top of page

Antique Kudhup Gambir tombak - Mataram Amangkurat IV-era (18th century) - Kudhup Gambir wilah with Ngulit Semangka pamor - Special hilt and sheath of Cendana wood.

(Article number: 1585)

 

This antique Tombak dates from the Mataram Amangkurat IV era (18th century).

 

Although it can be used physically as a weapon of war, the Kudhup Gambir tombak is usually stored as a sipat candelabra. Among the heirlooms of the Sultanate Palace of Yogyakarta is a spear bearing the dhapur of Kudhup Gambir. The heirloom spear was called Kanjeng Kiai Jimat which was owned by Sri Sultan Hamengku Buwono I since he was a prince in Surakarta. In Javanese culture, there are heirlooms in the form of tombaks actually ordained in a very special caste. In fact, if the kris is often associated with succession or succession to the throne, some legendary tombaks are used as symbols of the struggle for power to the establishment of a palace (dynasty transfer).

 

Kiai Pare Anom is the meaning and prayers chanted are the spirit of youth and fertility (blessing) for everyone or illustrate that people should always help others. It is said that the spiritual power of a Tombak is stronger than that of a keris because a Tombak gets its power from the universe while a keris does it from the earth.

 

Furthermore, the wilah is forged with a silver-grey version of pamor Ngulit Semangka. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, which will increase his wealth as well as achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere.

 

The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

The decoration (sheath and handle) is beautifully carved from the ocher-colored Cendana wood.

 

Characteristics:

Dapur: Kudhup Gambir

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Amangkurat IV – 18th century

Kayu: Cendana

 

Dimensions:

Total length: 37cm.

Length of the Tombak: 36cm.

Length of the Wilah: 22cm.

 

Antieke Kudhup Gambir tombak - Mataram Amangkurat IV-era (18de eeuw) - Kudhup Gambir wilah met Ngulit Semangka pamor – Bijzondere greep en schede van Cendana hout.

 

Deze antieke Tombak stamt van de Mataram Amangkurat IV-era (18de eeuw).

 

Hoewel het fysiek als oorlogswapen kan worden gebruikt, wordt de Kudhup Gambir tombak meestal opgeslagen als een sipat kandel. Onder de erfstukken van het sultanaatpaleis van Yogyakarta bevindt zich een speer met de dhapur van Kudhup Gambir. De erfstukspeer heette Kanjeng Kiai Jimat die eigendom was van Sri Sultan Hamengku Buwono I sinds hij een prins was in Surakarta. In de Javaanse cultuur zijn er erfstukken in de vorm van tombaks daadwerkelijk gewijd in een heel bijzondere kaste. Als de kris vaak wordt geassocieerd met opvolging of opvolging van de troon, worden een aantal legendarische tombaks feitelijk gebruikt als symbolen van de strijd om de macht tot de oprichting van een paleis (dynastieoverdracht).

 

Kiai Pare Anom is de betekenis en gebeden die worden gezongen zijn de geest van jeugd en vruchtbaarheid (zegening) voor iedereen of illustreren dat mensen altijd anderen moeten helpen. Naar verluidt is de spirituele kracht van een Tombak sterker dan die van een keris omdat een Tombak zijn kracht vanuit het heelal haalt terwijl een keris dit vanuit de aarde doet. 

 

Verder is de wilah gesmeed met een zilvergrijze uitvoering van pamor Ngulit Semangka. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. 

 

De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

De aankleding (schede en greep) is mooi gesneden uit het okerkleurige Cendana hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Kudhup Gambir

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Amangkurat IV – 18de eeuw

Kayu: Cendana

 

Afmetingen:

Totale lengte: 37cm.

Lengte van de Tombak: 36cm.

Lengte van de Wilah: 22cm.

 

Antique Kudhup Gambir tombak - Mataram Amangkurat IV-era (18th century)

€ 95,00Price
    bottom of page