top of page

Powerful, antique Cirebon keris, kris with healing and protecting powers - Cirebon abad XVII-era (17th century) – Wilah with a striking white Adeg Mrambut pamor and Sempana dapur with 9 luk – Beautiful Bima hilt set on a stylish, openworked selut – Cirebon Perahuan warangka of Kemuning wood.
(Article number: 1781)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This ancient keris dates from the Cirebon abad XVII-era (17th century).

 

I had the wilah ritually and professionally washed in warangan so that the striking, snow white Adeg Mrambut pamor sparkles like never before.

 

Pamor Adeg Mrambut it consists of at least 64 layers. If you look closely at the Wilah (blade) you will see countless, very fine pamor lines running in the length direction of the Wilah. Adeg Mrambut has magical, spiritual powers that protect the owner and his family against witchcraft, disturbances of spirits, natural disasters and people with bad intentions. It also has strong healing powers (both psychological as physical) and can detect and heal sicknesses and ailments in the human body and mind.

 

Besides the striking pamor the wilah is forged to Sempana dapur (shape) with 9 luk (waves). Although the appearance of this dapur is fairly simple, it is very popular because in history Sempana kerisses were reserved for royal servants, senior government officials and nobles. Sempana literally means ‘true dreams’ or dreams that come true. Sempana in deeper meaning is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when based on a true understanding they become reality. The Kembang Kacang under the Ganja symbolizes the trunk of an elephant. In ancient Indonesian folklore the God Ganesha, the elephant God, who stood symbol for knowledge, always inhaling knowledge with her trunk. Kerisses with Sempana dapur will help the owner of the keris to realize his dreams, ideals and desires by constantly gaining knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

I acquired this keris from an elderly lady who worked as a faith healer in Cirebon for many years. She used this keris to diagnose and heal her patients.

 

The top of the keris is adorned with a beautifully carved Bima hilt in a squatting Pralambapada positon on a Tumpal throne. Around his waist is a belt with meander pattern. The meander pattern symbolizes clouds and thunder, which is connected with fertility. Bima became, in the end of the Majapahit Period (15th century), a semi-divine being connected with fertility which is emphasized by the decoration of his belt.

 

The keris is housed in a rare Perahuan Cirebon warangka of Kemuning wood.

 

The old revealed itself as I expected, as an ancient physician. During one of my meditations I had a bad back ache. After my meditation my back ache disappeared like snow in the sun.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana, 9 luk

Pamor: Adeg Mrambut

Tangguh: Cirebon abad XVII (17th century)

Warangka: Perahuan Cirebon

Kayu: Kemuning

 

Dimensions:

Total length: 48,5cm.

Length of the Keris: 43cm.

Length of the Wilah: 33,5cm.

 

Krachtige, antieke Cirebon kris, kris met genezende en beschermende krachten - Cirebon abad XVII-tijdperk (17e eeuw) - Wilah met een opvallende witte Adeg Mrambut pamor en Sempana dapur met 9 luk - Prachtige Bima greep gezet op een stijlvolle, opengewerkte selut - Cirebon Perahuan warangka van Kemuning hout.

 

Deze oude kris dateert uit het Cirebon abad XVII-tijdperk (17e eeuw).

 

Ik heb de wilah ritueel en professioneel laten wassen in warangan zodat de opvallende, sneeuwwitte Adeg Mrambut pamor schittert als nooit tevoren.

 

Pamor Adeg Mrammaar het bestaat uit minstens 64 lagen. Als men goed kijkt naar de Wilah (kling) zie je talloze, zeer fijne pamorlijnen die in de lengterichting van de Wilah lopen. Adeg Mrambut heeft magische, spirituele krachten die de eigenaar en zijn familie beschermen tegen hekserij, geestverstoringen, natuurrampen en mensen met kwade bedoelingen. Het heeft ook sterke genezende krachten (zowel psychisch als fysiek) en kan ziekten en kwalen in het menselijk lichaam en geest opsporen en genezen.

 

Naast het opvallende pamor is de wilah gesmeed tot Sempana dapur (vorm) met 9 luk (golven). Hoewel het uiterlijk van deze dapur vrij eenvoudig is, is hij erg populair omdat in de geschiedenis Sempana-kersen gereserveerd waren voor koninklijke dienaren, hoge regeringsfunctionarissen en edelen. Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze op basis van een echt begrip werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore was de God Ganesha, de olifantengod, die symbool stond voor kennis, altijd kennis inademen met haar slurf. Kerisses met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

Ik heb deze keris mogen overnemen van een oudere dame die vele jaren als gebedsgenezer in Cirebon heeft gewerkt. Ze gebruikte deze keris om haar patiënten te diagnosticeren en te genezen.

 

Aan de bovenkant prijkt een prachtig gesneden Bima-greep in een gehurkte Pralambapada-positie op een Tumpal-troon. Om zijn middel zit een riem met meanderpatroon. Het meanderpatroon symboliseert wolken en donder, wat verband houdt met vruchtbaarheid. Bima werd aan het einde van de Majapahit-periode (15e eeuw) een halfgoddelijk wezen verbonden met vruchtbaarheid, wat wordt benadrukt door de versiering van zijn riem.

 

De keris is huist in een zeldzame Perahuan Cirebon warangka van Kemuning-hout.

 

De oude isi openbaarde zich zoals ik had verwacht, als een oude geneesheer. Tijdens een van mijn meditaties had ik erge rugpijn. Na mijn meditatie verdween mijn rugpijn als sneeuw voor de zon.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana, 9 luk

Pamor: Adeg Mrambut

Tangguh: Cirebon abad XVII (17e eeuw)

Warangka: Perahuan Cirebon

Kayu: Kemuning

 

Dimensies:

Totale lengte: 48,5cm.

Lengte van de Keris: 43cm.

Lengte van de Wilah: 33,5cm.

 

 

Antique, healing Cirebon kris - keris - Adeg Mrambut pamor - Bima hilt - Sempana

€ 395,00Price
    bottom of page