top of page

Antique Jalak Sangu Tumpeng keris – Tuban era (14th century) – Wilah with white Wahyu Timurun pamor and Jalak Sangu Tumpeng dapur – Two-piece Slorok pendok – Warangka of the rare Cendana Wangi wood.

(Article number: 1445)

 

This impressive, antique keris dates from the Tuban era (14th century).

 

The wilah is forged with a striking and stark white version of pamor Wahyu Timurun that stands out beautifully against the jet black background of the old wilah.

 

Wahyu Tumurun literally means "revelation that descends." By its name alone, this pamor motif has an element of high expectations, an honorable position and also an established value in life. Pamor Wahyu Tumurun kris is interpreted as a symbol to attain a high position through the intercession of the almighty. Even if one is smart and skilled in science, literature and so on but if you have not received revelation then of course you cannot get position.Wahyu Tumurun possesses magical powers that make the owner radiate an attitude of ability that will cause the owner to receive revelations in both material and immaterial sense. In history, this pamor motif was much sought after by high-ranking soldiers and statesmen. Today this pamor is popular among managers, directors and other executives.

 

In addition to the pamor, the wilah is forged to the rare dapur (shape) Jalak Sangu Tumpeng. Keris with dapur Jalak Sangu Tumpeng are very popular among Javanese people. These keris are considered real puskas (heritage) by the Javanese.

 

The lack of literacy in the ancient Javanese nation led to much life education being conducted orally. And to make it easier to remember, many things are "recorded" in the form of symbols of a cultural product, for example in the form of dances, images, carvings, stories, traditional ceremonies, and kris is no exception. There is actually no standard for how to interpret the dapur of a keris. The meaning expressed in each dapur depends on the broad horizon of each individual. When a keris is properly and properly cared for by its owner, the keris will reveal its magical powers to its owner. In general, Jalak Sangu Tumpeng keris possess mystical or magical powers that allow the owner to focus optimally without being distracted by pariah and worry. Due to this, the owner will be able to focus on his goals in life and he will achieve these goals successfully. We all know the concern of acquiring sufficient income. This often leads to worrying or even fear or panic. The powers of this keris will prevent one from lingering in worry and panic. New opportunities and possibilities will arise and the owner will actually address these opportunities and possibilities, so that financial worries disappear like snow in the sun.

 

The keris is housed in a Yogya Gayaman warangka of blond Cendana Wangi wood. A two piece slorok pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Jalak Sangu Tumpeng

Pamor: Wahyu Timurun

Tangguh: Tuban, 14th century

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Cendana Wangic

 

Dimensions:

Total length: 47cm.

Length of the Keris: 40cm.

Length of the Wilah: 30cm.

 

Antieke Jalak Sangu Tumpeng keris – Tuban era (14e eeuw) – Wilah met spierwitte Wahyu Timurun pamor en Jalak Sangu Tumpeng dapur – Tweedelige Slorok pendok – Warangka van het zeldzame Cendana Wangi hout.

 

Deze indrukwekkende, antieke keris stamt van de Tuban era (14e eeuw).

 

De wilah is gesmeed met een opvallende en spierwitte uitvoering van pamor Wahyu Timurun dat prachtig afsteekt tegen de gitzwarte achtergrond van de oude wilah.

 

Wahyu Tumurun betekent letterlijk ‘opbaring die neerdaalt’. Alleen al door zijn naam heeft dit pamor motief een element van hoge verwachtingen, een eervolle positie en ook een gevestigde waarde in het leven. Pamor Wahyu Tumurun kris wordt geïnterpreteerd als een symbool om op een hoge positie door de tussenkomst van de almachtige te bereiken. Ook al is iemand slim en bekwaam in wetenschap, literatuur enzovoort, maar als je geen openbaring hebt ontvangen, kun je natuurlijk geen positie krijgen.Wahyu Tumurun bezit magische krachten die de eigenaar een houding van bekwaamheid laat uitstralen waardoor de eigenaar openbaringen zal ontvangen in zowel materiele als immateriële zin. In de historie werd dit pamor motief veel gezocht door hooggeplaatste militairen en staatslieden. Thans is dit pamor populair onder managers, directeuren en andere leidinggevenden.

 

Naast het pamor is de wilah gesmeed naar het zeldzame dapur (vorm) Jalak Sangu Tumpeng. Kerissen met dapur Jalak Sangu Tumpeng zijn erg gewild onder Javanan. Deze kerissen worden door de Javanen als echte puska’s (erfgoed) beschouwd.

 

Het gebrek aan geletterdheid in de Javaanse natie in de oudheid leidde ertoe dat veel levensonderwijs mondeling werd uitgevoerd. En om het gemakkelijker te maken om te onthouden, worden veel dingen "vastgelegd" in de vorm van symbolen van een cultureel product, bijvoorbeeld in de vorm van dansen, afbeeldingen, houtsnijwerk, verhalen, traditionele ceremonies, en kris is geen uitzondering. Er is eigenlijk geen standaard voor hoe de dapur van een keris geïnterpreteerd moet worden. De betekenis die bij iedere dapur tot uiting komt, hangt af van de brede horizon van elk individu. Wanneer een keris goed en op de juiste wijze wordt verzorgd door zijn eigenaar zal de keris zijn magische krachten aan zijn eigenaar openberen. Over het algemeen bezitten Jalak Sangu Tumpeng kerissen mystieke of magische krachten die de eigenaar in staat stelt om optimaal te focussen zonder zich af te laten leiden door paria en zorgen. Hierdoor zal de eigenaar instaat zijn om zich te richten op zijn doelen in het leven en zal hij deze doelen met succes bereiken. Wij kennen allen de zorg van het verwerven van voldoende inkomen. Vaak leidt dit tot piekeren of zelfs angst of paniek. De krachten van deze keris zal voorkomen dat men in de zorg en paniek blijft hangen. Nieuwe kansen en mogelijkheden zullen zich voordoen en de eigenaar zal deze kansen en mogelijkheden ook daadwerkelijk aanpakken waardoor financiële zorgen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

 

De keris huist in een Yogya Gayaman warangka van het blonde Cendana Wangi hout. Een tweedelige slorok pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Jalak Sangu Tumpeng

Pamor: Wahyu Timurun

Tangguh: Tuban, 14e eeuw

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Cendana Wangi

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47cm.

Lengte van de Keris: 40cm.

Lengte van de Wilah: 30cm.

Antique Jalak Sangu Tumpeng keris, kris, Tuban era (14th century) - Wahyu Timuru

€ 395,00Price
    bottom of page