top of page

Antique, healing Cirebon Tilam Sari keris, kris - Cirebon abad abad XVI-era (16th century) – Ancient wilah with pamor Ngulit Semangka and Tilam Sari dapur – Finely carved Cirebon Nunggak semi hilt - Cirebon Perahu Kandas warangka of Jati Doreng wood.

(Article number: 2221)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique, healing Cirebon Brojol keris dates from the Cirebon abad XVI era (16th century).

 

I acquired this keris from an older Indonesian Dukun (shaman) who works as a traditional healer, spirit medium, custom and tradition expert. This keris was part of his extensive collection of spiritual and well-maintained kerisses that he works with every day. He used this keris to detect and cure both physical and mental ailments of his clients.

 

The old wilah is forged with pamor Ngulit Semangka. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase both his assets and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways that lead to a direction. It is a message that we should not be discouraged in this life to reach our dreams and goals. It reinforces the owner's faith to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to go on without being discouraged, struggling and never giving up.

 

Furthermore, the wilah is forged to Tilam Sari dapur (shape). The purpose behind the philosophy of Tilam Sari is to interpret the bedroom of the house as a sleeping place, a resting place and in modern language it is home, while Sari is fragrant, fragrant and serene. The meaning of the Sari when delving deeper is the meaning of having a beautiful shade spread for the supreme and fellow human beings. This keris possesses magical powers that will always give the owner of the keris the glory, happiness, peace and respect of those around him and will always earn the protection of the supreme. Some keris enthusiasts believe that this keris is good for a family man because of its power to bring peace and tranquility to the household. Because of this, he will easily find the way to his fortune.

 

The top of the keris is adorned with a finely carved Cirebon Nunggak semi hilt. The keris is housed in a Cirebon Perahu Kandas warangka made of the striking Jati Doreng wood.

 

On request I will gladly tell you all about the healing powers of the powerful Isi of this ancient keris.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Sari

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon abad XVI (16th century)

Warangka: Cirebon Perahu Kandas

Kayu: Jati Doreng

 

Dimensions:

Total length: 47.5cm.

Length of the Keris: 44,5cm.

Length of the Wilah: 35,5cm.

 

Antieke, genezende Cirebon Tilam Sari keris, kris - Cirebon abad abad XVI-tijdperk (16e eeuw) - Oude wilah met pamor Ngulit Semangka en Tilam Sari dapur - Fijn gesneden Cirebon Nunggak semi greep - Cirebon Perahu Kandas warangka van Jati Doreng hout.

 

Deze antieke, genezende Cirebon Brojol keris dateert uit het Cirebon abad XVI-tijdperk (16e eeuw).

 

Deze keris heb ik mogen overnemen van een oudere Indonesische Dukun (sjamaan) die werkt als traditioneel genezer, spiritueel medium, gewoonte- en traditie-expert. Deze keris maakte deel uit van zijn uitgebreide collectie spirituele en goed onderhouden kerissen waar hij dagelijks mee werkt. Hij gebruikte deze keris om zowel fysieke als mentale aandoeningen van zijn cliënten op te sporen en te genezen.

 

De oude wilah is gesmeed met pamor Ngulit Semangka. Het prestigieuze pamormotief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer populair is binnen dit netwerk, waardoor zowel zijn vermogen toeneemt als zijn doelen sneller en gemakkelijker worden bereikt. De deur van het lot gaat immers steeds verder open, zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. De pamorlijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende wegen die naar een richting leiden. Het is een boodschap dat we ons in dit leven niet moeten laten ontmoedigen om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het vertrouwen van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te gebruiken om zijn doelen en idealen te bereiken en door te gaan zonder ontmoedigd te raken, te worstelen en nooit op te geven.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Tilam Sari dapur (vorm). Het doel achter de filosofie van Tilam Sari is om de slaapkamer van het huis te interpreteren als een slaapplaats, een rustplaats en in moderne taal is het thuis, terwijl Sari geurig, geurig en sereen is. De betekenis van de Sari bij dieper graven is de betekenis van het hebben van een prachtige schaduwspreiding voor de allerhoogste en medemensen. Deze keris bezit magische krachten die de eigenaar van de keris altijd de glorie, het geluk, de vrede en het respect van de mensen om hem heen zullen schenken en altijd de bescherming van de Allerhoogste zullen verdienen. Sommige keris-liefhebbers zijn van mening dat deze keris goed is voor een familieman vanwege zijn kracht om vrede en rust in het huishouden te brengen. Hierdoor zal hij gemakkelijk de weg naar zijn fortuin vinden.

 

Op de bovenzijde prijkt een fijngesneden Nunggak semi greep van Cirebon. De kris huist in een Cirebon Perahu Kandas warangka gesneden van het opvallende Jati Doreng-hout.

 

Op verzoek vertel ik u graag alles over de genezende krachten van de krachtige Isi van deze eeuwenoude keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Sari

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon abad XVI (16e eeuw)

Warangka: Cirebon Perahu Kandas

Kayu: Jati Doreng

 

Dimensies:

Totale lengte: 47,5 cm.

Lengte van de Keris: 44,5cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

Antique, healing Cirebon Tilam Sari keris, kris - pamor Ngulit Semangka

€ 225,00Price
    bottom of page