top of page

Unique, antique Lembuswana, Ganesha keris, kris – Wilah (blade) with the rare Lembuswana, Ganesha dapur and Ngulit Semangka pamor – Ganja wilut – Sheath and handle of rare Pelet Dele Kecer wood.

 

This antique Lembuswana, Ganesha dates from the Paku buwono X era (late 19th century).

 

The wilah (blade) is forged with the rare Lembuswana dapur with 9 luk (bends).

 

A detailed Lembuswana can be admired at the site of the gandhik. Lembuswana is a legendary creature that appears in the Kutai mythology of Indonesia. It is described as a lion-headed horse with an ornamental crown, an elephant-like trunk, a pair of Garuda wings, and fish-like scales. In legend, this creature is the guardian of the Mahakam River and the vehicle of Mulawarman - king of the Kutai kingdom. It is also the vehicle of Princess Karang Melenu. The head and body symbolize the king's power and courage, and his torso symbolizes Ganesha - the god of intelligence. Since it has "Lembu" (meaning bull in Indonesian) in its name, the creature is said to symbolize Nandi, the bull that bore Shiva from Hindu mythology. A Lembuswana keris possesses magical properties that give its owner strength to overcome difficult situations. In addition, it allows the owner to make the most of his intelligence, so that his career or own company will flourish. It protects the owner and his family from diseases and evil spirits.

 

Furthermore, the wilah is forged with a silver Ngulit Semangka pamor motif. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, which will increase his wealth as well as achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere.

 

The keris is housed in a Gayaman warangka and gandar of the rare, cream-colored Timoho Pelet Dele Kecer wood, of which the hilt is also carved.

 

Characteristics:

Dapur: Lembuswana, 9 luk.

Pamor: Ngulit Semangka.

Tangguh: Paku buwono X (late 19th century)

Warangka: Jawa Timur Gayaman.

Kayu: Timoho Pelet Dele Kecer.

 

Dimensions:

Total length: 53cm.

Length of the Keris: 48.5 cm.

Length of the Wilah: 36.5 cm.

Total weight:

 

Unieke, antieke Lembuswana, Ganesha keris, kris – Wilah (kling) met het zeldzame Lembuswana, Ganesha dapur en Ngulit Semangka pamor – Ganja wilut – Schede en greep van zeldzaam Pelet Dele Kecer hout.

 

Deze antieke Lembuswana, Ganesha stamt van de Paku buwono X era (eind 19e eeuw).

 

De wilah (kling) is gesmeed met het zeldzame Lembuswana dapur met 9 luk (bochten).

 

Op de plaats van de gandhik is een gedetailleerde Lembuswana te bewonderen. Lembuswana is een legendarisch wezen dat voorkomt in de Kutai-mythologie van Indonesië. Het wordt beschreven als een paard met een leeuwenkop met een sierkroon, een olifantachtige slurf, een paar Garuda-vleugels en visachtige schubben. In de legende is dit wezen is de bewaker van de Mahakam-rivier en het voertuig van Mulawarman - koning van het Kutai-koninkrijk. Het is ook het voertuig van prinses Karang Melenu. Het hoofd en lichaam symboliseren de macht en moed van de koning, en zijn romp symboliseert Ganesha - de god van intelligentie. Omdat het "Lembu" (wat stier betekent in het Indonesisch) in zijn naam heeft, zou het wezen Nandi symboliseren, de stier die Shiva droeg uit de hindoeïstische mythologie. Een Lembuswana keris bezit magische eigenschappen die de eigenaar kracht geeft om moeilijke situaties te kunnen overwinnen. Daarnaast laat het de eigenaar zijn intelligentie optimaal benutten waardoor zijn carrière of eigen onderneming zal floreren. Het beschermt de eigenaar en diens familie tegen ziektes en kwade geesten.

 

Verder is de wilah gesmeed met een zilveren Ngulit Semangka pamormotief. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. 

 

De keris huist in een Gayaman warangka en gandar van het zeldzame, crèmekleurige  Timoho Pelet Dele Kecer hout waar ook de greep van is gesneden.

 

Kenmerken:

Dapur: Lembuswana, 9 luk.

Pamor: Ngulit Semangka.

Tangguh: Paku buwono X (eind 19e eeuw)

Warangka: Jawa Timur Gayaman.

Kayu: Timoho Pelet Dele Kecer.

 

Afmetingen:

Totale lengte: 53cm.

Lengte van de Keris: 48,5cm.

Lengte van de Wilah: 36,5cm.

Totale gewicht:

 

Antique Lembuswana, Ganesha keris, kris – Blade with the rare Lembuswana

€ 395,00Price
    bottom of page