top of page

Antique Lombok Ganesha Kinatah Emas keris, keris – Ganesha wilah with 7 luk and 3 pamors – Gold-plated Buta hilt set with precious stones – Solid copper Beblatungan warangka and gandar set with rubies.

(Article number: 1658)

 

This antique Lombok Ganesha Kinatah Emas keris dates from the early 20th century.

 

Already at the first sight it can only be concluded that it is an old masterpiece. For starters, the warangka and gandar are made of solid copper with deeply embossed floral motifs. Three large rubies adorn both the front and back of the warangka.

 

The spectacle continues as the keris is unsheathed. The wilah is forged to Ganesha dapur with 7 luk (turns). At the base of the wilah is a beautifully forged Ganesha which is gold plated. The ganja also features Kinatah (gold plated) with complex floral decorations.

 

The wilah has no less than three pamors, namely Wusing Wutah motif Nugulit Semangka with pamor Biji Timun in the middle. Pamor Biji Timun resembles pamor Uler Lulut, but the motifs are much smaller and more oval. The image resembles a row of cucumber seeds in the center of the blade. The magical power of Pamor Biji Timun has a positive influence on the owner. There are elements of authority present. The owner gets along well with everyone. Moreover, the owner is suitable for all kinds of work. This pamor motif is particularly good for businessmen and entrepreneurs. Pamor Biji Timun is a form of Pamor Mlumah and Rekan.

 

Besides the three pamors, the wilah is forged to Gansha dapur. Ganesha is also considered as the God of intellect and wisdom and also as the guide or promoter of arts and science. So any auspicious act or deed or art or science or literature is supposed to be initiated to get its blessings and remove obstacles to success and achievement.

 

A Ganesha keris possesses spiritual powers which brings its owner intellect, prosperity, profit, prosperity. It removes obstacles in life and gives success in art, literature and science and overall success in all initiatives.

 

The top of the keris is adorned with a gilded Buta hilt with bulging eyes and tearing teeth. Buta is the god of prosperity and luck.

 

This ancient keris has an equally regal isi. I will be happy to tell you more about this upon request.

 

Characteristics:

Dapur: Ganesha 7 luk (waves)

Pamor: Wusing Wutah motif Ngulit Semangka and Biji Timun.

Tangguh: Bali Abad XX (Early 20th century)

Warangka: Beblatungan

 

Dimensions:

Total length: cm.

Length of the Keris: 56cm.

Length of the Wilah: 41.5 cm.

 

Antieke Lombok Ganesha Kinatah Emas keris, keris – Ganesha wilah met 7 luk en 3 pamors – Vergulde Buta greep bezet met edelstenen – Massief koperen Beblatungan warangka en gandar bezet met robijnen.

 

Deze antieke Lombok Ganesha Kinatah Emas keris stamt van het begin van de 20ste eeuw.

 

Al bij de eerste aanblik kan alleen maar worden geconcludeerd dat het een oud meesterwerk is. Om te beginnen is de warangka en gandar gemaakt van massief koper met diep gedreven florale motieven. Drie forse robijnen prijken op zowel de voor- als achterzijde van de warangka.

 

Het schouwspel zet zich voort wanneer de keris uit de schede wordt getrokken. De wilah is gesmeed naar Ganesha dapur met 7 luk (bochten). Aan de basis van de wilah is een mooi gesmede Ganesha te bewonderen die goud verguld is.  De ganja is eveneens voorzien van Kinatah met complexe florale decoraties.

De wilah vertoont maar liefst drie pamors namelijk Wusing Wutah motif Nugulit Semangka met in het midden pamor Biji Timun. Pamor Biji Timun lijkt op pamor Uler Lulut, maar de motieven zijn veel kleiner en ovaler. De afbeelding lijkt op een rij komkommerpitten in het midden van de kling gelgen .De magische kracht van pamor Biji Timun heeft een positieve invloed op de bezitter. Er zijn elementen voor gezag aanwezig. De bezitter kan goed met iedereen opschieten. Bovendien is de bezitter voor allerlei soorten werkzaamheden geschikt. Dit pamormotief is in het bijzonder goed voor zakenlieden en ondernehmers. Pamor Biji Timun is een vorm van pamor Mlumah en Rekan.

 

Naast de drie pamors is de wilah gesmeed naar Gansha dapur. Ganesha wordt ook beschouwd als de God van intellect en wijsheid en ook als de gids of promotor van kunst en wetenschap. Dus elke gunstige daad of daad of kunst of wetenschap of literatuur wordt verondersteld te worden geïnitieerd om zijn zegeningen te krijgen en obstakels voor succes en voltooiing te verwijderen.

 

Een Ganesha keris bezit spirituele krachten die de eigenaar intellect, voorspoed, winst, voorspoed brengt. Het verwijdert obstakels in het leven en geeft succes in kunst, literatuur en wetenschap en algeheel succes in alle initiatieven.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een vergulde Buta greep met uitpuilende ogen, scheurtanden. Buta is de god van voorspoed en geluk.

 

Deze oude keris heeft een even vorstelijke isi. Op verzoek vertel ik u hier graag meer over.

 

Kenmerken:

Dapur: Ganesha 7 luk (bochten)

Pamor: Wusing Wutah motif Ngulit Semangka en Biji Timun.

Tangguh: Bali Abad XX (Vroeg 20ste eeuw)

Warangka: Beblatungan

 

Afmetingen:

Totale lengte: 65cm.

Lengte van de Keris: 56cm.

Lengte van de Wilah: 41,5cm.

 

Antique Lombok Ganesha Kinatah Emas keris, keris – wilah with 3 pamors

€ 750,00Price
    bottom of page