top of page

Antique, healing Cirebon Brojol keris, kris - Cirebon abad abad XVI-era (16th century) – Ancient wilah with pamors Rojogundolo en Pulo Tirto – Finely carved Cirebon Pulungan hilt on a silver cup - Cirebon Perahu Kandas warangka of Jati Doreng wood.

(Article number: 2056)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique, healing Cirebon Brojol keris dates from the Cirebon abad XVI era (16th century).

 

I acquired this keris from an older Indonesian Dukun (shaman) who works as a traditional healer, spirit medium, custom and tradition expert. This keris was part of his extensive collection of spiritual and well-maintained kerisses that he works with every day. He used this keris to detect and cure both physical and mental ailments of his clients.

 

The old wilah is forged with two pamors. At the base pamor Rojogundolo can be admired, which turns into pamor Pulo Tirto.

 

Pamor Rojogundolo appears in many forms on the wilah (human shapes, apparitions, animals, faces, etc.). Some experts believe that the image on the Wilah is a reflection of the isi. Pamor Rojogundolo is often located on the base, but can also occur elsewhere on the blade between pamor Beras Wutah, Kulit Semangka, Pulo Tirta, etc. The magical power of pamor Rojogundolo brings luck and protects the owner against negative spirits and people. It can also be used to heal people possessed by spirits or evil entities. This keris is also ideal for cleaning houses of unwanted entities.

 

Pulo Tirto literally means island (in the middle) of water (sea). It is one of the pamor motifs whose fleeting shape resembles a cluster of islands in a sea of water. Considered a pamor that has magical powers that bring good luck and contribute to peace within families, generate fortune for the owner and bring flexibility in relationships.

 

The top of the keris is adorned with a finely carved Cirebon Pulungan hilt that is set on a silver cup.

 

The keris is housed in a Cirebon Perahu Kandas warangka made of the striking Jati Doreng wood.

 

Characteristics:

Dapur: Brojol

Pamor: Rojogundolo and Pulo Tirto

Tangguh: Cirebon abad XVI (16th century)

Warangka: Cirebon Perahu Kandas

Kayu: Jati Doreng

 

Dimensions:

Total length including: 49.5cm.

Length of the Keris: 46cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Antieke, genezende Cirebon Brojol keris, kris - Cirebon abad XVI-era (16de eeuw) – Oeroude wilah met pamors Rojogundolo en Pulo Tirto – Fijngesneden Cirebon Pulungan greep op een zilveren cup - Cirebon Perahu Kandas warangka van Jati Doreng hout.

 

Deze antieke, genezende Cirebon Brojol keris dateert van de Cirebon abad XVI-era (16de eeuw).

 

Ik heb deze keris mogen overnemen van een oudere Indonesische Dukun (sjamaan) die werkt als een traditionele genezer, geestenmedium, gewoonte- en traditiedeskundige. Deze keris maakte deel uit van zijn uitgebreide collectie spirituele en goed onderhouden kerissen waarmee hij dagelijks werkt. Hij gebruikte deze keris om zowel lichamelijke als geestelijke kwalen van zijn klanten op te sporen en te genezen.

 

De oude wilah is gesmeed met twee pamors. Aan de basis is pamor Rojogundolo te bewonderen dat overgaat in pamor Pulo Tirto.

 

Pamor Rojogundolo komt in velerlei vormen op de wilah voor (menselijke gedaanten, geestverschijningen, dieren, gezichten etc.). Sommige krissenkenners menen dat de afbeelding op de wilah een weerspiegeling is van de isi. Pamor Rojogundolo bevindt zich vaak op de basis, maar kan ook elders op de kling tussen pamor Beras Wutah, Kulit Semangka, Pulo Tirta e.d. voorkomen. De magische kracht van pamor Rojogundolo brengt geluk en beschermt de bezitter tegen negatieve geesten en personen. Het kan ook worden gebruikt om mensen te genezen die bezeten zijn door geesten of kwade entiteiten. Ook voor het reinigen van huizen is deze keris uitermate geschikt.

 

Pulo Tirto betekent letterlijk eiland (in het midden) van water (zee). Het is een van de pamor motieven waarvan de vluchtige vorm lijkt op een cluster van eilanden in een zee van water. Beschouwd als een pamor dat magische krachten heeft die geluk brengt en dat bijdraagt aan de vrede binnen families, fortuin genereert voor de eigenaar en flexibiliteit brengt in relaties.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een fijn gesneden Cirebon Pulungan greep dat gezet is op een zilveren cup.

 

De keris huist in een Cirebon Perahu Kandas warangka van het opvallende Jati Doreng hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Rojogundolo en Pulo Tirto

Tangguh: Cirebon abad XVI (16de eeuw)

Warangka: Cirebon Perahu Kandas

Kayu: Jati Doreng

 

Afmetingen:

Totale lengte inclusief: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 46cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

 

Antique, healing Cirebon keris, kris - Cirebon Pulungan hilt

€ 295,00Price
    bottom of page