top of page

Antique Jalak Tilam Sari keris, kris - Mataram Panembahan Senapati era (16th century) – Jalak Tilam Sari wilah (blade) with Keleng pamor – Antique Yogyakarta Topengan pendok.

 

The old wilah of this keris dates from the Mataram Panembahan Senapati (1582-1601) era.

 

The wilah is forged to Jalak Tilam Sari dapur (shape). Jalak symbolizes a man as head of the family, "Tilam" as a place to rest or a place to live quietly and peacefully. "Sari" means fragrant in the sense of a pleasant and fragrant living environment where happiness and tranquility reign. The owner of the keris will live as a breadwinner with his family, without material or financial worries, in peace and happiness, so that he can count on a lot of respect from his immediate environment.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with pamor Keleng. Keleng kerises belong to the element earth. The element of earth is produced by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfect because of the spherical shape that we can see from space. The watchmen of the earth are its creators: fire within, water on the surface and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements is visible through the earth to the outside: the wonderful nature of "mother earth". Slow, but persistent is the "Earth Element," as is time, which, unlike us humans, is thoughtful and patient when it comes to re-harmonizing irregularities. These kerises absorb negative energy and above all provide protection against all negative influences, people, spirits, illnesses or disasters. They also stand for destruction of the existing so that something new can emerge from it. In addition, these kerises possess magical powers that will increase the self-awareness, prudence and self-confidence of the owner.

 

An old Taman handle adorns the top of the keris.

 

The keris resides in a Yogyakarta Gayaman warangka, carved from the rare Pelet Ngingrim wood from which the gandar is also carved. A copper antique Yogyakarta Topengan pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Jalak Tilam Sari

Pamor: Keleng

Tangguh: Mataram Panembahan Senapati (1582-1601)

Warangka: Yogya Gayaman

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Dimensions:

Total length: 43,5cm.

Length of the Keris: 41,5cm.

Length of the Wilah: 31,5cm.

 

Antieke Jalak Tilam Sari keris, kris - Mataram Panembahan Senapati tijdperk (16e eeuw) - Jalak Tilam Sari wilah (kling) met Keleng pamor - Antieke Yogyakarta Topengan pendok.

 

De oude wilah van deze keris stamt van de Mataram Panembahan Senapati (1582-1601) era.

 

De wilah is gesmeed naar Jalak Tilam Sari dapur (vorm). Jalak symboliseert een man als hoofd van het gezin, ‘Tilam’ als een plaats om te rusten oftewel een plaats om rustig en vredig te wonen. ‘Sari’ betekent geurig in de zin van een aangename en geurige woonomgeving waar geluk en rust heerst. De eigenaar van de keris zal als kostwinner met zijn gezin, zonder materiele of financiële zorgen, in vrede en geluk leven waardoor hij op veel respect van zijn directe omgeving kan rekenen.

 

Naast de bijzondere dapur is de wilah gesmeed met pamor Keleng. Keleng kerissen behoren aan het element aarde. Het element aarde wordt door vuur, water en lucht voortgebracht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, volmaakt door de bolvorm die wij vanuit de ruimte kunnen zien. De wachters van de aarde zijn de scheppers daarvan: vuur vanbinnen, water aan de oppervlakte en de dampkring (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt door de aarde zichtbaar naar buiten toe: de wonderbaarlijke natuur van ‘moeder aarde’. Langzaam, maar volhardend is het ‘aarde-element’, net als de tijd die, in tegenstelling tot ons mensen, bedachtzaam en geduldig is als het erom gaat onregelmatigheden weer te harmoniseren. Deze kerissen absorberen negatieve energie en geven vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden zei het personen, geesten, ziektes of rampen. Ze staan ook voor vernietiging van het bestaande zodat er iets nieuws uit kan ontstaan. Daarnaast bezitten deze kerissen magische krachten die de zelfbewustheid, voorzichtigheid en zelfvertrouwen van de eigenaar zullen vergroten.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een oude Taman greep.

 

De keris huist in een Yogyakarta Gayaman warangka, gesneden uit het zeldzame Pelet Ngingrim hout waar ook de gandar van is gesneden. Een koperen, antieke Yogyakarta Topengan pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Jalak Tilam Sari

Pamor: Keleng

Tangguh: Mataram Panembahan Senapati (1582-1601)

Warangka: Yogya Gayaman

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Afmetingen:

Totale lengte: 43,5cm.

Lengte van de Keris: 41,5cm.

Lengte van de Wilah: 31,5cm.

 

 

Antique Jalak Tilam Sari keris, kris - Mataram Panembahan Senapati era (16 cent)

€ 195,00Price
    bottom of page