top of page

Antique East Java keris, kris – Tuban era (13th century) – Sempana wilah (blade) with two pamor motifs – Warangka en Gandar van Pelet Sembur hout – Filigraan selut.

(Article number: 1266)

 

I acquired this keris from the well-known French author Jean Greffioz. Jean has written many books about kerisses and other antiques from the Indonesian Archipelago.

 

This antique keris dates from the Tuban era (13th century) and originates from East Java.

 

The old wilah (blade) is forged with two pamor motifs; Raja Gundala at the base and Pulo Tirto in the length of the wilah. Pamor titpan Raja Gundala is mostly formed in the shape of spiritual apparitions, humans or animals. Indonesians believe this pamor is the reflection of the isi of the keris. It has supernatural powers that ward off evil spirits and keep evil people at bay.

 

Pulo Tirta literally means island (in the middle) of water (sea). It is one of the pamor motifs whose volatile shape resembles a cluster of islands in a sea of water. Considered a pamor that has magical powers that bring good luck and that contribute to peace within families, generate fortune for the owner and brings flexibility to relationships.

 

The top of the keris is adorned with an old planar hilt from East Java which is set on a beautiful filigree selut which is set with intens (rough diamonds).

 

The keris is housed in a Jawa Timur Gayaman Warangka and gandar made of rare Pelet Sembur wood.

 

The keris fits the Warangka perfectly. There is no rattle or play once the keris is placed in the Warangka.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana

Pamor: Raja Gundala en Pulo Tirto

Tangguh: Tuban (13de eeuw)

Warangka: Jawa Timur Gayaman

Kayu: Pelet Sembur

 

Dimensions:

Total length: 52cm.

Length of the Keris: 45,5cm.

Length of the Wilah: 34cm.

 

Antieke Oost Java keris, kris – Tuban tijdperk (13e eeuw) – Sempana wilah (kling) met twee pamor motieven – Warangka en Gandar van Pelet Sembur hout – Filigraan selut.

 

Deze antieke keris dateert uit het Tuban-tijdperk (13e eeuw) en is afkomstig van Oost-Java.

 

Ik heb deze keris mogen overnemen van de bekende autheur Jean Greffioz. Jean heeft meerdere boeken geschreven over kerissen en antieke voorwerpen uit het Indische archipel.

 

De oude wilah (kling) is gesmeed met twee pamormotieven; Raja Gundala aan de basis en Pulo Tirto in de lengte van de wilah. Pamor titpan Raja Gundala wordt meestal gevormd in de vorm van spirituele verschijningen, mensen of dieren. Indonesiërs geloven dat deze pamor de weerspiegeling is van de isi van de keris. Het heeft bovennatuurlijke krachten die boze geesten afweren en slechte mensen op afstand houden.

 

Pulo Tirta betekent letterlijk eiland (in het midden) van water (zee). Het is een van de pamormotieven waarvan de vluchtige vorm lijkt op een cluster van eilanden in een zee van water. Beschouwd als een pamor die magische krachten heeft die geluk brengen en die bijdragen aan vrede binnen families, fortuin genereren voor de eigenaar en flexibiliteit brengen in relaties.

 

Aan de bovenkant van de keris prijkt een oude Oost-Javaanse greep die is gezet op een prachtige filigrane selut bezet met intens (ruwe diamanten).

 

De keris is huist in een Jawa Timur Gayaman Warangka en gandar gemaakt van zeldzaam Pelet Sembur-hout.

 

De keris past perfect in de Warangka. Er is geen geratel of speling als de keris in de Warangka is geplaatst.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana

Pamor: Raja Gundala en Pulo Tirto

Tangguh: Tuban (13de eeuw)

Warangka: Jawa Timur Gayaman

Kayu: Pelet Sembur

 

Dimensies:

Totale lengte: 52cm.

Lengte van de Keris: 45,5cm.

Lengte van de Wilah: 34cm.

 

 

 

Antique East Java keris, kris – Tuban era (13th century) - Indonesian keris kris

€ 325,00Price
    bottom of page