top of page

Spectacular, antique Tilam Upih keris, kris - Paku buwono IX era (1861-1893) - Tilam Upih wilah (blade) with an exclusive version of pamor Udan Mas - Warangka of the rare Terbaru wood.

(Article number: 1984)

 

This antique Tilam Upih keris dates from the Paku buwono IX era (1861-1893) era.

 

The wilah (blade) is forged with a special version of pamor Udan Mas. The pamor spheres are grouped exactly in squares over the entire wilah.

 

Pamor Udan Mas is one of the legendary pamor motifs that is very famous in the keris world. This pamor is often seen as the 'sugih' pamor whose luck can keep the owner "overloaded" with heavy food. Javanese call them 'kuwat kebandan' (rich talent). Because of this belief, many people especially those who work as merchants and businessmen want a keris with Udan Mas pamor. Apart from the esoteric factor, from the technical side, forging this pamor is very difficult and expensive, which makes the value of pamor udan mas the highest compared to other circular pamor motifs (bonang senenteng, sekar kopi, melati sinebar, etc. )

 

Udan = rain, Mas = gold, literally means 'rain of gold', as a symbol of wealth, prosperity and high morals. The meaning is 'sabda dadi', which means to hope that all desires that come from a clear heart or soul will come true.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged to Tilam Upih dapur (shape). The popularity of this dapur is not without reason, it is a dapur that is neat and not too crowded which makes many people willing to wear it. On the other hand, until now there is a strong belief in the community that isoteric, powerful heirlooms are usually found in a simple (straight) dapur such as brojol and tilam upih and not in the more complex dapurs. Moreover, according to ancient records, almost all qualified masters of the Pajajaran era up to Mataram preached the two dapurs in their spiritual works. A keris with Tilam Upih dapur possesses magical properties that enhances its owner in his manhood. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to maintain and protect his family.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of the striking Terbaru wood. In Indonesia, it is believed that this wood can strengthen the isi of strong keris and ward off evil jinn and black magic.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upihi

Pamor: Udan Mas

Tangguh: Paku buwono IX (1861-1893)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Terbaru

 

Dimensions:

Total length: 52.5 cm.

Length of the Keris: 50cm.

Length of the Wilah: 39.5 cm.

 

Spectaculaire, antieke Tilam Upih keris, kris - Paku buwono IX era (1861-1893) – Tilam Upih wilah (kling) met bijzondere uitvoering van pamor Udan Mas – Warangka van het zeldzame Terbaru hout.

 

Deze antieke Tilam Upih keris dateert van de Paku buwono IX era (1861-1893) era.

 

De wilah (kling) is gesmeed met een bijzondere uitvoering van pamor Udan Mas. De pamor sferen zijn namelijk exact in kwadraten gegroepeerd over de gehele wilah. 

 

Pamor Udan Mas is een van de legendarische pamormotieven die erg beroemd is in de keriswereld. Dit pamor wordt vaak gezien als het ‘sugih’ pamor waarvan het geluk ervoor kan zorgen dat de eigenaar "overladen" blijft met zwaar voedsel. Javanen noemen die ‘kuwat kebandan’ (rijk talent). Vanwege dit geloof willen veel mensen, vooral degenen die als handelaars en zakenlieden werken, een keris met Udan Mas pamor. Afgezien van de esoterische factor, vanuit de technische kant, is het smeden van dit pamor zeer moeilijk en kostbaar, waardoor de waarde van pamor udan mas het hoogst is in vergelijking met andere circulaire pamormotieven (bonang senenteng, sekar kopi, melati sinebar, enz.)

 

Udan = regen, Mas = goud, betekent letterlijk ‘goudenregen’, als symbool van rijkdom, welvaart en hoge moraal. De betekenis is ‘sabda dadi’, wat betekent dat je hoopt dat alle verlangens die voortkomen uit een helder hart of ziel, zullen uitkomen.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Tilam Upih dapur (vorm). De populariteit van deze dapur is niet zonder reden, het is een dapur die net is en niet te druk, waardoor veel mensen bereid zijn om het te dragen. Aan de andere kant is er tot nu toe een sterk geloof in de gemeenschap dat isoterische, krachtige erfstukken meestal worden gevonden in een eenvoudige (rechte) dapur zoals brojol en tilam upih en niet in de meer complexe dapurs. Bovendien predikten volgens oude verslagen bijna alle gekwalificeerde meesters uit het Pajajaran-tijdperk tot Mataram de twee dapurs in hun spirituele werken. Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van het opvallende Terbaru hout. In Indonesië gelooft men dat dit hout de isi van sterke kerissen kan versterken en een kwade djinn en zwarte magie kan weren.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Udan Mas

Tangguh: Paku buwono IX (1861-1893)

Warangka: Solo Gayaman    

Kayu: Terbaru

 

Afmetingen:

Totale lengte: 52,5cm.

Lengte van de Keris: 50cm.

Lengte van de Wilah: 39,5cm. 

Antique keris, kris Udan Mas - Tilam Upih - Solo, Java

€ 500,00Price
    bottom of page