top of page

Antique Cirebon Sempana keris, kris - Cirebon XVIII-era (18th century) - Wilah with silver Wahyu Tumurun pamor and Sempana dapur - Finely carved, antique Rasaksa handle - Cirebon Lamen warangka (gandar Iras) of Sono Keling wood.

(Article number: 1753)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands

 

This antique Cirebon Sempana keris dates from the Cirebon XVIII era (18th century).

 

The old wilah (blade) is forged with a striking silver pamor Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun literally means "revelation that descends." By its name alone, this pamor motif has an element of high hopes, an honorable position and also an established value in life. Pamor Wahyu Tumurun kris is interpreted as a symbol to attain a high position through the intercession of the almighty. Even if one is smart and skilled in science, literature and so on, but if you have not received revelation, of course you cannot get a position. Wahyu Tumurun possesses spiritual powers that make the owner radiate an attitude of competence through which the owner will receive revelations in both material and immaterial sense. In history, this pamor motif was much sought after by high-ranking soldiers and statesmen. Today this pamor is popular among managers, directors and other executives.

 

In addition, the wilah is forged to Semapa dapur with 9 luk (waves). Sempana comes from the word Supeno, which means dream, or aspiration, or vision, which means a person with a good vision or point of view, or one who receives guidance on the spiritual path. The real philosophy that can be taken from the Sempana keris dhapur is that people have many weaknesses in life. We always make mistakes and we still have a lot to learn. Therefore, it is natural that we should continue to strive to do better, introspect ourselves and learn not to repeat the same mistakes and strive to achieve the perfection of life through self-improvement. If we look at the keris count of some formidable, we will see that most keris of some formidable are only read with a maximum number of 9 (nine). Very old keris is rarely found with more than nine turns. Borobudur, the largest temple founded by the Syailendra dynasty that adheres to the teachings of Buddha Gautama, actually has 9 levels on the human and earth level while the last stage is 10 highest level for a person to become Buddha and it also symbolizes Nirvana where Buddha dwells.

 

At the top is a finely carved antique Rasaksa handle. The keris is housed in a Cirebon Lamen warangka of Sono Keling wood. The Gandar is of the type Gandar Iras, the warangka and gandar are carved from one piece of solid wood.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana – 9 Luku

Pamor: Wahyu Tumurun

Tangguh: Cirebon XVIII (18th century)

Warangka: Cirebon Lamen

Kayu: Sono Keling

 

Dimensions:

Total length: 46.5 cm.

Length of the Keris: 45.5 cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Antieke Cirebon Sempana keris, kris - Cirebon XVIII-era (18de eeuw) – Wilah met zilveren Wahyu Tumurun pamor en Sempana dapur – Fijngesneden, antieke Rasaksa greep – Cirebon Lamen warangka (gandar Iras) van Sono Keling hout.

 

Deze antieke Cirebon Sempana keris dateert van de Cirebon XVIII-era (18de eeuw).

 

De oude wilah (kling) is gesmeed met een opvallende, zilveren pamor Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun betekent letterlijk ‘opbaring die neerdaalt’. Alleen al door zijn naam heeft dit pamor motief een element van hoge verwachtingen, een eervolle positie en ook een gevestigde waarde in het leven. Pamor Wahyu Tumurun kris wordt geïnterpreteerd als een symbool om op een hoge positie door de tussenkomst van de almachtige te bereiken. Ook al is iemand slim en bekwaam in wetenschap, literatuur enzovoort, maar als je geen openbaring hebt ontvangen, kun je natuurlijk geen positie krijgen. Wahyu Tumurun bezit spirituele krachten die de eigenaar een houding van bekwaamheid laat uitstralen waardoor de eigenaar openbaringen zal ontvangen in zowel materiele als immateriële zin. In de historie werd dit pamor motief veel gezocht door hooggeplaatste militairen en staatslieden. Thans is dit pamor populair onder managers, directeuren en andere leidinggevenden.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar Semapa dapur met 9 luk (bochten). Sempana komt van het woord Supeno, wat droom, of aspiratie, of visie betekent, wat een persoon betekent met een goede visie of standpunt, of iemand die begeleiding krijgt op het spirituale pad. De echte filosofie die kan worden ontleend aan de Sempana keris dhapur is dat mensen in het leven veel zwakheden hebben. Elke keer maken we fouten en hebben we nog veel te leren. Daarom is het heel natuurlijk dat we moeten blijven streven om het beter te doen, onszelf introspecteren en leren niet dezelfde fouten te herhalen en ernaar te streven om door zelfverbetering de perfectie van het leven te bereiken. Als we kijken naar het aantal luk op de keris van sommige formidabele, zullen we zien dat de meeste keris van sommige formidabele alleen worden gelezen met een maximumaantal van 9 (negen). Zeer oude kerissen wordt zelden gevonden met meer dan negen bochten. Borobudur, de grootste tempel gesticht door de Syailendra-dynastie die zich houdt aan de leer van Boeddha Gautama, heeft in feite 9 niveaus op het niveau van de mens en de aarde, terwijl de laatste fase 10 het hoogste niveau is voor een persoon om Boeddha te worden en ook het Nirvana symboliseert waar Boeddha woont.

 

Aan de bovenzijde prijkt een fijn gesneden antieke Rasaksa greep. De keris huist in een Cirebon Lamen warangka van Sono Keling hout. De Gandar is van het type Gandar Iras, de warangka en gandar zijn uit één stuk massief hout gesneden.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana – 9 Luk

Pamor: Wahyu Tumurun

Tangguh: Cirebon XVIII (18de eeuw)

Warangka: Cirebon Lamen

Kayu: Sono Keling

 

Afmetingen:

Totale lengte: 46,5cm.

Lengte van de Keris: 45,5cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

Antique Cirebon keris, kris - 18th century - Wahyu Tumurun - Rasaksa hilt

€ 375,00Price
    bottom of page