top of page

Antique Cirebon Paku Bumi Jimat, kris, keris – Cirebon abad XVI-era (16th century) – Wilah with pamor Pandita abala Pandita and a Combong - Antique Mega Mendung (big clouds) handle – Matching Mega Mendung sheath.

(Article number: 1675)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands. 

 

This ancient Paku Bumi Jimat dates from the Cirebon abad XVI era (16th century).

 

Jimat (In an anthropological sense), in general history people believed in dynamism and animism. The form of faith of our ancestors is part of their nature as human beings, which is called a religious expression. This form of belief has diminished in real life and is still commonly found in society, a belief in the existence of power, but that power cannot be controlled by the senses. Including the belief in the existence of supernatural powers in a particular object. Objects believed to have supernatural powers are sought after by many people as "handle" items. Objects that have this power, the Javanese call it a Jimat. In general, a jimat is an object of various shapes believed to have supernatural powers beyond the reach of human thought, and believed to be a form of purely spiritual expression of a person abandoning their weakness to asking for help through introductory dimensions.

 

Paku Bumi dapur, called kukubumi because the shape resembles nails (primitive). According to the tales of ancient people, kukubumi was mainly used as a means of repelling the fortifications of haunted places. Its use is spiritual by putting it into the ground in the places that were previously wingit. Ergonomically, its small but strong and sharp shape makes it possible to rely on it as sikep (Javanese people usually call it 'cekelan', for self-defense or inner and outer security), who are actually mostly women. Like this wesi aji, the sor-soran's shape is as if bifurcated in two, allowing it to be easily twisted between women's clothes, turning it into a hairpin that, in a forced or dangerous situation, can be used as a self-defense tool. Interestingly, this form of tosan aji is often found in the area of ​​Cirebonan and its environs with a 'shrouded' warangka and upstream that are almost the same on average, which is known as trusmian.

 

At the top of the Kujang is a detailed Mega Mendung (large clouds) handle. Jimat is housed in a matching Mega Mendung sheath.

 

Characteristics:

Dapur: Paku Bumi

Pamor: Pandita abala Pandita

Tangguh: Cirebon abad XVI era (16th century)

 

Dimensions:

Total length including Gandar: 21.5cm.

Length of the Jimat: 20.5 cm.

Length of the Wilah: 13cm.

 

Antieke Cirebon Paku Bumi Jimat, kris, keris – Cirebon abad XVI-era (16de eeuw) – Wilah met pamor Pandita abala Pandita en een Combong - Antieke Mega Mendung (grote wolken) greep – Passende Mega Mendung schede.

 

Deze oeroude Paku Bumi Jimat dateert van de Cirebon abad XVI-era (16de eeuw).

 

Jimat (In Antropologische zin), over het algemeen geloofden men in de historie in dynamiek en animisme. De vorm van geloof van onze voorouders maakt deel uit van hun aard als mens, wat een religieuze uitdrukking wordt genoemd. Deze vorm van geloof is in het echte leven verminderd en wordt nog steeds algemeen aangetroffen in de samenleving, een geloof in het bestaan van macht, maar die macht kan niet worden gecontroleerd door de zintuigen. Inclusief het geloof in het bestaan van bovennatuurlijke krachten in een bepaald object. Objecten waarvan wordt aangenomen dat ze bovennatuurlijke krachten hebben, worden door veel mensen gezocht als 'handvat'-items. Voorwerpen die deze kracht hebben, noemen de Javanen het een Jimat. Over het algemeen is een jimat een object met verschillende vormen waarvan wordt aangenomen dat ze bovennatuurlijke krachten hebben die buiten het bereik van het menselijk denken liggen, en waarvan wordt aangenomen dat ze een vorm van puur spirituele expressie zijn van een persoon die zijn zwakte verlaat om hulp te vragen via inleidende dimensies.

 

Paku Bumi dapur, kukubumi genoemd omdat de vorm lijkt op nagels (primitief). Volgens de verhalen van oude mensen in de oudheid werd kukubumi voornamelijk gebruikt als middel om de versterkingen van spookachtige plaatsen af te weren. Het gebruik ervan is spiritueel door het in de grond te steken op de plaatsen die eerder wingit waren. Ergonomisch gezien maakt zijn kleine maar sterke en scherpe vorm het mogelijk om erop te vertrouwen als sikep (Javaanse mensen noemen het meestal 'cekelan', voor zelfverdediging of innerlijke en uiterlijke veiligheid), die eigenlijk meestal vrouwen zijn. Net als deze wesi aji is de vorm van de sor-soran als in tweeën gevorkt, waardoor hij gemakkelijk tussen de vrouwenkleren kan worden gedraaid, zodat het een haarspeld wordt die, in een geforceerde of gevaarlijke situatie, kan worden gebruikt als een zelfverdedigingsmiddel. Interessant is dat deze vorm van tosan aji vaak wordt aangetroffen in het gebied van Cirebonan en zijn omgeving met een 'gehulde' warangka en stroomopwaarts die gemiddeld bijna hetzelfde zijn, wat bekend staat als trusmian.

 

Aan de bovenzijde van de Kujang prijkt een gedetailleerde Mega Mendung (grote wolken) greep. Jimat huist in een passende Mega Mendung schede.

 

Kenmerken:

Dapur: Paku Bumi

Pamor: Pandita abala Pandita

Tangguh: Cirebon abad XVI-era (16de eeuw)

 

Afmetingen:

Totale lengte inclusief Gandar:  21,5cm.

Lengte van de Jimat: 20,5cm.

Lengte van de Wilah: 13cm.

 

Antique Cirebon Paku Bumi Jimat, kris, keris – pamor Pandita abala Pandita

€ 165,00Price
    bottom of page