top of page

Antique Cirebon Jalak Tilam Sari keris, kris – Cirebon abad XVIII-era (18th century) – Wilah with Jalak Tilam Sari dapur and Beras Wutah Halus pamor – Cirebon Lamen warangka – Kepompongan hilt.

(Article number: 1898)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Cirebon Jalak Tilam Sari keris dates from the Cirebon abad XVIII-era (18th century).

 

See the video in the picture section.

 

The wilah is forged to Jalak Tilam Sari dapur. Jalak symbolizes a man as head of the family, 'Tilam' as a place to rest or a place to live quietly and peacefully. 'Sari' means fragrant in the sense of a pleasant and fragrant living environment where happiness and tranquility reign. The owner of the keris will live as breadwinner with his family, without material or financial worries, in peace and happiness, so that he can count on a lot of respect from his immediate environment.

 

Furthermore, the wilah is forged with an intricate version of pamor Beras Wutah Halus. Beras Wiltah is a pamor motif quite well known in the kris world, the pamor pattern is dominated by white grains resembling scattered rice. It means that it is a non-verbal mantra so that those who have it do not lack food and clothing. For an agricultural society, rice, in addition to sustaining life, also has a symbolic meaning in a tradition that is inherent from generation to generation. For the Sundanese, rice, the staple food of daily life, has its own religious value. Urang Sunda considers rice to be the incarnation of Nyi Pohaci Sanghyang Sri (Dewi Sri), a symbol of fertility. In daily life, when eating rice is not finished, it is considered something that is not good. This is reflected in the expression "ulah sok miceunan sangu bisi ceurik", which means you don't like to waste rice, because the rice can cry. Rationally, this early education provides children with moral education to learn to appreciate livelihood or to respect something that is considered the most important thing in life. In order for the Sundanese people to have a habit of moving, the first thing to move is the pendaringan (rice bowl). To appreciate rice means to respect life and glorify the giver of life. Beras Wutah possesses spiritual powers which gives serenity, prosperity and abundance of natural resources to its owner. By owning this keris, the owner will be promoted faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

The top of the keris is adorned with an elaborately carved Cirebon Kepompongan hilt. The keris is housed in a Cirebon Lamen warangka.

 

On request I will gladly tell you about the spiritual powers of this keris.

 

Characteristics:

Dapur: Jalak Tilam Sari

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Cirebon abad XVIII (18th century)

Warangka: Cirebon Lamen

 

Dimensions:

Total length: 48cm.

Length of the Keris: 41,5cm.

Length of the Wilah: 32,5cm.

 

Antieke Cirebon Jalak Tilam Sari keris, kris – Cirebon abad XVIII-tijdperk (18e eeuw) – Wilah met Jalak Tilam Sari dapur en Beras Wutah Halus pamor – Cirebon Lamen warangka – Kepompongan greep.

 

Deze antieke Cirebon Jalak Tilam Sari keris dateert uit het Cirebon abad XVIII-tijdperk (18e eeuw).

 

Bekijk de video in de foto sectie.

 

De wilah is gesmeed naar Jalak Tilam Sari dapur. Jalak symboliseert een man als hoofd van het gezin, 'Tilam' als een plek om te rusten of een plek om rustig en vredig te leven. 'Sari' betekent geurig in de zin van een prettige en geurige leefomgeving waar geluk en rust heersen. De eigenaar van de keris zal als kostwinner met zijn gezin, zonder materiële of financiële zorgen, in alle rust en geluk leven, zodat hij op veel respect van zijn directe omgeving kan rekenen.

 

Bovendien is de wilah gesmeed met een complexe versie van pamor Beras Wutah Halus. Beras Wiltah is een pamor-motief dat redelijk bekend is in de kris-wereld, het pamor-patroon wordt gedomineerd door witte korrels die lijken op verspreide rijst. Het betekent dat het een non-verbale mantra is, zodat degenen die het hebben geen gebrek aan voedsel en kleding hebben. Voor een agrarische samenleving heeft rijst, naast het in stand houden van het leven, ook een symbolische betekenis in een traditie die inherent is van generatie op generatie. Voor de Sundanezen heeft rijst, het hoofdvoedsel van het dagelijks leven, zijn eigen religieuze waarde. Urang Sunda beschouwt rijst als de incarnatie van Nyi Pohaci Sanghyang Sri (Dewi Sri), een symbool van vruchtbaarheid. In het dagelijks leven, als het eten van rijst niet op is, wordt het beschouwd als iets dat niet goed is. Dit komt tot uiting in de uitdrukking "ulah sok miceunan sangu bisi ceurik", wat betekent dat je niet graag rijst verspilt, omdat de rijst kan huilen. Rationeel gezien biedt deze vroege opvoeding kinderen morele opvoeding om te leren het levensonderhoud te waarderen of iets te respecteren dat als het belangrijkste in het leven wordt beschouwd. Om ervoor te zorgen dat de Sundanese mensen de gewoonte hebben om te bewegen, is het eerste dat moet worden verplaatst de pendaringan (rijstkom). Rijst waarderen betekent het leven respecteren en de gever van het leven te verheerlijken. Beras Wutah bezit spirituele krachten die sereniteit, welvaart en overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezit van deze kris maakt de eigenaar sneller promotie in zijn carrière of bloeit zijn eigen bedrijf op. De eigenaar zal zich kunnen concentreren op het bereiken van zijn doelen in het leven.

 

Aan de bovenkant van de kris prijkt een gedetailleerd gesneden Cirebon Kepompongan-greep. De keris is huist in een Cirebon Lamen warangka.

 

Op verzoek vertel ik u graag over de spirituele krachten van deze keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Jalak Tilam Sari

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Cirebon abad XVIII (18e eeuw)

Warangka: Cirebon Lamen

 

Dimensies:

Totale lengte: 48cm.

Lengte van de Keris: 41,5cm.

Lengte van de Wilah: 32,5cm.

Antique Cirebon Jalak Tilam Sari keris, kris – Beras Wutah Halus pamor

€ 275,00Price
    bottom of page