top of page

Antique Cirebon Sempana keris, kris - Cirebon abad XVIII-era (18th century) - Wilah with complex Pendarigan Kebak pamor and Sempana dapur with 9 waves - Antique Cirebon Ganesha handle - Beautifully carved Cirebon Parahu Labuh warangka.

(Article number: 1922)

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Cirebon Sempana keris dates from the Cirebon abad XVIII era (18th century).

 

The old wilah is forged with a complex execution of pamor Pendarigan Kebak. I had the wilah professionally and ritually treated with warangan in Indonesia, now the snow-white pamor motif contrasts beautifully again against the black background of the wilah.

 

Pendaringan Kebak is synonymous with a full rice box. In the past, Javanese kept rice in a large wooden box. A full rice box symbolizes material prosperity. The magical powers of this pamor are similar to those of pamor Beras Wutah with the difference that the powers of Pendaringan Kebak are many times stronger. This keris brings peace and quiet to the family, it allows the owner to grow faster in his career and it brings business success to entrepreneurs. Not only does it bring abundant wealth, but it also enhances the social character and generosity of its owner.

 

Further, the wilah is forged to Sempana dapur with 9 waves. Dapur Sempana is one of the keris forms of a keris with 9 luk (waves). Although the appearance of this dapur is quite simple, it is very popular because in history Sempana kerises were reserved for royal servants, higher government officials and nobles. Sempana literally means 'true dreams' or dreams come true. Sempana in a deeper sense is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when based on a true understanding that they become reality. The Kembang Kacang among the Ganja symbolizes the trunk of an elephant. In ancient Indonesian folklore the God Ganesha, the god of the elephant, who symbolized knowledge, always inhaling knowledge with her trunk.

 

Keris with Sempana dapur will help the owner of the keris realize his dreams, ideals and desires by constantly gaining knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

The top of the keris is adorned with an antique and beautifully carved Cirebon Ganesha hilt. The keris is housed in a Cirebon Parahu Labuh warangka of the noble sonokeling wood.

 

I aquired this keris from an elderly Indonesian Dukun (shaman) who works as a traditional healer, spirit medium, custom and tradition expert. This keris was part of his extensive collection of spiritual and well-maintained keris that he works with on a daily basis.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana – 9 luk (waves)

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Cirebon abad XVIII (18th century)

Warangka: Parahu Labuh Cirebon

Kayu: Sonokeling

 

Dimensions:

Total length: 53cm.

Length of the Keris: 49cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Antieke Cirebon Sempana keris, kris - Cirebon abad XVIII-era (18de eeuw) – Wilah met complexe Pendarigan Kebak pamor en Sempana dapur met 9 bochten – Antieke Cirebon Ganesha greep – Mooi gesneden Cirebon Parahu Labuh warangka.

 

Deze antieke Cirebon Sempana keris dateert van de Cirebon abad XVIII-era (18de eeuw).

 

De oude wilah is gesmeed met een complexe uitvoering van pamor Pendarigan Kebak. Ik heb de wilah in Indonesië professioneel en ritueel met warangan laten behandelen waarvoor het sneeuwwitte pamor-motief weer prachtig afsteekt tegen de zwarte achtergrond van de wilah.

 

Pendaringan Kebak staat synoniem een volle rijst kist. In het verleden bewaarden Javanen rijst in een grote houten kist. Een volle rijstkist symboliseert materiële welvaart. De magische krachten van deze pamor komt overeen met die van pamor Beras Wutah met dit verschil dat de krachten van Pendaringan Kebak vele malen sterker zijn. Deze keris brengt rust en in de familie, het laat de eigenaar sneller groeien in zijn carrière en bij ondernemers brengt het zakelijk succes. Het brengt niet alleen overvloedige welvaart maar het versterkt ook het sociale karakter en vrijgevigheid van de eigenaar.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Sempana dapur met 9 golven. Dapur Sempana is een van de keris vormen van een keris met 9 luk (bochten). Hoewel het uiterlijk van dit dapur vrij eenvoudig is, is het zeer populair omdat in de historie Sempana kerissen voorbehouden waren aan koninklijke dienaren, hogere regeringsfunctionarissen en edelen.  Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze gebaseerd zijn op een waar begrip dat ze werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore de God Ganesha, de god van de olifant, die symbool stond voor kennis, altijd kennis inhalerend met haar slurf.

 

Kerissen met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

Aan de bovenzijde prijkt een antieke en prachtig gesneden Cirebon Ganesha greep. De keris huist in een Cirebon Parahu Labuh warangka van het edele sonokeling hout.

 

Ik heb deze keris mogen overnemen van een oudere Indonesische Dukun (sjamaan) die werkt als een traditionele genezer, geestenmedium, gewoonte- en traditiedeskundige. Deze keris maakte deel uit van zijn uitgebreide collectie spirituele en goed onderhouden kerissen waarmee hij dagelijks werkt.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana – 9 luk (golven)

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Cirebon abad XVIII (18de eeuw)

Warangka: Parahu Labuh Cirebon

Kayu: Sonokeling

 

Afmetingen:

Totale lengte: 53cm.

Lengte van de Keris: 49cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

 

Antique Cirebon Sempana keris, kris - Pendarigan Kebak pamor - 9 luk

€ 495,00Price
    bottom of page