top of page

Antique Cirebon Sempana Panjul keris, kris - Cirebon abad XVI-era (16th century) - Wilah with the rare Sempana Panjul dapur (form) and a snow-white variant of pamor Pulo Tirto - Buto Bajang handle - Beautiful Perahuan Warangka.

(Article number: 1905)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Cirebon Sempana Panjul keris dates from the Cirebon abad XVI-era (16th century).

 

I had the ancient wilah, which is still in excellent condition despite its considerable age, professionally and ritually washed in Indonesia, so that the pure white Pulo Tirto pamor stands out beautifully against the black background of the wilah. Pulo Tirta literally means island (in the middle) of water (sea). It is one of the pamor motifs whose fleeting shape resembles a cluster of islands in a sea of water. Considered a pamor that has magical powers that brings good luck and contributes to peace within families, generates fortune for the owner and brings flexibility to relationships.

 

In addition, the wilah is forged with the dapur (form) Sempana Panjul. Sempana Panjul dapur is classified as rare. Sempana in Indonesian means dreams or ideals and Panjul means broad or prominent. It is likened to the paraphrased goose forehead with smart thoughts or a smart brain in pursuit of dreams and ideals. A keris with this dapur will assist the owner in pursuing and realizing his dreams, goals and ideals.

 

A keris with 7 luk (turns) has its own meaning in Javanese culture. In the Javanese language, the number 7 (pitu, Jw) is a sanepan (figurative) of PITUtur, PITUnuj, PITUlungan, as a guideline to achieve or achieve a hope or (7) a (read = goal).

In Javanese literature, the word pitutur comes from the Old Javanese language meaning lesson, advice or warning. Pitutur gives advice (words of wisdom) as one of the guidelines for life. The owner of seven (7) is expected to always be able to listen and absorb anything that is conveyed be it advice, an outpouring of the heart or just a word most people maybe don't pay attention to it now. So that one hopes to be able to open the eyes of our hearts, to organize our clear conscience, to achieve noble wisdom and wisdom.

Guidance can be understood as guidance or guidance to achieve a higher quality of life. Once the owner of seven (7) luk can properly "hear" the advice, all the "advice" will be present in the heart and mind of the owner of the keris. Once the instructions come, hurry to update them as much as possible.

 

A detailed carved Perahuan Cirebon handle adorns the top of the keris. The keris is housed in a beautiful Perahuan Cirebon warangka and gandar (gandar Iras) of the dark Sonokeling wood.

 

On request I am happy to tell about the strong spiritual powers of the isi of this rare keris.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana Panjul – 7 luk

Pamor: Pulo Tirto

Tangguh: Mataram

Warangka: Perahuan Cirebon

Kayu: Sonokeling

 

Dimensions:

Total length: 46.5 cm.

Length of the Keris: 45cm.

Length of the Wilah: 36.5 cm.

 

Antieke Cirebon Sempana Panjul keris, kris – Cirebon abad XVI-era (16de eeuw) – Wilah met het zeldzame Sempana Panjul dapur (vorm) en een spierwitte variant van pamor Pulo Tirto - Buto Bajang greep – Prachtige Perahuan Warangka.

 

Deze antieke Cirebon Sempana Panjul keris dateert van de  Cirebon abad XVI-era (16de eeuw).

 

Ik heb de oeroude wilah, dat ondanks de aanzienlijke leeftijd nog in een uitstekende staat verkeert, in Indonesië professioneel en ritueel laten wassen waardoor het spierwitte Pulo Tirto pamor mooi afsteekt tegen de zwarte achtergrond van de wilah. Pulo Tirta betekent letterlijk eiland (in het midden) van water (zee). Het is een van de pamor motieven waarvan de vluchtige vorm lijkt op een cluster van eilanden in een zee van water. Beschouwd als een pamor dat magische krachten heeft die geluk brengt en dat bijdraagt aan de vrede binnen families, fortuin genereert voor de eigenaar en flexibiliteit brengt in relaties.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met het dapur (vorm) Sempana Panjul. Sempana Panjul dapur wordt geclassificeerd als zeldzaam. Sempana betekent in het Indonesisch dromen of idealen en Panjul breed of prominent. Het wordt vergeleken met het geparafraseerde gansvoorhoofd met slimme gedachtes of een slim brein in het nastreven van dromen en idealen. Een keris met dit dapur zal de eigenaar assisteren in het nastreven en realiseren van zijn dromen, doelstellingen en idealen.

 

Een keris met 7 luk (bochten) heeft in de Javaanse cultuur heeft zijn eigen betekenis. In de Javaanse taal is het getal 7 (pitu, Jw) een sanepan (figuurlijk) van PITUtur, PITUnuj, PITUlungan, als leidraad om een hoop te bereiken of te bereiken of (7) een (lees = doel).

In de Javaanse literatuur komt het woord pitutur uit de Oud-Javaanse taal, wat les, advies of waarschuwing betekent. Pitutur geeft advies (woorden van wijsheid) als een van de richtlijnen voor het leven. Van de eigenaar van zeven (7) wordt verwacht dat hij altijd in staat is om te luisteren en alles wat wordt overgebracht in zich op te nemen, of het nu gaat om advies, een uitstorting van het hart of gewoon een woord waar de meeste mensen nu misschien geen aandacht aan besteden. Zodat men hoopt de ogen van ons hart te kunnen openen, ons zuivere geweten te ordenen, nobele wijsheid en wijsheid te bereiken.

Begeleiding kan worden opgevat als begeleiding of begeleiding om een hogere kwaliteit van leven te bereiken. Zodra de eigenaar van zeven (7) luk het advies goed kan "horen", zal al het "advies" aanwezig zijn in het hart en de geest van de eigenaar van de keris. Als de instructies eenmaal komen, haast u dan om ze zoveel mogelijk te actualiseren.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een gedetailleerd gesneden Perahuan Cirebon greep. De keris huist in een prachtige Perahuan Cirebon warangka en gandar (gandar Iras) van het donkere Sonokeling hout.

 

Op verzoek vertel ik graag over de sterke spirituele krachten van de isi van deze zeldzame keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana Panjul – 7 luk

Pamor: Pulo Tirto

Tangguh: Mataram

Warangka: Perahuan Cirebon

Kayu: Sonokeling

 

Afmetingen:

Totale lengte: 46,5cm.

Lengte van de Keris: 45cm.

Lengte van de Wilah: 36,5cm.

Antique Cirebon Sempana Panjul keris, kris - Pamor Pulo Tirto - Buto Bajang

€ 475,00Price
    bottom of page