top of page

Antique Cirebon Tilam Upih keris, kris – Attracts financial success - Cirebon abad XVI (16th century) – Ancient wilah with pamor Jung Isi Dunyo and Tilam Sari dapur – Pelokan Cirebon warangka and gandar of stunning Timoho Pelet Sampir wood.

(Article number: 2094)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Cirebon Tilam Upih keris dates from the Cirebon abad XVI (16th century).

 

This rare keris is not only beautiful because of its age and forging quality, the spiritual power is equal to its beauty. The isi posseses strong spiritual powers that attract financial success.

 

The ancient wilah is forged to Tilam Sari dapur (shape). The purpose behind the philosophy of Tilam Sari is to interpret the bedroom of the house as a sleeping place, a resting place and in modern language it is home, while Sari is fragrant, fragrant and serene. The meaning of the Sari when delving deeper is the meaning of having a beautiful shade spread for the supreme and fellow human beings. This keris possesses magical powers that will always give the owner of the keris the glory, happiness, peace and respect of those around him and will always earn the protection of the supreme. Some keris enthusiasts believe that this keris is good for a family man because of its power to bring peace and tranquility to the household. Because of this, he will easily find the way to his fortune.

 

Furthermore, the wilah is forged with an equally ancient and striking version of pamor Jung Isi Dunyo. Pamor Jung Isi Dunyo is believed to have esoteric value, making it easier for its owner to seek good fortune and accumulate wealth. “Jung Isi Dunyo” means “Ship containing property”. "Jung" means ship and "Dunyo" in Javanese means world or it could also mean property. Many opinions say that the term "Jung" comes from the word "Chuan" in Chinese which means boat or ship. It's just that the change in pronunciation from "Chuan" to "Jung" seems too far and what is closer is "Jong" in Javanese which means ship. The word "Jong" can be found in ancient Javanese inscriptions from the 9th century. The word entered Malay in the 15th century, when a recorded list of Chinese words identified it as the Malay word for ship. Malay maritime laws compiled at the end of the 15th century often use the word "Jung" to refer to ships carrying goods. So we can conclude that the philosophy of the "Jung Isi Dunyo" pamor is a prayer or hope that in the life of the owner of the Keris with the Jung Isi Dunyo pamor, he will be able to have abundant possessions and wealth.

 

The top of the keris is adorned with an antique Nunggak-semi hilt. The keris houses in an equally antique Pelokan Cirebon warangka and gandar of striking Timho Pelet Sampir wood.

 

CLICK HERE TO VIEW OR DOWNLOAD THE PRESENTATION, PHOTOS AND VIDEO OF THIS KERIS.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Sari

Pamor: Wahyu Tumurun

Tangguh: Cirebon abad XVI (16th century)

Warangka: Pelokan Cirebon

Kayu: Timoho Pelet Sampir

 

Dimensions:

Total length: 50,5cm.

Length of the Keris: 46cm.

Length of the Wilah: 37cm.

Antieke Cirebon Tilam Upih keris, kris – Trekt financieel succes aan - Cirebon abad XVI (16e eeuw) – Oude wilah met pamor Jung Isi Dunyo en Tilam Sari dapur – Pelokan Cirebon warangka en gandar van prachtig Timoho Pelet Sampir hout.

 

Deze antieke Cirebon Tilam Upih keris dateert uit de Cirebon abad XVI (16e eeuw).

 

Deze zeldzame keris is niet alleen mooi vanwege zijn leeftijd en smeedkwaliteit, de spirituele kracht staat gelijk aan zijn schoonheid. De isi beschikt over sterke spirituele krachten die financieel succes aantrekken.

 

De oude wilah is gesmeed naar Tilam Sari dapur (vorm). Het doel achter de filosofie van Tilam Sari is om de slaapkamer van het huis te interpreteren als een slaapplaats, een rustplaats en in moderne taal is het thuis, terwijl Sari geurig, geurig en sereen is. De betekenis van de Sari bij dieper graven is de betekenis van het hebben van een prachtige schaduwspreiding voor de allerhoogste en medemensen. Deze keris bezit magische krachten die de eigenaar van de keris altijd de glorie, het geluk, de vrede en het respect van de mensen om hem heen zullen schenken en altijd de bescherming van de Allerhoogste zullen verdienen. Sommige keris-enthousiastelingen zijn van mening dat deze keris goed is voor een huisvader vanwege zijn kracht om vrede en rust in het huishouden te brengen. Hierdoor zal hij gemakkelijk de weg naar zijn fortuin vinden.

 

Verder is de wilah gesmeed met een even oude als opvallende versie van pamor Jung Isi Dunyo. Er wordt aangenomen dat Pamor Jung Isi Dunyo een esoterische waarde heeft, waardoor het voor de eigenaar gemakkelijker wordt om geluk te zoeken en rijkdom te vergaren. “Jung Isi Dunyo” betekent “Schip met eigendommen”. "Jung" betekent schip en "Dunyo" betekent in het Javaans wereld, maar het kan ook eigendom betekenen. Veel meningen zeggen dat de term "Jung" afkomstig is van het woord "Chuan" in het Chinees, wat boot of schip betekent. Het is alleen zo dat de verandering in uitspraak van "Chuan" naar "Jung" te ver lijkt, en wat dichterbij is, is "Jong" in het Javaans, wat schip betekent. Het woord "Jong" komt voor in oude Javaanse inscripties uit de 9e eeuw. Het woord kwam in het Maleis binnen in de 15e eeuw, toen een geregistreerde lijst met Chinese woorden het identificeerde als het Maleisische woord voor schip. In de Maleisische maritieme wetten die aan het einde van de 15e eeuw zijn opgesteld, wordt vaak het woord "Jung" gebruikt om te verwijzen naar schepen die goederen vervoeren. We kunnen dus concluderen dat de filosofie van de "Jung Isi Dunyo" pamor een gebed of hoop is dat hij in het leven van de eigenaar van de Keris met de Jung Isi Dunyo pamor overvloedige bezittingen en rijkdom zal kunnen hebben.

 

Op de bovenzijde prijkt een antieke Nunggak-semi greep. De keris huist in een al even antieke Pelokan Cirebon warangka en gandar van opvallend Timho Pelet Sampir hout.

 

KLIK HIER OM DE PRESENTATIE, FOTO'S EN VIDEO TE BEKIJKEN EN TE DOWNLOADEN

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Sari

Pamor: Wahyu Tumurun

Tangguh: Cirebon abad XVI (16e eeuw)

Warangka: Pelokan Cirebon

Kayu: Timoho Pelet Sampir

 

Dimensies:

Totale lengte: 50,5cm.

Lengte van de Keris: 46cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

 

Antique Cirebon Tilam Upih keris, kris – Attracts financial success

€ 325,00Price
    bottom of page