or Semar Lungguh on the wilah, a very unique coincidence. Pamor rojogundolo is a pamor pattern that depicts figures such as images of people, images of animals and even numbers and letters, in this case depicting Semar Lungguh. Such a pamor was not created on purpose, but arises by chance. Philosophically, pamor rojogundolo carries the meaning of happiness and prosperity, which is reflected in the appearance of the pamor itself. The name Semar is said to be derived from the Javanese word samar ("dark, dark, mysterious"). Semar is seen as an incarnation of a god, present in contradictory situations, in a divine lineage but banished by being born an ordinary man with less than ideal appearance by world standards. Semar is also described as the father of the clowns who are the servants of the Pandava Knights. As a guardian of the Pandavas, Semar is also believed to have extraordinary supernatural powers, especially his direct relation to the concept of Kawula and Gusti's manunggalen.

 

The Tombak comes complete with beautifully carved matching warangka and landeyan.

 

Characteristics:

Dapur: Kudup Gambir

Pamor: Semar Rojo Gundolo and Wengkon

Tangguh: Lombok, Abad XVIII (18th century)

 

Dimensions:

Total length: 108cm.

Length of the Tombak: 38,5cm.

Length of the Wilah: 27,5cm.

 

Antieke Lombok Kudup Gambir Tombak - Lombok, Abad XVIII (18e eeuw) - Compleet met bijpassende warangka en landeyan - Wilah met pamors Semar Rojo Gundolo en Wenkon en Kudup Gambir dapur.

 

Deze antieke Tombak dateert van de Lombok, Abad XVIII (18e eeuw).

 

De Tombak is gesmeed uit Kudup Gambir dapur. Kudhup = knop, Gambir = Gambir bloem. Zoals de naam al aangeeft, lijkt de vorm van deze speer inderdaad op de Gambir-bloemknop. In Indonesië wordt gambier over het algemeen gebruikt voor betelnoot (nginang, Jw), die al honderden jaren bekend is bij de mensen van de archipel van Sumatra tot Papoea. Gambir heeft een licht bittere smaak, die de stabiliteit van het hart symboliseert. Deze betekenis wordt verkregen door de geelachtige kleur van de gambier bladeren en vereist een bepaalde verwerking om het sap te verkrijgen voordat het kan worden genoten. Er wordt uitgelegd dat als we ergens naar streven, we geduld moeten hebben om het proces met vastberadenheid uit te voeren om het te bereiken.

 

Hoewel het fysiek kan worden gebruikt als oorlogswapen, wordt de speer van Kudhup Gambir meestal beschouwd als een sipat-kandelaar. In de Indonesische cultuur worden erfstukken in de vorm van speren ingewijd in een heel speciale kaste. Als de kris vaak wordt geassocieerd met opvolging of troonopvolging, worden sommige legendarische tombaks zelfs gebruikt als symbolen van de strijd om de macht tot de oprichting van een paleis (overdracht van de dynastie). Kiai Pare Anom is de betekenis en gezongen gebeden zijn de geest van jeugd en vruchtbaarheid (zegening) voor iedereen of illustreren dat mensen altijd anderen moeten helpen. Er wordt gezegd dat de spirituele kracht van een Tombak sterker is dan die van een keris omdat een Tombak zijn kracht uit het universum haalt terwijl een keris het uit de aarde haalt.

 

Verder is de wilah gesmeed met twee pamors, Semar Rojo Gundolo en Wengkon. Aan de ene kant, aan de voet, is de zeldzame pamor Semar Rojo Gundolo te bewonderen. Pamor Semar Rojo Gundolo is een pamor die de figuur van Semar of Semar Lungguh op de wilah uitbeeldt, een zeer uniek toeval. Pamor rojogundolo is een pamor-patroon dat figuren weergeeft zoals afbeeldingen van mensen, afbeeldingen van dieren en zelfs cijfers en letters, in dit geval Semar Lungguh. Zo'n pamor is niet met opzet gemaakt, maar ontstaat bij toeval. Filosofisch draagt pamor rojogundolo de betekenis van geluk en voorspoed, wat tot uiting komt in het uiterlijk van de pamor zelf. De naam Semar zou zijn afgeleid van het Javaanse woord samar ("donker, donker, mysterieus"). Semar wordt gezien als een incarnatie van een god, aanwezig in tegenstrijdige situaties, in een goddelijke lijn, maar verbannen door geboren te worden als een gewone man met een naar wereldstandaarden niet ideaal uiterlijk. Semar wordt ook beschreven als de vader van de clowns die de dienaren zijn van de Pandava Knights. Als bewaker van de Pandava's wordt aangenomen dat Semar ook buitengewone bovennatuurlijke krachten heeft, vooral zijn directe relatie met het concept van Kawula en Gusti's manunggalen.

 

De Tombak wordt compleet geleverd met prachtig uitgesneden bijpassende warangka en landeyan.

 

Kenmerken:

Dapur: Kudup Gambir

Pamor: Semar Rojo Gundolo en Wengkon

Tangguh: Lombok, Abad XVIII (18e eeuw)

 

Dimensies:

Totale lengte: 108cm.

Lengte van de Tombak: 38,5cm.

Lengte van de Wilah: 27,5cm.

Antique Lombok Kudup Gambir Tombak - with warangka and landeyan - 2 pamors

€ 170,00Price
    bottom of page