top of page

Antique Korowelang Udan Mas keris, kris – Surakarta Mataram abad XIX-era (19th Century) – Wilah with amazing version of pamor Udan Mas and Korowelang dapur – Solo Nunggak semi hit – Gandar Iras of Awar awar wood.

(Article number: 2027)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This amazing Korowelang Udan Mas keris dates from Surakarta Mataram abad XIX-era (19th Century).

 

The wilah is forged with an stunning variation of pamor Udan Mas. Pamor Udan Mas is one of the legendary pamor motifs which is very famous in the keris world. This pamor is often seen as the sugih prestige whose luck can keep its owner "overloaded" with heavy food. Javanese call it kuwat kebandan (rich talent). Because of this belief, many people, especially those who work as traders and businessmen, want a keris with an udan mas pamor. Apart from the esoteric factor, from the technical side, the forging is not easy and is expensive. It is also influential, which makes the dowry value of pamor udan mas highest compared to the pamor motif with other round pamor patterns (bonang serenteng, sekar kopi, jasmine sinebar, etc.)

 

PHILOSOPHY, Udan = rain, Mas = gold, literally means "golden rain", as a symbol of wealth, prosperity and high morals. Its meaning is sabda dadi, which means that you hope that all desires that come from a clear heart or soul will come true. Gold is a precious metal, so called because, in addition to a very high economic value, it also has properties of resistance to oxidation and corrosion (non-reactive).

 

Furthermore, the wilah is forged to Korowelang dapur (shape) with 13 luk (waves). A Korowelang keris is known throughout history for its exrtreme magical and spiritual powers. A fine example is this is the Keris Korowelang who became one of the famous kerisses of Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara I, or who is more familiar to the ears as Pangeran Samber Nyawa whose keris is still kept in Tugu Ireng Selogiri Subdistrict, Wonogiri, Central Java. This keris is considered 'meritorious' when it was used in the war against the Dutch, and is believed to possess good luck to overcome all kinds of obstacles and problems. This Javanese prince knew no fear. From a young age, he was familiar with conflict. At one point in his life as an adult, he had to fight against three enemies at once: VOC (Netherlands), Kasunanan Surakarta, and the Sultanate of Yogyakarta, before appearing as Mangkunegara I. Way or fighting war were difficult to stop and actually resulted in many victims from the opposing side. From there he was nicknamed Pangeran Sambernyawa, even until the end of his struggle he was never captured by the Dutch.

 

In fighting, Pangeran Sambernyawa himself is the founder of the guerilla war strategy. That is a strategy of war using three techniques, namely jejemblungan, dhedhemitan, and weweludan. Jemblung is like a madman and has no fear, demons or ghosts that are hard to find, as well as snakes or eels that are very slippery when they want to be caught, are also based on the consideration of high secrecy to deceive and dominate the opponent. Inconclusion to this, a Korowelang keris has powers that will hugely strengthen the owner’s perseverance so he will never give up and will overcome all obstacles and problems.

 

The keris is housed in a beautiful Solo Gayaman warangka and gandar of the type gandar Iras. Warangka and gandar are carved from one massive piece of wood.

 

The top of the keris is adorned with a beautifully carved, antique Nunggak semi hilt from Surakarta.

 

Characteristics:

Dapur: Korowelang – 13 luk (waves)

Pamor: Udan Mas

Tangguh: Surakarta Mataram abad XIX-era

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Awar awar

 

Dimensions:

Total length: 51cm.

Length of the Keris: 46cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Antieke Korowelang Udan Mas keris, kris – Surakarta Mataram abad XIX-tijdperk (19e eeuw) – Wilah met een exclusieve versie van pamor Udan Mas en Korowelang dapur – Solo Nunggak semi hit – Gandar Iras of Awar awar wood.

 

Deze opvallende Korowelang Udan Mas keris dateert uit Surakarta Mataram abad XIX-tijdperk (19e eeuw).

 

De wilah is gesmeed met een verbluffende variant van pamor Udan Mas. Pamor Udan Mas is een van de legendarische pamormotieven die erg beroemd is in de keriswereld. Deze pamor wordt vaak gezien als de sugih prestige wiens geluk de eigenaar kan "overladen" houden met zwaar voedsel. Javanen noemen het kuwat kebandan (rijk talent). Vanwege dit geloof willen veel mensen, vooral degenen die als handelaar en zakenman werken, een keris met een udan mas pamor. Afgezien van de esoterische factor, is het smeden vanuit technisch oogpunt niet eenvoudig en duur. Het is ook invloedrijk, waardoor de bruidsschatwaarde van pamor udan mas het hoogst is in vergelijking met het pamormotief met andere ronde pamorpatronen (bonang serenteng, sekar kopi, jasmijn sinebar, etc.)

 

FILOSOFIE, Udan = regen, Mas = goud, betekent letterlijk "goudenregen", als symbool van rijkdom, welvaart en hoge moraal. De betekenis ervan is sabda dadi, wat betekent dat je hoopt dat alle verlangens die uit een zuiver hart of ziel komen, zullen uitkomen. Goud is een edelmetaal, zo genoemd omdat het naast een zeer hoge economische waarde ook eigenschappen heeft van weerstand tegen oxidatie en corrosie (niet-reactief).

 

Verder is de wilah gesmeed tot Korowelang dapur (vorm) met 13 luk (golven). Een Korowelang keris staat door de geschiedenis heen bekend om zijn extreme magische en spirituele krachten. Een mooi voorbeeld is dit is de Keris Korowelang die een van de beroemde kerissen werd van Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara I, of die beter in de oren klinkt als Pangeran Samber Nyawa wiens keris nog steeds wordt bewaard in Tugu Ireng Selogiri Subdistrict, Wonogiri, Midden-Java. Deze keris wordt als 'verdienstelijk' beschouwd toen hij werd gebruikt in de oorlog tegen de Nederlanders, en zou geluk brengen bij het overwinnen van allerlei obstakels en problemen. Deze Javaanse prins kende geen angst. Van jongs af aan was hij bekend met conflicten.

 

In de strijd is Pangeran Sambernyawa zelf de grondlegger van de guerrillaoorlogsstrategie. Dat is een oorlogsstrategie waarbij gebruik wordt gemaakt van drie technieken, namelijk jejemblungan, dhedhemitan en weweludan. Jemblung is als een gek en heeft geen angst, demonen of geesten die moeilijk te vinden zijn, evenals slangen of palingen die erg glad zijn als ze gepakt willen worden, zijn ook gebaseerd op de overweging van hoge geheimhouding om de tegenstander te misleiden en te domineren. Om dit niet te concluderen, heeft een Korowelang keris krachten die het doorzettingsvermogen van de eigenaar enorm zullen versterken, zodat hij nooit zal opgeven en alle obstakels en problemen zal overwinnen.

 

De keris huist in een prachtige Solo Gayaman warangka en gandar van het type gandar Iras. Warangka en gandar zijn uit één massief stuk hout gesneden.

 

Aan de bovenzijde prijkt een prachtig uitgesneden, antieke Nunggak-semi greep uit Surakarta.

 

Kenmerken:

Dapur: Korowelang – 13 luk (golven)

Pamor: Udan Mas

Tangguh: Surakarta Mataram abad XIX-era

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Awar awar

 

Dimensies:

Totale lengte: 51cm.

Lengte van de Keris: 46cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

 

Antique Korowelang Udan Mas keris, kris – Pamor Udan Mas and Korowelang dapur

€ 350,00Price
    bottom of page