top of page

Antique auspicious Cirebon Sujen Ampel patrem keris, kris - Cirebon abad XX-era (19th century) - Wilah with two pamors and Sujen Ampel dapur (shape) - Rare Trusmian handle with silver selut - Beautifully carved Cirebon Lamen warangka.
(Article number: 1768)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

The antique and auspicious Cirebon Sujen Ampel patrem keris dates from the Cirebon abad XX era (19th century).

 

The top of the keris is adorned with a rare Trusmian hilt, set on a silver selut. The carving and shape of the hilt is better known as 'trusmian'. It seems there is a nuance of Sufism (which is a common name for various Sufi schools, i.e. schools of thought that distance themselves from the material world and focus on the spiritual realm in Islam). Therefore, Cirebon batik is synonymous with Trusmi Batik until now. Trusmi people have known batik for hundreds of years. The existence of this Cirebon batik makes it different from other coastal batik. Since those who are active in the tarekat are men, they are also the ones who started the batik tradition in the first place.

 

The keris is housed in an equally rare Cirebon Lamen warangka of the gandar Iras type. The warangka and gandar are carved from a solid piece of Cendana Wangi wood.

 

The wilah is forged with two pamor motifs. At the top you can admire the pamor-titipan Semar, which changes into pamor Pulo Tirto. At the base of the wilah, the rare pamor Semar Rojo Gundolo can be admired.

 

Pamor Semar Rojo Gundolo is a pamor depicting the figure of Semar or Semar Lungguh on the wilah, a very unique coincidence. Pamor rojogundolo is a pamor pattern that depicts figures such as images of people, images of animals and even numbers and letters, in this case depicting Semar Lungguh. Philosophically, pamor rojogundolo carries the meaning of happiness and prosperity, which is reflected in the appearance of the pamor itself. The name Semar is said to be derived from the Javanese word samar ("dark, dark, mysterious"). Semar is seen as an incarnation of a god, present in contradictory situations, in a divine lineage but banished by being born an ordinary man with less than ideal appearance by world standards. Semar is also described as the father of the clowns who are the servants of the Pandava Knights. As a guardian of the Pandavas, Semar is also believed to have extraordinary supernatural powers, especially his direct relation to the concept of Kawula and Gusti's manunggalen.

 

In addition to the two pamors, the wilah is forged to Sujen Ampel dapur (shape). Sujen Ampel is one of the dapur forms which is quite rare at present. Dapur Sujen Ampel has been around since the Mataram kingdom and was first made in the 14th to 16th centuries.

 

A Sujen Ampel keris has powers that make it easier for people to get along, it is very easy to find and maintain friends or relationships. In addition, a Sujen Ampel keris generates wealth for the owner because his business or career will flourish. So it is not surprising that so many people are looking for a keris like this.

 

I got to know the isi of this small but very special and powerful keris as a cheerful and optimistic personality that brings happiness to its owner and makes it cheerful in gloomier times. The previous owner always carried this keris with him as Jimat.

 

Characteristics:

Dapur: Sujen Ampel

Pamor: Pulo Tirto and Semar Rojo Gundolo

Tangguh: Cirebon abad XX (19th century)

Warangka: Cirebon Lamen

Kayu: Cendana Wangi

 

Dimensions:

Total length: 30cm.

Length of the Keris: 28cm.

Length of the Wilah: 19.5 cm.

 

Antieke, gelukbrengende Cirebon Sujen Ampel patrem keris, kris - Cirebon abad XX-era (19de eeuw) – Wilah met twee pamors en Sujen Ampel dapur (vorm) – Zeldzame Trusmian greep met zilveren selut – Prachtig gesneden Cirebon Lamen warangka.

 

De antieke en gelukbrengende Cirebon Sujen Ampel patrem keris dateert van de Cirebon abad XX-era (19de eeuw).

