top of page

Cirebon Tilam Upih keris, kris – Cirebon Abad XII (12th century) – Rare Cirebon warangka – Tilam Upih wilah with pamor wahyu tumurun – Silver pendok – Jawa Demam hilt.

 

This rare Cirebon keris dates from the Cirebon Abad XII era (12th century).

 

The Cirebon warangka of this keris is one of the rarest types of warangkas from Cirebon. It is carved from rich Trembalo wood. A silver pendok with complex, deeply driven motifs covers the gandar.

 

The silver pamor wahyu tumurun covers almost the entire wilah and contrasts beautifully against the black background.

 

Wahyu Tumurun literally means "revelation that descends." By its name alone, this pamor motif has an element of high expectations, an honorable position and also an established value in life. Pamor Wahyu Tumurun kris is interpreted as a symbol to attain a high position through the intercession of the almighty. Even if one is smart and skilled in science, literature and so on, but if you have not received revelation, of course you cannot get a position.

 

Wahyu Tumurun possesses magical powers that make the owner radiate an attitude of ability through which the owner will receive revelations in both material and immaterial sense. In history, this pamor motif was much sought after by high-ranking soldiers and statesmen. Today this pamor is popular among managers, directors and other executives.

 

In addition to the striking pamor, the wilah is forged to dapur Tilam Upih. Dapur Tilam Upih is a straight dapur keris classified as very simple with no other bells and whistles. It is said that the Dhapur Tilam Upih was first forged by Empu Brama Kadhali in the Nata Praja Buddawaka era. According to ancient records, almost all qualified masters from Pajajaran era up to Mataram mention the two dapurs in their spiritual works. A keris with Tilam Upih dapur possesses magical properties that enhances its owner in his masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to maintain and protect his family.

 

The top of the keris is adorned with an antique Jawa Demam hilt that is trimmed with a finely worked selut.

 

I was able to acquire this keris from the collection of an Indonesian man from Hamburg who focuses on collecting rare kerisses from Cirebon. His kerisses are all spiritually highly charged. I will be happy to provide more information about this upon request.

 

The old isi of this keris is strong and lively. It has revealed itself as a coach and mediator. It strengthens both business and private relationships and knows how to repair and revive damaged relationships.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Wahyu tumurun

Tangguh: Cirebon Abad XII (12th century)

Warangka: Cirebon

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 46.5 cm.

Length of the Keris: 45cm.

Length of the Wilah: 36.5 cm.

 

Cirebon Tilam Upih keris, kris – Cirebon Abad XII (12de eeuw) – Zeldzame Cirebon warangka – Tilam Upih wilah met pamor wahyu tumurun – Zilveren pendok – Jawa Demam greep.

 

Deze zeldzame Cirebon keris stamt van de Cirebon Abad XII-era (12de eeuw).

 

De Cirebon warangka van deze keris is een van de zeldzaamste vormen van warangka’s uit Cirebon. Het is gesneden uit het rijke Trembalo hout. Een zilveren pendok met complexe, diep gedreven motieven bedekt de gandar.

 

De zilveren pamor wahyu tumurun bedekt vrijwel de gehele wilah en steekt prachtig af tegen de zwarte achtergrond.

 

Wahyu Tumurun betekent letterlijk ‘opbaring die neerdaalt’. Alleen al door zijn naam heeft dit pamor motief een element van hoge verwachtingen, een eervolle positie en ook een gevestigde waarde in het leven. Pamor Wahyu Tumurun kris wordt geïnterpreteerd als een symbool om een hoge positie door de tussenkomst van de almachtige te bereiken. Ook al is iemand slim en bekwaam in wetenschap, literatuur enzovoort, maar als je geen openbaring hebt ontvangen, kun je natuurlijk geen positie krijgen.

 

Wahyu Tumurun bezit magische krachten die de eigenaar een houding van bekwaamheid laat uitstralen waardoor de eigenaar openbaringen zal ontvangen in zowel materiele als immateriële zin. In de historie werd dit pamor motief veel gezocht door hooggeplaatste militairen en staatslieden. Thans is dit pamor populair onder managers, directeuren en andere leidinggevenden.

 

Naast het opvallende pamor is de wilah gesmeed naar dapur Tilam Upih. Dapur Tilam Upih is een keris met een rechte dapur keris, geclassificeerd als zeer eenvoudig zonder andere toeters en bellen. Naar verluidt werd de Dhapur Tilam Upih voor het eerst werd gesmeed door Empu Brama Kadhali in het Nata Praja Buddawaka-tijdperk. Volgens oude verslagen noemen bijna alle gekwalificeerde meesters uit het Pajajaran-tijdperk tot Mataram de twee dapurs in hun spirituele werken. Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

Aan de bovenzijde prijkt een antieke Jawa Demam greep dat is afgezet met een fijn bewerkte selut.

Deze keris heb ik mogen overnemen van de collectie van een Indonesische man uit Hamburg die zich toelegt op het verzamelen van zeldzame kerissen uit Cirebon. Zijn kerissen zijn allen spiritueel sterk geladen. Op verzoek geef ik hier graag meer informatie over.

 

De oude isi van deze keris is sterk en levendig. Het heeft zich geopenbaard als een coach en mediator. Het versterkt zowel zakelijke als privérelaties en weet beschadigde relaties te herstellen en nieuw leven in te blazen.  

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Wahyu tumurun

Tangguh: Cirebon Abad XII (12de eeuw)

Warangka: Cirebon

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 46,5cm.

Lengte van de Keris: 45cm.

Lengte van de Wilah: 36,5cm.

Antique Cirebon Tilam Upih keris, kris - pamor wahyu tumurun - Indonesia

€ 550,00Price
    bottom of page