top of page

Antique Cirebon Sempana keris, kris  – Cirebon abad XVI-era (16th century) – Wilah with 2 pamors and Sempana dapur (shape) with 9 luk (waves) – Exclusive Gayaman Walian warangka of Pelet Mbathok wood – Jawa Demam hilt of horn on silver cup.

(Article number: 1873)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Cirebon Sempana keris dates from the Cirebon abad XVI-era (16th century).

 

The ancient wilah is in a perfect condition despite its age. A sign of high-quality steel and mastery forging.

 

The wilah is forged with two pamors. At the base of the blade pamor Rojogundolo can be admired that goes into pamor Ngulit Semangka in the length of the wilah.

 

Pamor Rojogundolo appears in many forms on the wilah (human forms, ghosts, animals, faces, etc.). Often the image on the wilah is a reflection of the isi. Pamor Rojogundolo is often located on the base, but can also occur elsewhere on the blade between pamor Beras Wutah, Kulit Semangka, Pulo Tirta, etc. The magical power of pamor Rojogundolo brings good luck and protects the possessor against negative spirits and persons. It can also be used to heal people possessed by spirits or evil entities. This keris is also extremely suitable for cleaning houses.

 

The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways that lead to a direction. It is a message that we should not be discouraged in this life to reach our dreams and goals. It reinforces the owner's faith to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to go on without being discouraged, struggling and never giving up.

 

Furthermore the wilah is forged to Sempana dapur with 9 luk (waves). Dapur Sempana is one of the keris forms of a keris with 9 Luk (waves). Although the appearance of this dapur is fairly simple, it is very popular because in history Sempana kerisses were reserved for royal servants, senior government officials and nobles. Sempana literally means ‘true dreams’ or dreams that come true. Sempana in deeper meaning is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when based on a true understanding they become reality. The Kembang Kacang under the Ganja symbolizes the trunk of an elephant. In ancient Indonesian folklore the God Ganesha, the elephant God, who stood symbol for knowledge, always inhaling knowledge with her trunk. Kerisses with Sempana dapur will help the owner of the keris to realize his dreams, ideals and desires by constantly gaining knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

The top of the keris is adorned with a Jawa Demam hilt of horn, set on a silver cup.

 

The keris is housed in an exclusive Gayaman Walian warangka of Pelet Mbathok wood. The warangka (as the Cirebon kerisna suture and its surroundings) is called the Gayaman Walian or often abbreviated as the Walian. Tracing the name, Walian, it is possible that it came from the word guardian which refers to a group of nine saints (Walisongo) who lived in the early 16th century. It is believed that the walisongo also wore a keris with this shaped warangka.

 

I acquired this keris from an Indonesian Dukun (shaman) who works as a traditional healer, spirit medium, custom and tradition expert. This keris was part of his extensive collection of spiritual and well-maintained keris that he works with on a daily basis. The isi thus alive and extremely strong. On request I will gladly tell you more.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana – 9 luk

Pamor: Rojogundolo and Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon abad XVI (16th century).

Warangka: Gayaman Walisan

Kayu: Pelet Mbathok

 

Dimensions:

Total length: 53cm.

Length of the Keris: 44cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Antieke Cirebon Sempana keris, kris - Cirebon abad XVI-tijdperk (16e eeuw) - Wilah met 2 pamors en Sempana dapur (vorm) met 9 luk (golven) - Exclusieve Gayaman Walian warangka van Pelet Mbathok-hout - Jawa Demam greep van hoorn op zilveren cup.

 

Deze antieke Cirebon Sempana kris dateert uit het Cirebon abad XVI-tijdperk (16e eeuw).

 

De oude wilah is ondanks zijn leeftijd in een perfecte staat. Een teken van hoogwaardig staal en meesterlijk smeden.

 

De wilah is gesmeed met twee pamors. Aan de basis van de kling is pamor Rojogundolo te bewonderen die in de lengte van de wilah overgaat in pamor Ngulit Semangka.

 

Pamor Rojogundolo verschijnt in vele vormen op de wilah (menselijke vormen, geesten, dieren, gezichten, enz.). Vaak is de afbeelding op de wilah een weerspiegeling van de isi. Pamor Rojogundolo bevindt zich vaak op de basis, maar kan ook elders op het blad voorkomen tussen pamor Beras Wutah, Kulit Semangka, Pulo Tirta, etc. De magische kracht van pamor Rojogundolo brengt geluk en beschermt de bezitter tegen negatieve geesten en personen. Het kan ook worden gebruikt om mensen te genezen die bezeten zijn door geesten of kwaadaardige entiteiten. Deze keris is ook uitermate geschikt voor het schoonmaken van huizen.

 

De pamorlijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende wegen die naar een richting leiden. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het vertrouwen van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te gebruiken om zijn doelen en idealen te bereiken en door te gaan zonder ontmoedigd te raken, te worstelen en nooit op te geven.

 

Verder is de wilah gesmeed tot Sempana dapur met 9 luk (golven). Dapur Sempana is een van de kerisvormen van een keris met 9 Luk (golven). Hoewel het uiterlijk van deze dapur vrij eenvoudig is, is hij erg populair omdat in de geschiedenis Sempana-kersen gereserveerd waren voor koninklijke dienaren, hoge regeringsfunctionarissen en edelen. Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze op basis van een echt begrip werkelijkheid worden. 

 

Aan de bovenzijde prijkt een Jawa Demam greep van hoorn, geplaatst op een zilveren cup.

 

De keris huist in een exclusieve Gayaman Walian warangka van Pelet Mbathok-hout. De warangka (zoals de Cirebon kerisna-hechting en zijn omgeving) wordt de Gayaman Walian genoemd of wordt vaak afgekort als de Walian, de vorm is meer symmetrisch en rond in vergelijking met het Cirebon Gayaman-warangka in het algemeen. 

 

Ik mocht deze keris overnemen van een Indonesische Dukun (sjamaan) die werkt als traditionele genezer, spiritueel medium, gewoonte- en traditie-expert. Deze kris maakte deel uit van zijn uitgebreide collectie spirituele en goed onderhouden kris waar hij dagelijks mee werkt. De isi is levendig en sterk. Op verzoek vertel ik u graag meer.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana – 9 luk

Pamor: Rojogundolo en Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon abad XVI (16e eeuw).

Warangka: Gayaman Walisan

Kayu: Pelet Mbathok

 

Dimensies:

Totale lengte: 53cm.

Lengte van de Keris: 44cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

 

 

Antique Cirebon Sempana keris, kris - 2 pamors - Gayaman Walian warangka

€ 425,00Price
    bottom of page