top of page

Antique Jalak Tilam Sari Solo keris, kris - Paku buwono III (18th century) keris with much sought after Bendo Sagodo pamor - Gandar Iras of Timoho pelet kuno wood - Solo Yudo Winatan ukiran.

 

The special wilah of this antique Jalak Tilam Sari keris dates to the Paku buwono III (18th century) era and is forged with the popular pamor Bendo Sagodo. What is the true meaning of Bendo? The meaning of bendo is as large as the size of a club. Bendo here does not mean the same as 'things' or in Indonesian means 'goods', but is the name of a plant or tree. In Sundanese, the benda plant is called cariu (a type of climbing plant whose fruit resembles a petai but is much larger, its contents are used for cooking). Javanese people usually call things they consider larger than the average size a segadha.

 

Pamor Bendo Segodo is very popular with Keris collectors. The shape of pamor motif is formed by pamor spheres arranged in tightly arranged groups over the entire wilah. Bendo Sagodo is classified as a pear pamor, namely a pamor pre-designed by Empu. A keris with Bendodo Sagodo pamor possesses magical powers that bring good luck, making it easier for the owner to find great wealth and get a lot of results. That is why this pamor is sought by traders and entrepreneurs. Pamor Bendo Segodo is a form of pamor Mlumah and Rekan.

 

The dapur (form) of the wilah is at least as special as the pamor motif. It is forged to Jalak Tilam Sari dapur. Jalak symbolizes a man as head of the family, "Tilam" as a place to rest or a place to live quietly and peacefully. "Sari" means fragrant in the sense of a pleasant and fragrant living environment where happiness and tranquility reign. As the breadwinner, the owner of the keris will live in peace and happiness with his family, without material or financial worries, so that he can count on a lot of respect from his immediate environment.

 

The top of the keris is adorned with a Nunggak Semi ukiran, Solo Yudo Winatan model that is set on an antique Kendhit Seling Mirah from Surakarta.

 

The gandar and warangka are carved from striking Timoho pelet kuno wood. The gandar is of the Iras type. The warangka and gandar are cut from a single piece of solid Timoho pelet kuni wood.

 

The gandar is covered with a copper Blewah pendok.

 

The warangka has been restored in the past because it was cracked.

 

Characteristics:

Dapur: Jalak Tilam Sari

Pamor: Bendo Sagodo

Tangguh: Paku buwono III (18th century)

Warangka: Solo Gayaman Gandon

Kayu: Timoho pelet kuno

 

Dimensions:

Total length including Gandar: 47.5 cm.

Length of the Keris: 46cm.

Length of the Wilah: 35.5 cm.

 

Antieke Jalak Tilam Sari Solo keris, kris - Paku buwono III (18de eeuw) keris met gewilde Bendo Sagodo pamor – Gandar Iras van Timoho pelet kuno hout – Solo Yudo Winatan ukiran.

 

De bijzondere wilah van deze antieke Jalak Tilam Sari keris stamt van de Paku buwono III (18de eeuw) era en is gesmeed met het gewilde pamor Bendo Sagodo. Wat is de ware betekenis van bendo? De betekenis is bendo zo groot als een knots. Bendo betekent hier niet hetzelfde als 'dingen' of in het Indonesisch betekent 'goederen', maar is de naam van een plant of boom. In Sundanees wordt de benda-plant cariu genoemd (een soort klimplant waarvan de vrucht lijkt op een petai maar veel groter is, de inhoud ervan wordt gebruikt om te koken). Javaanse mensen noemen meestal dingen die ze groter achten dan de gemiddelde grootte een segadha.

 

Pamor Bendo Segodo is zeer geliefd bij kerissen verzamelaars. De vorm van pamor motief wordt gevormd door pamor sferen die in strak opgestelde groepen over de gehele wilah zijn gerangschikt. Bendo Sagodo wordt geclassificeerd als een peer pamor, namelijk een pamor dat vooraf is ontworpen door Empu. Een keris met Bendodo Sagodo pamor bezit magische krachten die geluk brengt, waardoor het voor de eigenaar gemakkelijker zal worden om grote rijkdom te vinden en veel resultaten te behalen. Daarom wordt dit pamor gezocht door handelaars en ondernemers. Pamor Bendo Segodo is een vorm van pamor Mlumah en Rekan.

 

De dapur (vorm) van de wilah is minstends zo bijzonder als het pamor motief. Het is gesmeed naar Jalak Tilam Sari dapur. Jalak symboliseert een man als hoofd van het gezin, ‘Tilam’ als een plaats om te rusten oftewel een plaats om rustig en vredig te wonen. ‘Sari’ betekent geurig in de zin van een aangename en geurige woonomgeving waar geluk en rust heerst. De eigenaar van de keris zal als kostwinner met zijn gezin, zonder materiele of financiële zorgen, in vrede en geluk leven waardoor hij op veel respect van zijn directe omgeving kan rekenen.

 

Aan de bovenkant van de keris prijkt een Nunggak Semi ukiran, Solo Yudo Winatan model dat is gezet op een antieke Kendhit Seling Mirah van Surakarta.

 

De gandar en warangka zijn gesneden uit het opvallende Timoho pelet kuno hout. De gandar is van het type Iras. De warangka en gandar zijn uit een stuk massieve Timoho pelet kuni hout gesneden.

 

De gandar wordt bedekt met een koperen Blewah pendok.

 

De warangka is in het verleden gerestaureerd omdat deze was gescheurd.

 

Kenmerken:

Dapur: Jalak Tilam Sari

Pamor: Bendo Sagodo

Tangguh: Paku buwono III (18de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman Gandon

Kayu: Timoho pelet kuno

 

Afmetingen:

Totale lengte inclusief Gandar: 47,5cm.

Lengte van de Keris: 46cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

 

Antique Jalak Tilam Sari Solo keris, kris - Paku buwono III (18th century)

€ 245,00Price
    bottom of page