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een zeldzame Trusmian greep gezet op een zilveren selut. De snijdwerk en vorm van de greep staat beter bekend als 'trusmian'. Het lijkt erop dat er een nuance van het soefisme zit (wat een gebruikelijke naam is voor verschillende soefi-scholen, namelijk denkrichtingen die zich distantiëren van de materiële wereld en zich richten op het spirituele rijk in de islam). Daarom is Cirebon batik tot nu toe synoniem met Trusmi Batik. Trusmi-mensen kennen batik al honderden jaren. Het bestaan ​​van de tarekat maakt Cirebon-batik anders dan andere kustbatik. Omdat degenen die actief zijn in de tarekat mannen zijn, zijn zij ook degenen die de batiktraditie in eerste instantie begonnen.

 

De keris huist in een even bijzondere Cirebon Lamen warangka van het type gandar Iras. De warangka en gandar zijn uit een massief stuk Cendana Wangi hout gesneden.

 

De wilah is gesmeed met twee pamor-motieven. Aan de bovenzijde is het pamor-titipan Semar te bewonderen dat overgaat in pamor Pulo Tirto. Aan de basis van de wilah is het zeldzame pamor Semar Rojo Gundolo te bewonderen. Pamor Semar Rojo Gundolo is een pamor dat de figuur van Semar of Semar Lungguh op de wilah afbeeldt, een zeer uniek toeval. Pamor rojogundolo is een pamor patroon dat figuren uitbeeldt, zoals afbeeldingen van mensen, afbeeldingen van dieren en zelfs cijfers en letters, in dit geval beeld het Semar Lungguh uit. Filosofisch draagt ​​Pamor rojogundolo de betekenis van geluk en voorspoed, wat tot uiting komt in het uiterlijk van het pamor zelf. De naam Semar zou afgeleid zijn van het Javaanse woord samar ("donker, duister, mysterieus"). Semar wordt gezien als een incarnatie van een god, aanwezig in tegenstrijdige situaties, in een goddelijke afstamming maar verbannen door geboren te worden als een gewone man met een minder dan ideaal uiterlijk naar wereldstandaarden. Semar wordt ook beschreven als de vader van de clowns die de dienaren zijn van de Pandava-ridders. Als bewaker van de Pandava's wordt ook aangenomen dat Semar buitengewone bovennatuurlijke krachten heeft, vooral zijn directe relatie met het concept van het manunggalen van Kawula en Gusti.

 

Naast de twee pamors is de wilah gesmeed naar Sujen Ampel dapur (vorm). Sujen Ampel is een van de dapur vormen die momenteel vrij zeldzaam is. Dapur Sujen Ampel bestaat al sinds het Mataram koninkrijk en werd voor het eerst gemaakt in de 14e tot 16e eeuw.

 

Een Sujen Ampel keris heeft krachten waardoor het gemakkelijker wordt voor mensen om met elkaar om te gaan, het is heel gemakkelijk om vrienden of relaties te vinden en te onderhouden. Daarnaast genereert een Sujen Ampel keris welvaart voor de eigenaar doordat zijn onderneming of carrière zal floeren. Het is dus niet verwonderlijk dat zoveel mensen op zoek zijn naar een keris als deze.

 

Ik heb de isi van deze kleine maar zeer bijzondere en krachtige keris leren kennen als een vrolijke en optimistische persoonlijkheid die de eigenaar geluk brengt en vrolijk maakt in somberder tijden. De vorige eigenaar droeg deze keris altijd bij zich als Jimat.

 

Kenmerken:

Dapur: Sujen Ampel

Pamor: Pulo Tirto en Semar Rojo Gundolo

Tangguh: Cirebon abad XX (19de eeuw)

Warangka: Cirebon Lamen

Kayu: Cendana Wangi

 

Afmetingen:

Totale lengte: 30cm.

Lengte van de Keris: 28cm.

Lengte van de Wilah: 19,5cm.

 

Antique Cirebon Sujen Ampel patrem keris, kris - two pamors - Trusmian hilt

€ 225,00Price
    bottom of page