top of page

Antique Sempana keris, kris - Mataram XIX-era - 19th century - Wilah with two rare pamors and Sempana dapur (shape) - Finely carved Nunggak semi handle - Silver selut - Solo Gayaman warangka of Jati wood - Antique blewah pendok.

(Article number: 1874)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This rare, antique Sempana keris dates back to the Mataram XIX-era – 19th century.

 

The wilah is forged with two rare and different pamors. At the base of the wilah, pamor Gangeng Kanyut sparkles, which merges into pamor Naga Rangsang at the center of the wilah. I had the wilah ritually and professionally washed in Indonesia, so that the pamor motif is renewed.

 

Pamor Gangeng Kanyut classified as an exclusive pamor because it is very difficult to forge so that it is rarely found, making the value of this pamor high. Ganggeng means algae in Javanese while Kanyut is Javanese for floating. The algal roots remain firmly attached as the stems and ends sway in the swift current of the river, expressing the symbolism of the hope that the owner of the keris becomes a figure always firm in his decision (determined), a can be a role model and always gives relief to his subordinates (authoritative), and the winding end in the direction of the current is an illustration of the need to be a flexible person, making it easy to build social relationships anywhere and that can be accepted by all people. The owner of a keris with this pamor easily gets many relationships, and is usually approached with fortune as well. That is why this pamor is very popular with people who earn a living with relationship management.

 

The image of pamor Naga Rangsang resembles a crawling centipede. This pamor is similar to pamor Blarak Ngirid and Ron Pakis but the direction of the grain of this pamor is reversed. Pamor Naga Rangsang possesses magical powers that enhance its owner's authority and leadership skills. This pamor motif is classified in the earthly element fire (rekan). The aura of this keris mixes with the aura of the owner and positively influences the character and appearance of the owner.

 

Furthermore, the keris is forged to Sempana dapur with 9 luk (bends). Sempana literally means 'true dreams' or dreams come true. Sempana in a deeper sense is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when based on a true understanding that they become reality. The Kembang Kacang among the Ganja symbolizes the trunk of an elephant. In ancient Indonesian folklore the God Ganesha, the god of the elephant, who symbolized knowledge, always inhaling knowledge with her trunk. Keris with Sempana dapur will help the owner of the keris realize his dreams, ideals and desires by constantly gaining knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

The spiritual power of this keris is very great. I am happy to tell you more about this on request.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana – 9 luk

Pamor: Gangeng Kanyut and Naga Rangsang

Tangguh: Mataram XIX – 19th century

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Jati

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 35.5 cm.

Total weight:

 

Antieke Sempana keris, kris - Mataram XIX-era – 19de eeuw – Wilah met twee zeldzame pamors en Sempana dapur (vorm) – Fijngesneden Nunggak semi greep – Silveren selut – Solo Gayaman warangka van Jati hout – Antieke blewah pendok.

 

Deze zeldzame, antieke Sempana keris dateert van de Mataram XIX-era – 19de eeuw.

 

De wilah is gesmeed met twee zeldzame en verschillende pamors. Aan de basis van de wilah schittert pamor Gangeng Kanyut dat in het midden van de wilah overgaat in pamor Naga Rangsang. Ik heb de wilah in Indonesie ritueel en professioneel laten wassen waardoor het pamor-motief weer straalt.

 

Pamor Gangeng Kanyut geclassificeerd als een exclusief pamor, omdat het zeer moeilijk te maken is zodat dat het zelden wordt gevonden, waardoor de waarde van dit pamor hoog is. Ganggeng betekent algen in het Javaans terwijl Kanyut Javaans is voor het drijven. De algen wortels blijven stevig vastzitten terwijl de stengels en uiteinden in de snelle stroming van de rivier zwaaien, een uitdrukking is van de symboliek van de hoop dat de eigenaar van de keris een figuur wordt die altijd vastberaden is in zijn beslissing (vastberaden), een rolmodel kan zijn en altijd verlichting geeft aan zijn ondergeschikten (gezaghebbend), en het kronkelende einde in de richting van de stroom is een illustratie van de noodzaak om een ​​flexibel persoon te zijn, waardoor het gemakkelijk is om overal sociale relaties op te bouwen en die door alle mensen kan worden geaccepteerd. De eigenaar van een keris met dit pamor krijgt gemakkelijk veel relaties, en wordt meestal ook met fortuin benaderd. Daarom zijn deze kerissen zeer geliefd door mensen die met relatiebeheer de kost verdienen.

 

De afbeelding van pamor Naga Rangsang lijkt op een kruipende duizendpoot. Dit pamor lijkt op pamor Blarak Ngirid en Ron Pakis maar de richting van de nerven van dit pamor zijn omgekeerd. Pamor Naga Rangsang bezit magische krachten die het gezag en leiderschapskwaliteiten van de eigenaar versterken. Dit pamor-motief wordt ingedeeld in de aardse element vuur (rekan). De aura van deze keris vermengt zich met de aura van de eigenaar en beïnvloed op een positieve wijze de karakter en uitstraling van de eigenaar.

 

Verder is de keris gesmeed naar Sempana dapur met 9 luk (bochten). Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze gebaseerd zijn op een waar begrip dat ze werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore de God Ganesha, de god van de olifant, die symbool stond voor kennis, altijd kennis inhalerend met haar slurf. Kerissen met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

De spirituele kracht van deze keris is bijzonder groot. Op verzoek vertel ik hier graag meer over.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana – 9 luk

Pamor: Gangeng Kanyut en Naga Rangsang

Tangguh: Mataram XIX – 19de eeuw

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Jati

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

Totale gewicht:

 

Antique Indonesian kris, keris - Gangeng Kanyut and Naga Rangsang pamors

€ 450,00Price
    bottom of page