top of page

Very rare, antique Cirebon Sempana keris, kris - Cirebon, Abad XVIII era (18th century) - Cirebon Sempana wilah with ganja wilut and two pamor motifs - Beautiful Cirebon Gajahan hilt - Parahu Rikat warangka of Gaharu Plompong Alusan wood - Pendok of mamas (gold alloy) .

 

This very rare, antique Cirebon keris dates from the Cirebon, Abad XVIII era (18th century).

 

The old wilah is forged to Sempana dapur (shape) with 7 luk (waves). Although the appearance of this dapur is quite simple, it is very popular because historically Sempana kerisses were reserved for royal servants, higher government officials and nobles.

 

Sempana literally means 'true dreams' or dreams that come true. Sempana in a deeper sense is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when they are based on a true understanding that they become reality. The Kembang Kacang under the Ganja symbolizes an elephant's trunk. In ancient Indonesian folklore the god Ganesha, the god of the elephant, who symbolized knowledge, always inhaling knowledge with her trunk. Keris with Sempana dapur will help the owner of the keris to realize his dreams, ideals and desires by constantly gaining knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

In addition, the wilah is forged with a snow white pamor Ngulit Semangka that contrasts beautifully against the pitch black wilah. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

Under the ganja pamor titipan Bawang Sebungkul can be admired.

 

At the top of the keris is a beautiful, detailed Cirebon Gajahan grip.

 

The keris is housed in a Parahu Rikat warangka of the rare Gaharu Plompong Alusan wood. A pendok of Mamas (gold alloy) with deeply embossed motifs covers the gandar.

 

This rare keris comes from the impressive collection of an Indonesian man from Hamburg. His keris are all rare and have a strong and lively isi.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana. Luke 7

Pamor: Ngulit Semangka with pamor titipan Bawang Sebungkul

Tangguh: Cirebon, Abad XVIII (18th century)

Warangka: Cirebon Parahu Rikat

Kayu: Gaharu Plompong Alusan

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 48cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Zeer zeldzame, antieke Cirebon Sempana keris, kris - Cirebon, Abad XVIII era (17de eeuw) – Cirebon Sempana wilah met ganja wilut en twee pamormotieven – Prachtige Cirebon Gajahan greep – Parahu Rikat warangka van Gaharu Plompong Alusan hout – Pendok van mamas (goudlegering).

 

Deze zeer zeldzame, antieke Cirebon keris stamt van de Cirebon, Abad XVIII era (18de eeuw).

 

De oude wilah is gesmeed naar Sempana dapur (vorm) met 7 luk (bochten). Hoewel het uiterlijk van dit dapur vrij eenvoudig is, is het zeer populair omdat in de historie Sempana kerissen voorbehouden waren aan koninklijke dienaren, hogere regeringsfunctionarissen en edelen.

 

Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze gebaseerd zijn op een waar begrip dat ze werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore de God Ganesha, de god van de olifant, die symbool stond voor kennis, altijd kennis inhalerend met haar slurf. Kerissen met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met een spierwitte pamor Ngulit Semangka dat prachtig contrasteert tegen de pikzwarte wilah. De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Onder de ganja is pamor titipan Bawang Sebungkul te bwonderen.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een prachtige, gedetailleerde Cirebon Gajahan greep.

 

De keris huist in een Parahu Rikat warangka van het zeldzame Gaharu Plompong Alusan hout. Een pendok van Mamas (goudlegering) met diep gedreven motieven bedekt de gandar.

 

Deze zeldzame keris is afkomstig van de indrukwekkende collectie van een Indonesische man uit Hamburg. Zijn kerissen hebben allen zeldzaam en bezitten een sterke en levendige isi.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana. Luk 7

Pamor: Ngulit Semangka met pamor titipan Bawang Sebungkul

Tangguh: Cirebon, Abad XVIII (18de eeuw)

Warangka: Cirebon Parahu Rikat

Kayu: Gaharu Plompong Alusan

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 48cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

 

Antique Cirebon Sempana keris, kris - Cirebon, Abad XVIII era (17th century)

€ 625,00Price
    bottom of page