top of page

Antique Kujang Daun Sajen – Pajajaran era (12th century) – Isi as bringer of good luck – Wilah with Kunjang Sajen dapur and clear Banyu Mili pamor – Hilt in the shape of a distilled human figure – Matching warangka of Cendana wood.

(Article number: 2064)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Kujang Daun Sajen dates from the Pajajaran era (12th century).

 

A Kujang Daun has a hilt in the shape of a distilled human image. The upper part of the wilah that forms the hilt is integrated with the wilah and is made of the same metal as the wilah. The shape of the figure stand, bent over and hands crossed on the chest. By looking at the size and shape of the hilt, which does not appear to be made to be comfortable to hold, it makes sense that this Kujang is not a functional "weapon". As the name suggests (sajen, comes from the word serve), sajen kujangs are said to be specially made to be 'served' during the ritual process of religious ceremonies or other ceremonies related to supernatural powers. A Sajen kujang is specially made for the needs of religious ceremonies or other ceremonies related to the power of the supernatural. Javanese believe that kujang Sajen has the potential to protect rice paddies and fields from pests and other pests. The Sajen is used during cleaning ceremonies in villages. A Sajen Kujang has strong spiritual powers that protect the owner and his family against misfortune, illness, disaster and negative spirits and persons.

 

Furthermore, the wilah is forged with a clear Banyu Mili pamor. Even though the name is simple, pamor Banyu Mili has a deep meaning in life. Namely life as flowing water and being a source of life on earth.

We can learn many lessons from the nature of water, including:

• The nature of water always flowing from a high place to a low place is a symbol of humility in man.

• Water always fills the empty spaces. A good person is someone who can fill the void/lack of other people. Just like the nature of water, as humans we should be able to help others in need because the best people are those who can help others.

The most important thing that can be imitated from the water journey to the estuary is a consistent and unyielding attitude. Because in order to get to the estuary, the water has to pass through various obstacles and obstacles along the way. And in its journey, water will bring benefits to every place it passes, namely irrigating rice fields and fields, for the drinking of animals and people, and for the needs of all living things along the path it travels. The important thing is not the travel time that will be passed to get to the destination, but how much confidence to reach it and the lessons/experiences gained during the journey to the estuary. Banyu Mili's pamor is so simple in words, but full of meaning in life.

 

The Kujang Daun  is housed in a matching warangka of flamed Cendana wood.

 

The spiritual and magical power of this ancient Sajen is strong and vibrant. I would be happy to tell you all about this upon request.

 

Characteristics:

Dapur: Kujang Daun

Pamor: Banyu Mili

Tangguh: Pajajaran (12th century)

 

Dimensions:

Total length: 31cm.

Length of the Keris: 26cm.

Length of the Wilah: 19cm.

 

Antieke Kujang Daun Sajen – Pajajaran-era (12de eeuw) – Isi als brenger van goed geluk - Wilah met Kunjang Daun Sajen dapur en duidelijke Banyu Mili pamor – Greep in de vorm van een gedistilleerd menselijk figuur – Passende warangka van Cendana hout.

 

Deze antieke Kujang Daun Sajen dateert van de Pajajaran-era (12de eeuw).

 

Een Kujang Daun Sajen heeft een greep in de vorm van een gedistilleerd menselijk beeld. Het bovenste deel van de wilah dat het greep vormt, is geïntegreerd met de wilah en is gemaakt van hetzelfde metaal als de wilah. De vorm van de figuur is gebogen staan en beide handen gekruist op de borst plaatsen. Door te kijken naar de grootte en de vorm van het greep, die niet zo gemaakt lijkt te zijn dat het comfortabel vast te houden is, is het logisch dat deze Kijang geen functioneel "wapen" is. Zoals de naam doet vermoeden (sajen, komt van het woord dienen), wordt er gezegd dat sajen kujangs speciaal zijn gemaakt om te worden 'gediend' tijdens het rituele proces van religieuze ceremonies of andere ceremonies die verband houden met bovennatuurlijke krachten. Een Sajen kujang is speciaal gemaakt voor de behoeften van religieuze ceremonies of andere ceremonies die verband houden met de kracht van het bovennatuurlijke. Javanen geloven dat kujang Sajen het potentieel heeft om rijstvelden en velden te beschermen tegen plagen en ander ongedierte. De Sajen wordt gebruikt tijdens schoonmaakceremonies in dorpen. Een Sajen Kujang beschikt over sterke spirituele krachten die de eigenaar en zijn gezin beschermen tegen ongeluk, ziekte, rampspoed en negatieve geesten en personen.

 

Verder is de wilah gesmeed met een duidelijke Banyu Mili pamor. Ook al is de naam eenvoudig, pamor Banyu Mili heeft een diepe betekenis in het leven. Namelijk het leven als stromend water en een bron van leven zijn op aarde.

We kunnen veel lessen trekken uit de aard van water, waaronder:

• De aard van water dat altijd van een hoge plaats naar een lage plaats stroomt, is een symbool van nederigheid bij de mens.

• Water vult altijd de lege ruimtes. Een goed mens is iemand die de leegte/het gemis van andere mensen kan opvullen. Net als de aard van water, zouden we als mensen in staat moeten zijn om anderen in nood te helpen, omdat de beste mensen degenen zijn die anderen kunnen helpen.

Het belangrijkste dat kan worden nagebootst van de waterreis naar het estuarium is een consistente en onverzettelijke houding. Want om bij het estuarium te komen, moet het water onderweg verschillende obstakels en obstakels passeren. En tijdens zijn reis zal water voordelen opleveren voor elke plaats die het passeert, namelijk het irrigeren van rijstvelden en velden, voor het drinken van dieren en mensen, en voor de behoeften van alle levende wezens langs het pad dat het aflegt. Het belangrijkste is niet de reistijd die zal worden gepasseerd om op de bestemming te komen, maar hoeveel vertrouwen om het te bereiken en de lessen/ervaringen die zijn opgedaan tijdens de reis naar het estuarium. Het pamor van Banyu Mili is zo eenvoudig in woorden, maar vol betekenis in het leven.

 

De Kujang huist in een passende warangka van gevlamd Cendana hout.

 

De spirituele en magische kracht van deze oer oude Kujang is sterk en levendig. Op verzoek vertel ik u graag hier alles over.

 

Kenmerken:

Dapur: Kujang Daun Sajen

Pamor: Banyu Mili

Tangguh: Pajajaran (12de eeuw)

 

Afmetingen:

Totale lengte: 31cm.

Lengte van de Keris: 26cm.

Lengte van de Wilah: 19cm.

 

 

Antique Kujang Daun Sajen – Pajajaran era – Isi as bringer of good luck

€ 125,00Price
    bottom of page