top of page

Antique Cirebon Sempana keris, kris - Cirebon Abad XVIII - 18th century - Sempana wilah with 9 luk and two rare pamors - Parahu Labuh warangka and gandar of the noble Jati wood - Lawasan Gaya Cirebon horn handle.

(Article number: 1766)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Cirebon Sempana keris dates from the Cirebon Abad XVIII era (18th century).

 

The old wilah (blade) is forged with two special pamors, namely Tritik and Junjung Derajat. I had the wilah ritually washed in Indonesia, which makes the snow-white pamor stand out beautifully against the dark background of the wilah.

 

A keris with Pamor Tritik cannot just be owned by anyone. Only certain people of high position or prominent social status are believed to be capable of owning a keris with this pamor motif. Pamor Tritik is almost the same as Pamor Untu Walang, which is sharp and includes straight striped motifs, with rounded edges and contains other motifs. There is not just one Pamor Tritik motif, but several. Keris with Pamor Tritik is considered by keris experts to be a strong positive force that gives its owner a natural authority. He will be respected by people in his network and his words will not be doubted. It will also bring dignity and security to the owner.

 

In addition to the rare pamors, the wilah is forged to Sempana dapur with 9 luk. Dapur Sempana is one of the keris forms of a keris with 9 luk (turns). Although the appearance of this dapur is quite simple, it is very popular because historically Sempana keris was reserved for royal servants, higher government officials and nobles. Sempana literally means 'true dreams' or dreams that come true. Sempana in a deeper sense is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when they are based on a true understanding that they become reality. The Kembang Kacang under the Ganja symbolizes an elephant's trunk. In ancient Indonesian folklore the god Ganesha, the god of the elephant, who symbolized knowledge, always inhaling knowledge with her trunk.

 

Keris with Sempana dapur will help the owner of the keris to realize his dreams, ideals and desires by constantly acquiring knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

At the top is a complex carved Lawasan Gaya Cirebon handle of horn. The keris is housed in a Parahu Labuh warangka and gandar of the noble Jati wood

 

Characteristics:

Dapur: Sempana, 9 luku

Pamor: Tritik and Junjung Derajat

Tangguh: Cirebon Abad XVIII – 18th century

Warangka: Parahu Labuh Cirebon

Kayu: Jatii

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 43.5 cm.

Length of the Wilah: 35cm.

 

Antieke Cirebon Sempana keris, kris - Cirebon Abad XVIII – 18de eeuw – Sempana wilah met 9 luk en twee zeldzame pamors - Parahu Labuh warangka en gandar van het edele Jarit hout – Lawasan Gaya Cirebon greep van hoorn.

 

Deze antieke Cirebon Sempana keris dateert van de Cirebon Abad XVIII-era (18de eeuw).

 

De oude wilah (kling) is gesmeed met twee bijzondere pamors namelijk Tritik en Junjung Derajat. Ik heb de wilah in Indonesië ritueel laten wassen waardoor het hagelwitte pamor weer prachtig afsteekt tegen de donkere achtergrond van de wilah.  

 

Een keris met Pamor Tritik kan niet zomaar eigendom zijn van iemand. Alleen bepaalde mensen met een hoge positie of prominente sociale status worden verondersteld in staat te zijn eigenaar te zijn van een keris met dit pamormotief. Pamor Tritik is bijna hetzelfde als Pamor Untu Walang, die scherp is en rechte gestreepte motieven omvat, met ronde randen en andere motieven bevat. Er is niet alleen één Pamor Tritik-motief, maar meerdere. Kerissen met Pamor Tritik wordt door keris-experts beschouwd als een sterke positieve kracht die de eigenaar een natuurlijke autoriteit geeft. Hij zal worden gerespecteerd door mensen in zijn netwerk en aan zijn woorden zal niet worden getwijfeld. Het zal de eigenaar ook waardigheid en veiligheid brengen.

 

Een keris met het pamor Junjung Drajat is geschikt om het zakelijk- en loopbaansucces van de eigenaar van de keris te versterken, omdat men gelooft dat het geluk het gezag en het charisma van de eigenaar kan vergroten, zodat de eigenaar van de Keris met het pamor Junjung Drajat snel promotie zal maken en zijn carrière zal snel stijgen. Voor zelfstandige ondernemers zal deze keris zakelijk succes brengen.  Als de Keris met het pamor Junjung Drajat eigendom is van een ondernemer, dan zal zijn geluk de eigenaar helpen bij het runnen van zijn bedrijf om groter en geavanceerder te worden, zodat het fortuin overvloedig zal zijn en de sociale status van de eigenaar in de samenleving zal worden verhoogd. Zoals de naam al aangeeft, wordt aangenomen dat het pamor Junjung Drajat de graad en status van de eigenaar kan verhogen. Letterlijk kan Junjung Drajat worden geïnterpreteerd als "het verhogen van de graad / sociale status van de eigenaar". Het pamor-motief in de vorm van lijnen die zijn gerangschikt om een ​​driehoek te vormen, zoals een pijl, of de vorm van een berg met een spitse punt die symbool staat voor een stijging of verdere klim naar een hogere top. De pamor-lijnen die gelaagd of gestapeld zijn symboliseren het hooghouden/ondersteunen van iets hogers.

 

Naast de zeldzame pamors is de wilah gesmeed naar Sempana dapur met 9 luk. Dapur Sempana is een van de keris vormen van een keris met 9 luk (bochten). Hoewel het uiterlijk van dit dapur vrij eenvoudig is, is het zeer populair omdat in de historie Sempana kerissen voorbehouden waren aan koninklijke dienaren, hogere regeringsfunctionarissen en edelen. Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze gebaseerd zijn op een waar begrip dat ze werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore de God Ganesha, de god van de olifant, die symbool stond voor kennis, altijd kennis inhalerend met haar slurf.

 

Kerissen met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

Aan de bovenzijde prijkt een complex gesneden Lawasan Gaya Cirebon greep van hoorn.De keris huist in een Parahu Labuh warangka en gandar van het edele Jarit hout

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana, 9 luk

Pamor: Tritik en Junjung Derajat

Tangguh: Cirebon Abad XVIII – 18de eeuw

Warangka: Parahu Labuh Cirebon

Kayu: Jati

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 43,5cm.

Lengte van de Wilah: 35cm.

 

 

 

Antique Cirebon Sempana keris, kris - 18th century - two rare pamors

€ 350,00Price
    bottom of page