top of page

Antique Jangkung Mangkurat keris, kris - Mataram Amangkurat I - Seda Tegal Arum era (17th century) - Wilah with the rare dapur (shape) Jangkung Mangkurat - Silver Ngulit Semangka pamor motif - Mangkuratan grip - Bunton pendok.

(Article number: 1207)

 

This antique keris dates from the Mataram Amangkurat I - Seda Tegal Arum era (17th century).

 

I acquired this keris from the Martin Kerner collection. Martin Kerner lived in Switzerland and wote, among others, the following books; Keris Griffe Malayischen Archipelago,

Statistik der frühen Kerise, Ein indonesischer Kris - Konservierung und Restaurierung.

 

 

The old wilah (blade) is forged to the rare dapur (shape) Jangkung Mangkurat with 3 luk (waves). The special thing about this dapur is that the wilah starts with three luk (waves) to continue in a lurus (straight) form.

 

The word Jangkung means to lead, protect, supervise and guard at a distance. While Mangkurat comes from the word ‘mangku’ which means to support or support and ‘rat’ which means the universe or the universe. Jangkung Mangkurat means to regulate the universe and everything in it. Based on the name, implied symbolic meaning associated with a teaching of leadership. That the life of the Javanese is the direction, not for himself. That besides 'educating hamengku' one's own family race, to become a superior and high-ranking human being, also hamengku, hamengkoni, hamemangku, uphold the people who are 'ngawula' to him, and still fight for the welfare of the all mankind. In short, making the world more livable for people.

 

Furthermore, the wilah is forged with a clear, silver-colored Ngulit Semangka pamor motif. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

At the top is a particularly beautifully carved Yogya Mangkuratan grip that is trimmed with an equally rare filigree mendak.

 

The keris is housed in a Ladrang Yogyakarta warangka of the noble Trembalo wood. An antique bunton pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Jangkung Mangkurat, Luk 3

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Amangkurat I - Seda Tegal Arum (17th century)

Warangka: Ladrang Yogyakarta

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 47cm.

Length of the Keris: 44cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Antieke Jangkung Mangkurat keris, kris - Mataram Amangkurat I - Seda Tegal Arum era (17e eeuw) – Wilah met het zeldzame dapur (vorm) Jangkung Mangkurat – Zilveren Ngulit Semangka pamormotief – Mangkuratan greep – Bunton pendok.

 

Deze antieke keris dateert van de Mataram Amangkurat I - Seda Tegal Arum era (17e eeuw).

 

De oude wilah (kling) is gesmeed naar het zeldzame dapur (vorm) Jangkung Mangkurat met 3 luk (bochten). Het bijzondere aan dit dapur is dat de wilah met drie luk (bochten) begint om verder te gaan in een lurus (recht) vorm.

Het woord Jangkung betekent leiden, beschermen, toezicht houden en bewaken op afstand. Terwijl Mangkurat komt van het woord ‘mangku’ wat betekent ondersteunen of ondersteunen en ‘rat’ wat het universum of het universum betekent. Jangkung Mangkurat betekent het universum en alles erin reguleren. Gebaseerd op de naam, impliciete symbolische betekenis geassocieerd met een leer van leiderschap. Dat het leven van de Javaan de richting is, niet voor hemzelf. Dat naast het 'hamengku-opvoeden' van het eigen familie ras, om een ​​superieur en hooggeplaatst mens te worden, ook hamengku, hamengkoni, hamemangku, de mensen hooghouden die voor hem 'ngawula' zijn, en nog steeds vechten voor het welzijn van de hele mensheid. Kortom, de wereld leefbaarder maken voor de mens.

 

Verder is de wilah gesmeed met een heldere, zilverkleurige Ngulit Semangka pamormotief. De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Aan de bovenzijde prijkt een bijzonder mooi gesneden Yogya Mangkuratan greep dat afgezet is met een eveneens zeldzame filigraan mendak.

 

De keris huist in een Ladrang Yogyakarta warangka van het edele Trembalo hout. Een antieke bunton pendok bedekt de gandar.

 

Deze keris is afkomstig van de Martin Kerner collectie. Martin Kerner woonde in Zwitserland en heeft onder andere de volgende boeken geschreven; Keris Griffe Malayischen Archipel,

Statistik der frühen Kerise, Ein indonesischer Kris - Konservierung und Restaurierung.

 

 

Kenmerken:

Dapur: Jangkung Mangkurat, Luk 3

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Amangkurat I - Seda Tegal Arum (17e eeuw)

Warangka: Ladrang Yogyakarta

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47cm.

Lengte van de Keris: 44cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

Antique Jangkung Mangkurat keris, kris - Mataram Amangkurat I era - 17th Century

€ 275,00Price
    bottom of page