top of page

Antique Jalak Tilam Sari keris, kris – Tuban era (15th century) – Wilah with complex execution of pamor Ngulit Semangka and Jalak Tilam Sari dapur (shape) – Ladrang Kagok Kacir warangka and gandar Iras of Sawo wood – Nunggak semi handle – Widhengan mendak.

(Article number: 1771)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Jalak Tilam Sari keris dates from the Tuban era (15th century). A Tuban Tangguh Keris can be said to be an old formidable keris that, despite its considerable age and thanks to its masterful forging, can still be found today. The characteristics of a Tuban keris are that they generally have a straight Wilah (blade) without grooves. The shape of the Tuban keris is very unique compared to other keris. The Wilah (blade) is large and thin with excellent forging. Therefore these kerisses are quite light and sing when they are pulled out of the Gandar. The Pamor motif of a Tuban keris usually consists of three colours; black, cloudy white and glossy white.

 

The wilah is in very good condition despite its considerable age. A clear sign of masterful forging and optimal maintenance over the centuries. The wilah is forged to Jalak Tilam Sari dapur (shape). Jalak symbolizes a man as the head of the family, 'Tilam' as a place to rest i.e. a place to live quietly and peacefully. 'Sari' means fragrant in the sense of a pleasant and fragrant living environment where happiness and tranquility prevail. The owner of the keris will live in peace and happiness as the breadwinner with his family, without material or financial worries, so that he can count on a lot of respect from his immediate environment.

 

In addition, the wilah is forged with a complex version of pamor Ngulit Semangka. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase his wealth and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to one direction. It is a message that we should not be discouraged in this life from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to keep going without getting discouraged, to keep struggling and to never give up.

 

The keris is housed in a Ladrang Kagok Kacir warangka and gandar Iras of sawo wood. The warangka and gandar are carved from a solid piece of sawo wood. A brass belwah (semi-open) pendok covers the gandar so that the gandar Iras can be admired. Ladrang Kagok Kacir warangkas were historically reserved for high-ranking people.

 

At the top is a Nunggak semi handle from Surakarta with deeply carved patra-patras. The handle is mounted on a Widhengan mendak.

 

Characteristics:

Dapur: Jalak Tilam Sari

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Tuban

Warangka: Ladrang Kagok Kacir

Kayu: Sawo

 

Dimensions:

Total length: 48.5 cm.

Length of the Keris: 43.5 cm.

Length of the Wilah: 33.4 cm.

 

Antieke Jalak Tilam Sari keris, kris – Tuban era (15de eeuw) – Wilah met complexe uitvoering van pamor Ngulit Semangka en Jalak Tilam Sari dapur (vorm) – Ladrang Kagok Kacir warangka en gandar Iras van Sawo hout – Nunggak semi greep – Widhengan mendak.

 

Deze antieke Jalak Tilam Sari keris dateert van de Tuban era (15de eeuw). Van een Tuban Tangguh Keris kan worden gezegd dat het om een oude formidabele keris gaat die, ondanks de aanzienlijke leeftijd en dankzij de meesterlijke smeedkunst, vandaag de dag nog kan worden gevonden. De kenmerken van een Tuban keris zijn dat zij over het algemeen een rechte Wilah (kling) hebben zonder groeven. De vorm van de Tuban keris is zeer uniek in vergelijking met andere kerissen. De Wilah (kling) is groot en dun met uitstekende smeedkunst. Daarom zijn deze kerissen vrij licht en zingen zij wanneer zij uit de Gandar worden getrokken. Het Pamor motief van een Tuban keris bestaat meestal uit drie kleuren; zwart, troebel wit en glanzend wit.

 

De wilah verkeert in een zeer goede staat ondanks de aanzienlijke leeftijd. Een duidelijk teken van meesterlijke smeedkunst on optimaal onderhoud door de eeuwen heen. De wilah is gesmeed naar Jalak Tilam Sari dapur (vorm). Jalak symboliseert een man als hoofd van het gezin, ‘Tilam’ als een plaats om te rusten oftewel een plaats om rustig en vredig te wonen. ‘Sari’ betekent geurig in de zin van een aangename en geurige woonomgeving waar geluk en rust heerst. De eigenaar van de keris zal als kostwinner met zijn gezin, zonder materiele of financiële zorgen, in vrede en geluk leven waardoor hij op veel respect van zijn directe omgeving kan rekenen.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met een complexe uitvoering van pamor Ngulit Semangka. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

De keris huist in een Ladrang Kagok Kacir warangka en gandar Iras van Sawo hout. De warangka en gandar zijn uit een massief stuk Sawo hout gesneden. Een koperen belwah (half open) pendok bedekt de gandar zodat de gandar Iras kan worden bewonderd. Ladrang Kagok Kacir warangka’s waren in de historie voorbehouden aan hooggeplaatste personen.

 

Aan de bovenzijde prijkt een Nunggak semi greep van Surakarta met diep gesneden patra-patra’s. De greep is op een Widhengan mendak gezet.

 

Kenmerken:

Dapur: Jalak Tilam Sari

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Tuban

Warangka: Ladrang Kagok Kacir

Kayu: Sawo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48,5cm.

Lengte van de Keris: 43,5cm.

Lengte van de Wilah:  33,4cm.

 

Antique Jalak Tilam Sari keris, kris – Tuban era – Ngulit Semangka Jalak Tilam

€ 295,00Price
    bottom of page