top of page

Antique Dholog keris, kris - Mataram Sultan Agung era (17th century) - Jet black Dholog wilah with snow white Pulo Tirto pamor - Gandar Iras of Trembalo wood - Copper Bunton pendok.

(Article number: 1259)

 

This antique keris dates from the Mataram Sultan Agung – R.M Rangsang era (17th century).

 

The old, jet-black wilah is forged to the rare Dholog dapur (shape) with 5 luk (waves) and a snow-white version of pamor Pulo Tirto

 

Dholog is a form of keris with five luk (waves). Everything that happens in this world has a time. A process experienced by teak trees every year is the process of dropping leaves during the dry season, as a form of adaptation to the environment and environmental conditions. In the dry season, the teak tree sheds almost all its leaves. That is the wisdom nature has given the teak tree. Even without leaves, the teak tree forges into one of the best trees on earth. It will not die. It is even "fasting" not to develop in plain sight. It forges itself to withstand the test of the lack of water and the heat of the weather. It passed the test while eliminating the problems in the leaves and improving the quality of the wood in the trunk. The process that is not easy makes it one of the strongest trees in the world. Changes can happen, the seasons of life can change. There are times when we have to go through such times. A time when everything seemed to go so easily, but could turn out to be where it suddenly became so dry. That's the stage the supernatural has let us go through. When times of testing come, believe that through the power of this keris we will always get through. Dholog is a dapur with the personification of an authentic life, a real purpose, sincere determination, as well as a symbol of the reminder that keris owners always seek and find the meaning of life in the world, so that the purpose and purpose of life that has been outlined will not be forgotten.

 

Pamor Pulo Tirto literally means island (in the middle) of water (sea). It is one of the pamor motifs whose fleeting shape resembles a cluster of islands in a sea of ​​water. Considered a pamor that has magical powers that bring good luck and contribute to peace within families, generate fortune for its owner and bring flexibility to relationships.

 

The keris is housed in a gandar Iras of the rich Trembalo wood. An antique blewah (semi-open) pendok with fine carvings covers the gandar.

 

The old isi is strong and lively. It is able to connect people, strengthen relationships and settle disputes and struggles in the interpersonal sphere.

 

Characteristics:

Dapur: Dholog, 5 luk (turns).

Pamor: Pulo Tirto

Tangguh: Mataram Sultan Agung – R.M Rangsang (17th century)

Warangka: Ladrang Solo. Gandar Iras.

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 36.5 cm.

 

Antieke Dholog keris, kris - Mataram Sultan Agung era (17de eeuw) – Gitzwarte Dholog wilah met hagelwitte Pulo Tirto pamor – Gandar Iras van Trembalo hout – Koperen Bunton pendok.

 

Deze antieke keris stamt van de Mataram Sultan Agung – R.M Rangsang era (17e eeuw).

 

De oude, gitzwarte wilah is gesmeed naar het zeldzame Dholog dapur (vorm) met 5 luk (bochten) en een hagelwitte uitvoering van pamor Pulo Tirto

 

Dholog is een vorm van kerissen met vijf luk (bochten). Alles wat er in deze wereld gebeurt, heeft een tijd. Een proces dat elk jaar door teakbomen wordt ervaren, is het proces van het laten vallen van bladeren tijdens het droge seizoen, als een vorm van aanpassing aan de omgeving en de omgevingsomstandigheden. In het droge seizoen laat de teakboom bijna al zijn bladeren vallen. Dat is de wijsheid die de natuur de teakboom heeft gegeven. Zelfs zonder bladeren smeedt de teakboom zich tot een van de beste bomen op aarde. Het zal niet sterven. Het is zelfs aan het "vasten" om zich niet in het volle zicht te ontwikkelen. Het smeedt zichzelf om de test van het gebrek aan water en de hitte van het weer te kunnen doorstaan. Het slaagde voor de test terwijl het de problemen in de bladeren wegnam en de kwaliteit van het hout in de stam verbeterde. Het proces dat niet gemakkelijk is, maakt het een van de sterkste bomen ter wereld. Veranderingen kunnen gebeuren, de seizoenen van het leven kunnen veranderen. Er zijn tijden dat we door zulke tijden moeten. Een tijd waarin alles zo gemakkelijk leek te gaan, maar kon blijken te zijn waar het ineens zo droog werd. Dat is de fase waar het bovennatuurlijke ons door heeft laten gaan. Als er tijden vol beproevingen komen, geloof dan dat we er door de kracht van deze keris steeds doorheen zullen komen. Dholog is een dapur met de personificatie van een authentiek leven, een echt doel, oprechte vastberadenheid, evenals een symbool van de herinnering dat keris eigenaars altijd de zin van het leven in de wereld zoeken en vinden, zodat het doel en het doel van het leven dat is geschetst, zal niet worden vergeten.

 

Pamor Pulo Tirto betekent letterlijk eiland (in het midden) van water (zee). Het is een van de pamor motieven waarvan de vluchtige vorm lijkt op een cluster van eilanden in een zee van water. Beschouwd als een pamor dat magische krachten heeft die geluk brengt en dat bijdraagt aan de vrede binnen families, fortuin genereert voor de eigenaar en flexibiliteit brengt in relaties.

 

De keris huist in een gandar Iras van het rijke Trembalo hout. Een antieke blewah (half open) pendok met fijne graveringen bedekt de gandar.

 

De oude isi is sterk en levendig. Het is instaat om mensen te verbinden, relaties te versterken en twisten en strubbelingen in de interpersoonlijke sfeer te beslechten.

 

Kenmerken:

Dapur: Dholog, 5 luk (bochten).

Pamor: Pulo Tirto

Tangguh: Mataram Sultan Agung – R.M Rangsang (17e eeuw)

Warangka: Ladrang Solo. Gandar Iras.

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah: 36,5cm.

 

Antique Dholog keris, kris - Mataram Sultan Agung era - Pulo Tirto pamor

€ 295,00Price
    bottom of page