top of page

Antique Kebo Kantong - Damar Murub kris, keris - Mataram Amangkurat IV era (18th century) - Wilah with 2 rare dapurs and the rare pamor Jala Sutra - Silver bunton pendok - Warangka of Timoho wood.

(Article number: 1733)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This very rare keris dates from the Mataram Amangkurat IV era (18th century).

 

The wilah is forged with no less than two rare dapurs, namely Kebo Kantong and Damar Murup. Dapur Kebo Kantong is characterized by an exceptionally long Gandhik that extends up to three quarters of the length of the wilah. In addition, the Kebang Kacang is located near the end of the wilah.

 

Dapur Damar Murub is also called Urubing Dilah, in fact it is the name of one of the keris dapurs with luk (waves) although some classify it as a straight keris. A Damar Murub keris is classified as very rare. Usually dapur Damar Murub is combined with another dapur as in this case with dapur Kebo Kantong. This wilah starts as a straight wilah and then turns into a 3 luk keris. Wise people say: "With science life becomes easy, with art life becomes beautiful and with spirituality life becomes bright". Keris Damar Murub contains a nice philosophical depth and will always remind us to always be "clear" to others. The light that comes from our relationship with the spiritual world is revealed through personal relationships with others. Wherever we are, we are destined to be light-bearing individuals. One of the practical actions of existing to be enlightened is to live to be exemplary in good deeds, in honorable attitudes to life, and in constructive words. Just as the nature of light is to illuminate in the dark, being light also means that we become the ones who influence the environment, correct mistakes, speak the truth and make changes. The combination of Damar Murub in combination with that of Kebo Kantong becomes very appropriate in terms of philosophy, as a guide through the spiritual world and ensuring that the love of our loved one is not lost.

 

In addition, the wilah is forged with the equally rare pamor Jala Sutra. This pamor bears some resemblance to pamor Tirta Tumetes. In addition to spheres, however, there are also triangles and squares in the motif. This pamor has spiritual powers that generate a lot of energy in the owner and his environment.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of the striking Timoho wood. A silver Surakarta bunton pendok with deeply embossed floral motifs covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Kebo Kantong and Damar Murup

Pamor: Jala Sutra

Tangguh: Mataram Amangkurat IV (18th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Timoho

 

Dimensions:

Total length: 52cm.

Length of the Keris: 48.5 cm.

Length of the Wilah: 37.5 cm.

 

Antieke Kebo Kantong - Damar Murub kris, keris - Mataram Amangkurat IV-era (18de eeuw) – Wilah met 2 zeldzame dapurs en het zeldzame pamor Jala Sutra – Zilveren bunton pendok – Warangka van Timoho hout.

 

Deze zeer zeldzame keris dateert van de Mataram Amangkurat IV-era (18de eeuw).

 

De wilah is gesmeed met maar liefst twee zeldzame dapurs namelijk Kebo Kantong en Damar Murup. Dapur Kebo Kantong kenmerkt zich door een uitzonderlijk lange Gandhik die tot driekwart van de lengte van de wilah doorloopt. Daarnaast bevindt de Kebang Kacang zich bijna aan de onderzijde van de wilah.

 

Dapur Damar Murub wordt ook Urubing Dilah genoemd, in feite is het de naam van een van de keris dapurs met luk (bochten) hoewel sommigen het classificeren als een rechte keris. Een Damar Murub keris wordt geclassificeerd als zeer zeldzaam.  Meestal wordt dapur Damar Murub gecombineerd met een andere dapur zoals in dit geval met dapur Kebo Kantong. Deze wilah begint als een rechte wilah om vervolgens over te gaan in een 3 luk keris.  Wijze mensen zeggen: "Met wetenschap wordt het leven gemakkelijk, met kunst wordt het leven mooi en door spiritualiteit wordt het leven helder". Keris Damar Murub bevat een mooie filosofische diepgang en zal ons er altijd aan herinneren om altijd "helder" te zijn voor anderen. Het licht, dat voortkomt uit onze relatie met de spirituele wereld wordt geopenbaard door persoonlijke relaties met anderen. Waar we ook zijn, we zijn voorbestemd om licht dragende individuen te zijn. Een van de praktische acties van bestaand zijn om verlicht te zijn, is te leven om voorbeeldig te zijn in goede daden, in eerbare levenshoudingen en in constructieve woorden. Net zoals de aard van licht is om in het donker te verlichten, betekent licht zijn ook dat wij degenen worden die de omgeving beïnvloeden, fouten corrigeren, de waarheid uitspreken en veranderingen aanbrengen. Het combinatie van Damar Murub in combinatie met die van Kebo Kantong wordt zeer toepasselijk in termen van filosofie, als een gids door de spirituele wereld en ervoor zorgen dat de liefde van ons dierbare niet verloren gaat.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met het even zeldzame pamor Jala Sutra. Dit pamor vertoont enige overeenkomst met pamor Tirta Tumetes. Naast bolletjes zijn er echter ook driehoeken en vierkanten in het motief. Dit pamor heeft spirituele krachten die veel energie opwekt bij de eigenaar en zijn omgeving.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van het opvallende Timoho hout. Een zilveren Surakarta bunton pendok met diep gedreven florale motieven bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Kebo Kantong en Damar Murup

Pamor: Jala Sutra

Tangguh: Mataram Amangkurat IV (18de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Timoho

 

Afmetingen:

Totale lengte: 52cm.

Lengte van de Keris: 48,5cm.

Lengte van de Wilah: 37,5cm.

 

Antique Kebo Kantong - Damar Murub kris, keris - Wilah with 2 rare dapurs

€ 375,00Price
    bottom of page