top of page

Antique Kudhup Gambir Tombak - Mataram, Abad XVI (16th century) - Complete with matching scabbard - Wilah with Wengkon pamor and Kudup Gambir dapur.

(Article number: 1794)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Tombak dates from the Mataram, Abad XVI (16th century).

 

The Tombak is forged from Kudup Gambir dapur. Kudhup = bud, Gambir = Gambir flower. Indeed, as the name implies, the shape of this spear resembles the Gambir flower bud. In Indonesia, gambier is generally used for betel nut (nginang, Jw), which has been known to the people of the archipelago from Sumatra to Papua for hundreds of years. Gambir has a slightly bitter taste, which symbolizes the stability of the heart. This meaning is obtained from the yellowish color of the gambier leaves and requires a certain processing to obtain the juice before it can be enjoyed. It is explained that if we strive for something, we must have patience to carry out the process with determination to achieve it.

 

While it can be used physically as a weapon of war, Kudhup Gambir's spear is usually stored as a sipat candelabra. Among the heirlooms of the Sultanate Palace of Yogyakarta is a spear bearing the dhapur of Kudhup Gambir. The heirloom spear was called Kanjeng Kiai Jimat which was owned by Sri Sultan Hamengku Buwono I since he was a prince in Surakarta. In Javanese culture, heirlooms in the form of spears are actually consecrated in a very special caste. In fact, if the kris is often associated with succession or succession to the throne, some legendary tombaks are used as symbols of the struggle for power to the establishment of a palace (dynasty transfer).

 

 Kiai Pare Anom is the meaning and prayers chanted are the spirit of youth and fertility (blessing) for everyone or illustrate that people should always help others.

 

 It is said that the spiritual power of a Tombak is stronger than that of a keris because a Tombak gets its power from the universe while a keris does it from the earth.

 

Furthermore the wilah is forged with pamor Wengkon. Pamor wengkon is sometimes also called ‘Tepen’ or pamor Lis-lisan, which is a ‘rekan’ type of pamor, meaning that it was created intentionally by the empu. Though this particular pamor motif may seem rather ordinary, yet it is considered an extremely difficult pattern to forge; only an experienced and highly skilled empu will be capable of making a keris that has the pamor Wengkon on it. It is, however, not a ‘chosen’ type of pamor, and thus can be owned by any person. A keris with Wengkon pamor has mystical powers that protect the owner and his family against disasters, slander and nuisance from wild animals, evil spirits and negative persons.

 

The Tombak is complete with matching warangka (scabbard) and finely carved landeyan (handle).

 

Characteristics:

Dapur: Kudup Gambir

Pamor: Wengkon

Tangguh: Mataram, Abad XVI (16th century)

 

Dimensions:

Total length including landeyan and warangka: 88cm.

Length of the Tombak: 44cm.

Length of the Wilah: 30cm.

 

Antieke Kudhup Gambir Tombak - Mataram, Abad XVI (16e eeuw) - Compleet met bijpassende schede - Wilah met Wengkon pamor en Kudup Gambir dapur.

 

Deze antieke Tombak dateert uit de Mataram, Abad XVI (16e eeuw).

 

De Tombak is gesmeed uit Kudhup Gambir dapur. Kudhup = knop, Gambir = Gambir bloem. Zoals de naam al aangeeft, lijkt de vorm van deze speer inderdaad op de Gambir-bloemknop. In Indonesië wordt gambir over het algemeen gebruikt voor betelnoot (nginang, Jw), die al honderden jaren bekend is bij de mensen van de archipel van Sumatra tot Papoea. Gambir heeft een licht bittere smaak, die de stabiliteit van het hart symboliseert. Deze betekenis wordt verkregen door de geelachtige kleur van de gambirbladeren en vereist een bepaalde verwerking om het sap te verkrijgen voordat het kan worden genoten. Er wordt uitgelegd dat als we ergens naar streven, we geduld moeten hebben om het proces met vastberadenheid uit te voeren om het te bereiken.

 

Hoewel het fysiek kan worden gebruikt als oorlogswapen, wordt de Kudhup Gambir Tombak meestal opgeslagen als een sipat- candelabra. Onder de erfstukken van het Sultanaatspaleis van Yogyakarta bevindt zich een speer met de dhapur van Kudhup Gambir. De erfstukspeer heette Kanjeng Kiai Jimat en was eigendom van Sri Sultan Hamengku Buwono I sinds hij prins was in Surakarta. In de Javaanse cultuur worden erfstukken in de vorm van Tombaks eigenlijk ingewijd in een heel speciale kaste. Als de kris vaak wordt geassocieerd met opvolging of troonopvolging, worden sommige legendarische tombaks zelfs gebruikt als symbolen van de strijd om de macht tot de oprichting van een paleis (overdracht van de dynastie).

 

 Kiai Pare Anom is de betekenis en gezongen gebeden zijn de geest van jeugd en vruchtbaarheid (zegening) voor iedereen of illustreren dat mensen altijd anderen moeten helpen.

 

 Er wordt gezegd dat de spirituele kracht van een Tombak sterker is dan die van een keris omdat een Tombak zijn kracht uit het universum haalt terwijl een keris het uit de aarde haalt.

 

Verder is de wilah gesmeed met pamor Wengkon. Pamor wengkon wordt soms ook 'Tepen' of pamor Lis-lisan genoemd, wat een 'rekan'-type pamor is, wat betekent dat het opzettelijk door de empu is gemaakt. Hoewel dit specifieke pamor-motief nogal gewoon lijkt, wordt het toch als een buitengewoon moeilijk patroon beschouwd om te vervalsen; alleen een ervaren en zeer bekwame empu zal in staat zijn een keris te maken met de pamor Wengkon erop. Het is echter geen 'gekozen' type pamor en kan dus door iedereen worden bezeten. Een keris met Wengkon pamor heeft mystieke krachten die de eigenaar en zijn familie beschermen tegen rampen, laster en overlast van wilde dieren, boze geesten en negatieve personen.

 

De Tombak is compleet met bijpassende warangka (schede) en fijn uitgesneden landeyan (handvat).

 

Kenmerken:

Dapur: Kudup Gambir

Pamor: Wengkon

Tangguh: Mataram, Abad XVI (16e eeuw)

 

Dimensies:

Totale lengte inclusief landeyan en warangka: 88cm.

Lengte van de Tombak: 44cm.

Lengte van de Wilah: 30cm.

Antique Kudhup Gambir Tombak - Mataram, Abad XVI (16th century)

€ 175,00Price
    bottom of page