top of page

Antique East Java Tilam Upih keris, kris - Tuban era (13th century) – Tilam Upih wilah with pamor Bendo Segodo – Warangka of the rare pelet Gabah Sinawur wood – Silver pendok - Mrutu sewu selut.

 

This ancient keris dates from the Tuba era (13th century). A Tuban tangguh keris can be said to be an ancient formidable keris that, despite its considerable age and thanks to the masterful blacksmithing skills, can still be found today. The characteristics of the Tuban keris are that they generally have a straight wilah (blade) without grooves. In addition, a Tuban keris is usually forged to the dapur Tilam Upah or Kebo Layer. The shape of the Tuban keris is very unique compared to other keris. The Wilah (blade) is large and thin with excellent forging. Therefore, these keris are quite light and sing when pulled from the Gandar. The Pamor motif of a Tuban keris usually consists of three colors; black, cloudy white and glossy white.

 

The deep black wilah is forged with a snow-white version of the rare pamor Bendo Segodo, which contrasts beautifully against the dark background.

 

The Bendo Segodo pamor motif is formed for a series of pamor spheres connected together in groups and arranged on the Wilah from top to bottom. It possesses magical powers that make it easier for its owner to generate income or even become extremely rich. This pamor is therefore very popular with traders and business people.

 

What is the true meaning of bendo? The meaning is bendo as big as a club. Bendo not only means the same as 'things' or 'goods' in Indonesian, but is also the name of a plant or tree. In Sundanese, the benda plant is called cariu (a type of creeper whose fruit resembles a petai but is much larger, the content is used for cooking). Javanese usually call things they consider larger than average size a segadha. Pamor Bendo Segodo is a form of Pamor Mlumah and Rekan.

 

In addition to the rare pamor motif, the wilah is forged from Ti;am Upih dapur. A keris with Tilam Upih dapur possesses magical properties that enhances its owner in his masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to maintain and protect his family.

 

At the top is a beautifully carved hilt from Jawa Timur, which is set on a beautiful Mrutu Sewu selut.

 

The warangka is carved from the rare pelet Gabah Sinawur wood. An antique, silver bunton pendok covers the gandar.

 

I acquired this keris from a fortune teller in East Java. The isi is strong and lively.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Bendo Segodo

Tangguh: Tuban (13th century)

Warangka: Ladrang Jawa Timur

Kayu: Pelet Gabah Sinawur

 

Dimensions:

Total length including: 52cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Antieke Oost-Java Tilam Upih keris, kris - Tuban era (13de eeuw) – Tilam Upih wilah met pamor Bendo Segodo – Warangka van het zeldzame pelet Gabah Sinawur hout – Zilveren pendok -  Mrutu sewu selut.

 

Deze oeroude keris stamt van de Tuba era (13de eeuw). Van een Tuban tangguh keris kan worden gezegd dat het om een oude formidabele keris gaat die, ondanks de aanzienlijke leeftijd en dankzij de meesterlijke smeedkunst, vandaag de dag nog kan worden gevonden. De kenmerken van den Tuban keris zijn dat zij over het algemeen een rechte Wilah (kling) hebben zonder groeven. Bovendien is een Tuban keris meestal gesmeed naar de dapur Tilam Upah of Kebo Layer. De vorm van de Tuban keris is zeer uniek in vergelijking met andere kerissen. De Wilah (kling) is groot en dun met uitstekende smeedkunst. Daarom zijn deze kerissen vrij licht en zingen zij wanneer zij uit de Gandar worden getrokken. Het Pamor motief van een Tuban keris bestaat meestal uit drie kleuren; zwart, troebel wit en glanzend wit.

 

De diepzwarte wilah is gesmeed met een hagelwitte uitvoering van het zeldzame pamor Bendo Segodo dat prachtig contrasteert tegen de donkere achtergrond.

 

Het Bendo Segodo-pamormotief is gevormd voor een reeks pamorbollen die in groepen met elkaar zijn verbonden en van boven naar beneden op de Wilah zijn gerangschikt. Het bezit magische krachten die het voor de eigenaar gemakkelijker maken om inkomen te genereren of zelfs bijzonder rijk te worden. Dit pamor is dan ook erg gewild bij handelaren en zakenmensen.

 

Wat is de ware betekenis van bendo? De betekenis is bendo zo groot als een knots. Bendo betekent niet alleen hetzelfde als 'dingen' of 'goederen' in het Indonesiche, maar is ook de naam van een plant of boom. In Sundanees wordt de benda-plant cariu genoemd (een soort klimplant waarvan de vrucht lijkt op een petai maar veel groter is, de inhoud wordt gebruikt om te koken). Javanen noemen dingen die ze groter dan de gemiddelde grootte achten meestal een segadha. Pamor Bendo Segodo is een vorm van Pamor Mlumah en Rekan.

 

Naast het zeldzame pamormotief is de wilah gesmeed naar Ti;am Upih dapur. Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

Aan de bovenzijde prijkt een mooi gesneden greep van Jawa Timur dan gezet is op een prachtige Mrutu Sewu selut.

 

De warangka is gesneden uit het zeldzame pelet Gabah Sinawur hout. Een antieke, zilveren bunton pendok bedekt de gandar.

 

Ik heb deze keris mogen overnemen van een waarzegster in Oost Java. De isi is sterk en levendig.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Bendo Segodo

Tangguh: Tuban (13de eeuw)

Warangka: Ladrang Jawa Timur

Kayu: pelet Gabah Sinawur

 

Afmetingen:

Totale lengte inclusief: 52cm.

Lengte van de Keris:  47cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

Antique East Java Tilam Upih keris, kris - Tuban era (13th cent.) – Bendo Segod

€ 495,00Price
    bottom of page