top of page

Antique Ciung Kujang - Pajajaran-era (14th century) - Wilah with Ciung dapur and Sulangkar pamor - Complete with matching warangka and hilt.

(Article number: 1866)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Ciung Kujang dates from the Pajajaran era (14th century).

 

The wilah (blade) is forged to the rare dapur Ciung. Kujang Ciung, is a kind of Kujang with a waruga (blade) like the beak of the Ciung bird (a kind of Bincarung bird), namely a warbler bird with a beautiful appearance with a long and sharp beak, red fur color, agile in movement and boisterous when perched on a tree branch, nimble in movement and loud when singing. The name Ciung is related to the existence of the Ciung bird at that time, where the natural features of the Ciung bird are a reflection of intelligence, clever diplomacy and good looks.

 

The Ciung bird is regarded by the Sundanese people as a symbol of positive imagery, so that in the Bogor Pantun, the Kujang is spoken of as the coat of arms of the highest nobility, namely as a king, Prabu Anom and royal high priest (Brahmesta). Kujang Ciung is a kind of Kujang popular in West Java, so it is considered representative of Sundanese Kujang.

 

PHILOSOPHY, The essence of the meaning of the word Ciung is "Ca'ng", referring to Buana Nyungcung, which is the highest position. Buana Nyungcung is the place for full or perfect Hyangs or Wali Nagara. In his name, Kujang Ciung refers to one of the figures in Banjar Nagara origin whose titles are Ciung Wanara and Wastukancana during the Pajajaran Nagara era. The personification of the Kujang Ciung character can be summarized as a Viceroy or Crown Prince. With reference to the holder of the ciung-kujang who is well known to the Sundanese people, namely King Prabu Ciung Wanara, this personification may also bear the character of a king known as wise and famous.

 

In addition to the rare dapur, the wilah is forged with pamor Sulangkar. Ancient Kujangs, such as this example dating from the 14th century, had no established pamor, except for irregular stripes (sulangkar) and blotches (mottled). Pamor Sulangkar, old Kujangs made in ancient times had no special pamor except irregular stripes (sulangkar) and spots (tutul). Sulangkar pamor refers to a kind of pamor that looks like parallel grooves from bottom to top. There are many variations of pamors like this that are found, the shape is like pamor nyerat or ngarambut. It is said that Sulangkar or tutul on the warangka (blade) of a Kujang, in addition to adding artistic value, also serves to absorb poison. Both physical poison and spiritual poison spread by evil people and sorcerers who practice black magic.

 

The Kujang is complete with matching warangka (sheath) and hilt.

 

Characteristics:

Dapur: Ciung

Pamor: Sulangkar

Tangguh: Pajajaran (14th century).


Dimensions:

Total length: 32cm.

Length of the Kujang: 30cm.

Wilah length: 20cm.

 

Antieke Ciung Kujang – Pajajaran-era (14de eeuw) – Wilah met Ciung dapur en Sulangkar pamor – Compleet met passende warangka en greep.

 

Deze antieke Ciung Kujang dateert van de Pajajaran-era (14de eeuw).

 

De wilah (kling) is gesmeed naar het zeldzame dapur Ciung. Kujang Ciung, is een soort Kujang met een waruga (kling) zoals de snavel van de Ciung-vogel (een soort Bincarung-vogel), namelijk een grasmusvogel met een mooi uiterlijk met een lange en scherpe snavel, rode vachtkleur, behendig in beweging en onstuimig als hij op een boomtak zit, behendig in beweging en luid als hij zingt. De naam Ciung is gerelateerd aan het bestaan ​​van de Ciung-vogel in die tijd, waar de natuurlijke kenmerken van de Ciung-vogel een weerspiegeling zijn van intelligentie, slimme diplomatie en een goed uiterlijk.

 

De Ciung-vogel wordt door de Sundanese mensen beschouwd als een symbool van positieve beeldspraak, zodat in de Bogor Pantun wordt gesproken over de Kujang als het wapen van de hoogste adel, namelijk als een koning, Prabu Anom en koninklijke hogepriester (Brahmesta). Kujang Ciung is een soort Kujang dat populair is in West-Java, dus het wordt beschouwd als representatief voor de Sundanese Kujang.

 

FILOSOFIE, De essentie van de betekenis van het woord Ciung is "Ca'ng", verwijzend naar Buana Nyungcung, wat de hoogste positie is. Buana Nyungcung is de plek voor volledige of perfecte Hyangs of Wali Nagara. In zijn naam verwijst Kujang Ciung naar een van de figuren in de oorsprong van Banjar Nagara, wiens titels Ciung Wanara en Wastukancana zijn tijdens het Pajajaran Nagara-tijdperk. De personificatie van het Kujang Ciung-personage kan worden samengevat als een onderkoning of kroonprins. Met verwijzing naar de houder van het ciung-kujang die goed bekend is bij het Sundanese volk, namelijk koning Prabu Ciung Wanara, kan deze personificatie ook het karakter dragen van een koning die bekend staat als wijs en beroemd.

 

Naast het zeldzame dapur is de wilah gesmeed met pamor Sulangkar. Antieke Kujangs, zoals dit exemplaar dat dateert van de 14de eeuw, hadden geen vastgesteld pamor, behalve onregelmatige strepen (sulangkar) en vlekken (gevlekt). Pamor Sulangkar, op oude Kujangs die in de oudheid zijn gemaakt, hadden geen speciaal prestige, behalve onregelmatige strepen (sulangkar) en vlekken (tutul). Sulangkar-pamor verwijst naar een soort pamor dat eruitziet als parallelle groeven van onder naar boven. Er zijn veel vormen van pamors zoals deze die worden gevonden, de vorm is als pamor nyerat of ngarambut. Er wordt gezegd dat Sulangkar of tutul op de warangka (kling) van een Kujang, naast een toevoeging aan artistieke waarde, ook dient om gif te absorberen. Zowel fysieke gif als spirituele gif die door kwaadaardige mensen en tovenaars die zwarte magie beoefenen wordt verspreid.

 

De Kujang is compleet met passende warangka (schede) en greep.

 

Kenmerken:

Dapur: Ciung

Pamor: Sulangkar

Tangguh: Pajajaran (14de eeuw).

 

Afmetingen:

Totale lengte: 32cm.

Lengte van de Kujang: 30cm.

Lengte van de wilah: 20cm.

Antique Ciung Kujang - Pajajaran-era - Ciung dapur and Sulangkar pamor

€ 175,00Price
    bottom of page