top of page

Antique East Javanese (Jawa Timur) Brojol keris, kris - Ladrang Jawa Timur warangka (barge) and gandar (sheath) of the rare Pelet Ngingrim wood - Brojol Wilah, Tangguh: Amangkurat IV - Sunan Prabu (First half of the 18th century).

 

The warangka (barge) and gandar (sheath) of this antique keris are carved from the rare Pelet Ngingrim wood. Black veins traverse the golden wood of the warangka and gandar. The warangka is carved to Ladrang Jawa Timur model. Pelet Ngingrim is said to have magical powers that make it easy for the owner to establish and maintain contacts so that his network (both business and private) grows and he will quickly achieve success.

 

The old wilah dates from the Amangkurat IV - Sunan Prabu era (First half of the 18th century) and is forged with Pamor Ilining Warih. Pamor lines run the length of the keris, starting at the base of the Wilah (blade) and continuing to the tip of the Wilah (blade). Some pamor lines are intact, others are broken or branched. Ilining Warih means "running water" in Javanese. The pamor lines of this pamor motif run along the length of the Wilah and symbolize flowing water. Water is a symbol of life. The nature of water adapts to the environment around it and can flow where there is space.

 

This pamor has magical powers that will provide the owners with new situations and opportunities in difficult times in his life. Like the philosophy of water that always flows to find its own way from the mountain to the ocean. Ilining Warih also has powers that make it easy for the keris owner to adapt to changing circumstances that will make his career or business flourish and make him successful in life.

 

This pamor is in high demand because it brings good luck to its owner.

 

The wilah is further forged after Brojol dapur (shape). Although Brojol is a fairly simple form, its strength is complex. It empowers the owner to live his life in a pure, peaceful and calm way. Living this way will protect the owner and make him impervious to stress and distraction making him more focused on achieving his goals in life.

 

I was able to acquire this keris from an Indonesian gentleman who thought the power of the Isi (spirit) of his kerises was more important than the appearance. Like all the kerises that I have acquired from him, the Isi of this keris is active and strong. Personally, I experience the Isi of this keris as very goal-oriented with a healthy dose of "no bullshit but brush" so that the owner will remain focused on his goals, so that success will be achieved faster.

 

Characteristics:

Dapur: Brojol

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Amangkurat IV - Sunan Prabu (First half 18th century)

Warangka: Ladrang Jawa Timur

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Dimensions:

Total length: 49.5 cm.

Length of the Keris: 43.5 cm.

Length of the Wilah: 33cm.

 

Antieke Oost-Javaanse (Jawa Timur) Brojol keris, kris – Ladrang Jawa Timur warangka (schuit) en gandar (schede) van het zeldzame Pelet Ngingrim hout – Brojol Wilah, Tangguh: Amangkurat IV – Sunan Prabu (Eerste helft 18e eeuw).

 

De warangka (schuit) en gandar (schede) van deze antieke keris zijn gesneden uit het zeldzame Pelet Ngingrim hout. Zwarte aderen doorkruisen het goudachtige hout van de warangka en gandar. De warangka is gesneden naar Ladrang Jawa Timur model. Naar verluidt bezit Pelet Ngingrim magische krachten die het voor de eigenaar makkelijk maakt om contacten te leggen en te onderhouden zodat zijn netwerk (zowel zakelijk als privé) groeit waardoor hij snel succes zal bereiken.

 

De oude wilah stamt van de Amangkurat IV – Sunan Prabu era (Eerste helft 18e eeuw) en is gesmeed met pamor Ilining Warih. Pamorlijnen lopen langs de lengte van de keris, beginnend bij de basis van de Wilah (kling) en doorlopend tot de punt van de Wilah (kling). Sommige pamorlijnen zijn intact, andere zijn gebroken of vertakt. Ilining Warih betekent "stromend water" in het Javaans. De pamorlijnen van deze pamormotief draaien langs de lengte van de Wilah en symboliseren stromend water. Water is een symbool van leven. De aard van water past zich aan de omgeving eromheen aan en kan stromen waar ruimte is.

 

Deze pamor heeft magische krachten die de eigenaren in moeilijke tijden in zijn leven nieuwe situaties en mogelijkheden zullen bieden. Zoals de filosofie van water dat altijd stroomt om zijn eigen weg te vinden van de berg naar de oceaan. Ilining Warih heeft ook krachten die het de eigenaar van de keris gemakkelijk maken om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden die zijn carrière of bedrijf zullen laten floreren en hem succesvol in het leven zullen maken.

 

Deze pamor is erg gewild omdat het de eigenaar veel geluk brengt.

 

De wilah is verder gesmeed naar Brojol dapur (vorm). Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is zijn kracht complex. Het geeft de eigenaar kracht om zijn leven op een zuivere, vredige en rustige manier te leven. Door op deze manier te leven, zal de eigenaar worden beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding waardoor hij beter gericht zijn doelen in het leven bereikt.

 

Ik heb deze keris mogen overnemen van een Indonesische heer die de kracht van de Isi (geest) van zijn kerissen belangrijker vond dan het uiterlijk. Zoals alle kerissen die ik van hem heb mogen overnemen is de Isi van deze keris actief en sterk. Persoonlijk ervaar ik de Isi van deze keris als zeer doelgericht met een gezonde dosis ‘niet lullen maar poetsen’ waardoor de eigenaar gefocust zal blijven op zijn doelen waardoor succes sneller zal worden behaald.  

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Amangkurat IV – Sunan Prabu (Eerste helft 18e eeuw)

Warangka: Ladrang Jawa Timur

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 43,5cm.

Lengte van de Wilah: 33cm.

 

Antique East Javanese (Jawa Timur) Brojol keris, kris - 1st Half 18th century

€ 110,00Price
    bottom of page