top of page

Antique, dukun, Kebo Teki keris - Cirebon, abad XVI-era (16th century) - Wilah with the rare Kebo Teki dapur (shape) and Tirta Tumetes pamor - Gayaman warangka of the noble Timoho wood - Silver bunton pendok - Wayang hilt.

(Article number: 1883)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This magical, antique keris dates from the Cirebon, abad XVI-era (16th century).

 

The ancient wilah is forged to Kebo Teki dapur (shape). Dapur Kebo Teki, also called as Mahesa Teki. The length of this keris is normal; the wilah (blade) is flat and wider than other keris. The gandik which is about 2 to 2.5 times the length of a normal keris, the pejetan is shallow. In ancient times, the keris with the Kebo Teki dhapur was widely owned by farmers and traders of agricultural products, as they believed Kebo Teki brought good luck, warded off negative spirits and persons and other evils. In addition, these magical properties feed the imagination, entrepreneurial spirit and motivation of the owner, so that his business or career will flourish. This power also radiates to the owner's family which will make his family excel in studies as well as be successful in life. Spiritually, Kebo/Kerbau is often seen as a Pan-headed figure.

 

In addition to the rare dapur, the wilah is forged with pamor Tirta Tumetes / Tetesing Warih. Pamor Tetesing Warih, or tirta tumetes or also called banyu setetes, is a form of pamor's image that resembles irregular drops of water. It is believed that the pamor Tetesing Warih is very lucky to help its owner seek fortune. Pamor Tetesing Warih is classified as a pamor mlumah that is not a voter, anyone can have it. This pamor motif is classified in the element of water following the 5 elements of Shiva (Nawa Sangka). Water is an extremely powerful and at the same time soft element. Water is liquid and must flow. Water can ripple gently like a river, but it can also be devastating. The qualities of element water are change and flexibility. When this element is in balance you feel connected to your feelings and emotions and you easily bend with the flow of life.

 

At the top of the keris is a beautifully carved Wayang hilt.

 

The keris is housed in a Gayaman warangka of the noble Timoho wood. A silver Bunton pendok covers the gandar.

 

I acquired this keris from an elderly Indonesian Dukun (shaman) who works as a traditional healer, spirit medium, custom and tradition expert. This keris was part of his extensive collection of spiritual and well-maintained keris that he works with on a daily basis.

 

Characteristics:

Dapur: Kebo Teki – 7 Luk

Pamor: Tetesing Warih / Tirta Tumetes

Tangguh: Cirebon, abad XVI (16th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Timoho

 

Dimensions:

Total length: 48.5 cm.

Length of the Keris: 41cm.

Length of the Wilah: 32cm.

 

Antieke, dukun, Kebo Teki keris - Cirebon, abad XVI-era (16de eeuw) – Wilah met het zeldzame Kebo Teki dapur (vorm) en Tirta Tumetes pamor – Gayaman warangka van het edele Timoho hout – Zilveren bunton pendok – Wayang greep.

 

Deze magische, antieke keris dateert van de Cirebon, abad XVI-era (16de eeuw).

 

De oeroude wilah is gesmeed naar Kebo Teki dapur (vorm). Dapur Kebo Teki, ook wel Mahesa Teki genoemd. De lengte van deze keris is normaal; de wilah (kling) is vlak en breder dan andere kerissen. De gandik die ongeveer 2 tot 2,5 keer de lengte is van een normale keris, de pejetan is ondiep.  In de oudheid was de keris met de Kebo Teki dhapur op grote schaal eigendom van boeren en handelaren in landbouwproducten, omdat ze geloofden Kebo Teki geluk bracht, negatieve geesten en personen en andere onheil afweerden. Daarnaast voeden deze magische eigenschappen de fantasie, ondernemingsgeest en motivatie van de eigenaar waardoor zijn onderneming of carrière zal floreren.  Deze kracht straalt ook door naar het gezin van de eigenaar waardoor zijn familie zal excelleren in studies evenals succesvol zal zijn in het leven.  Spiritueel wordt Kebo / Kerbau vaak gezien als een Pan-geleide figuur.

 

Naast het zeldzame dapur is de wilah gesmeed met pamor Tirta Tumetes / Tetesing Warih. Pamor Tetesing Warih, of tirta tumetes of ook wel banyu setetes genoemd, is een vorm van het beeld van het pamor dat lijkt op onregelmatige waterdruppels. Aangenomen wordt dat het pamor Tetesing Warih veel geluk heeft om de eigenaar te helpen fortuin te zoeken. Tetesing Warih is geclassificeerd als een pamor mlumah die geen kiezer is, iedereen kan het hebben. Dit pamor-motief wordt ingedeeld in de element water naar aanleiding van de 5 elementen van Shiva (Nawa Sangka). Water is een enorm krachtig en tegelijk ook zacht element. Water is vloeibaar en moet stromen. Water kan zachtjes kabbelen zoals een riviertje, maar ook verwoestend werken. De kwaliteiten van element water zijn verandering en flexibiliteit. Als dit element in balans is voel je je verbonden met je gevoelens en emoties en buig je makkelijk mee met de flow van het leven.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een mooi gesneden Wayang greep.

 

De keris huist in een Gayaman warangka van het edele Timoho hout. Een zilveren Bunton pendok bedekt de gandar.

 

Ik heb deze keris mogen overnemen van een oudere Indonesische Dukun (sjamaan) die werkt als een traditionele genezer, geestenmedium, gewoonte- en traditiedeskundige. Deze keris maakte deel uit van zijn uitgebreide collectie spirituele en goed onderhouden kerissen waarmee hij dagelijks werkt.

 

Kenmerken:

Dapur: Kebo Teki – 7 Luk

Pamor: Tetesing Warih / Tirta Tumetes

Tangguh: Cirebon, abad XVI (16de eeuw)   

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Timoho

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48,5cm.

Lengte van de Keris: 41cm.

Lengte van de Wilah: 32cm.

 

Antique, dukun, Kebo Teki keris - 16th century - Tirta Tumetes pamor - Silver

€ 395,00Price
    bottom of page