top of page

Jalak Tilam Sari kris, keris – Amangkurat I-era (17th century) – Wilah with complex Pendaringan Kebak pamor and Jalak Tilam Sari dapur (shape) – Beautifully carved Nunggak semi hilt of Surakarta – Gandar Iras of Trembalo wood – Copper blewah pendok.
(Article number: 1500)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Jalak Tilam Sari keris dates from the Amangkurat I-era (17th century).

 

The old wilah is forged to Jalak Tilam Sari dapur (shape) in lurus (straight) version. A lurus wilah symbolizes a resting naga.

 

Jalak symbolizes a man as the head of the family, 'Tilam' as a place to rest i.e. a place to live quietly and peacefully. 'Sari' means fragrant in the sense of a pleasant and fragrant living environment where happiness and tranquility prevail. The owner of the keris will live in peace and happiness as the breadwinner with his family, without material or financial worries, so that he can count on a lot of respect from his immediate environment.

 

In addition, the wilah is forged with very complex design of pamor Pendarigan Kebak covering the entire wilah. Pendaringan Kebak is synonymous with a full rice box. In the past, Javanese kept rice in a large wooden box. A full rice box symbolizes material prosperity. The magical powers of this pamor are similar to those of pamor Wos Wutah with the difference that the powers of Pendaringan Kebak are many times stronger. This keris brings peace and quiet to the family, it allows the owner to grow faster in his career and it brings business success to entrepreneurs. Not only does it bring abundant wealth, but it also enhances the social character and generosity of its owner.

 

The top of the keris is adorned with a Nunggak Semi hilt from Surakarta. Note the stylized silhouette of the crouching ancestor and the demonic Patra-Patra masks. Nunggak Semi means the trunk that sprouts again, it shows a combination of a guardian, an ancestor and a plant. Looking at the lateral surface of the grip, it has the shape of an ancestor in a crouching position. The demonic protective aspect is illustrated by the two demonic Patra-Patra masks carved on the front of the grip.

 

The keris is housed in a Solo Ladrang warangka of the noble Trembalo wood. It is of the gandar Iras type, which means that the warangka and gandar are carved from a solid piece of wood. A brass blewah (semi-open) pendok covers the gandar so that the gandar Iras can be admired.

 

The magical power of the isi of this old keris is special and strong. It revealed itself as an old Javanese Dukun who makes special predictions that come true. It gives the owner deeper spiritual insights.

 

Characteristics:

Dapur: Jalak Tilam Sari

Pamor: Pendaringan Kebak

Tangguh: Mataram Amangkurat I (17th century)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 47.5 cm.

Length of the Keris: 46.5 cm.

Length of the Wilah: 36.5 cm.

 

Jalak Tilam Sari kris, keris – Amangkurat I-era (17de eeuw) – Wilah met complexe Pendaringan Kebak pamor en Jalak Tilam Sari dapur (vorm) – Mooi gesneden Nunggak semi greep van Surakarta – Gandar Iras van Trembalo hout – Koperen blewah pendok.

 

Deze antieke Jalak Tilam Sari keris dateert van de Amangkurat I-era (17de eeuw).

 

De oude wilah is gesmeed naar Jalak Tilam Sari dapur (vorm) in lurus (recht) uitvoering. Een lurus wilah symboliseert een rustende naga.

 

Jalak symboliseert een man als hoofd van het gezin, ‘Tilam’ als een plaats om te rusten oftewel een plaats om rustig en vredig te wonen. ‘Sari’ betekent geurig in de zin van een aangename en geurige woonomgeving waar geluk en rust heerst. De eigenaar van de keris zal als kostwinner met zijn gezin, zonder materiele of financiële zorgen, in vrede en geluk leven waardoor hij op veel respect van zijn directe omgeving kan rekenen.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met zeer complexe uitvoering van pamor Pendarigan Kebak de hele wilah bedekt. Pendaringan Kebak staat synoniem een volle rijst kist. In het verleden bewaarden Javanen rijst in een grote houten kist. Een volle rijstkist symboliseert materiële welvaart. De magische krachten van deze pamor komt overeen met die van pamor Wos Wutah met dit verschil dat de krachten van Pendaringan Kebak vele malen sterker zijn. Deze keris brengt rust en in de familie, het laat de eigenaar sneller groeien in zijn carrière en bij ondernemers brengt het zakelijk succes. Het brengt niet alleen overvloedige welvaart maar het versterkt ook het sociale karakter en vrijgevigheid van de eigenaar.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Nunggak Semi greep van Surakarta. Let op het gestileerde silhouet van de hurkende voorouder en de demonische Patra-Patra-maskers. Nunggak Semi betekent de stam die opnieuw ontspruit, het toont een combinatie van een bewaker, een voorouder en een plant. Als men naar het zijvlak van de greep kijkt, heeft het de vorm van een voorouder in hurkende positie. Het demonische beschermend aspect wordt geïllustreerd door de twee demonische Patra-Patra-maskers, die op de voorkant van de greep zijn gesneden.

 

De keris huist in een Solo Ladrang warangka van het edele Trembalo hout. Het is van het type gandar Iras wat wil zeggen dat de warangka en gandar uit een massief stuk hout is gesneden. Een koperen blewah (half open) pendok bedekt de gandar zodat de gandar Iras te bewonderen is.

 

De magische kracht van de isi van deze oude keris is bijzonder en sterk. Het openbaarde zich als een oude Javaanse Dukun die bijzondere voorspellingen doet die uitkomen. Het geeft de eigenaar diepere spirituele inzichten.

 

Kenmerken:

Dapur: Jalak Tilam Sari

Pamor: Pendaringan Kebak

Tangguh: Mataram Amangkurat I (17de eeuw)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47,5cm.

Lengte van de Keris: 46,5cm.

Lengte van de Wilah: 36,5cm.

 

 

 

Antique Jalak Tilam Sari kris, keris - Pendarigan kebak pamor - Gandar Iras

€ 265,00Price
    bottom of page